Koreanska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

AIUI ( Som jeg forstår det)
내가 이해하기론
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
ASL (alder, køn, sted?)
나이, 성별, 지역이 어떻게 되세요?
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
ATM (i øjeblikket)
지금
Används för att signalera just nu
BBL (jeg er tilbage senere)
잠깐만
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
BCNU (vi ses)
다음에 봐
Används för att säga hej då
BION (tro det eller ej)
믿든지 말든지
Används efter att du nämnt något förvånande
BRB (jeg er tilbage snart)
잠깐만 어디좀
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
BYOB (medbring selv øl)
자기가 마실 술은 자기가 갖고 오세요
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
CU (vi ses)
다음에 봐요.
Används för att säga hej då
CUL (vi ses senere)
나중에 봐요.
Används för att säga hej då
DIKU (kender jeg dig?)
누구세요?
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
EOM (Besked slut)
메세지 끝
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
FYI (til information)
알아두라고 하는 말이에요.
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
G2G (jeg er nødt til at gå)
갑자기 어디를 가야해요.
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
IMO (efter min mening)
제 생각이에요.
Används för att framföra en personlig åsikt
IMHO ( efter min ydmyg mening)
제 누추한 의견이지만,
Används för att framföra en personlig åsikt
IOU (jeg skylder dig)
제가 빚진게 있네요.
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
J/K (jeg joker bare)
그냥 농담이에요.
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
L8R (senere)
나중에요!
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
LOL (griner højt)
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ(크게 웃었어요)
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
MYOB ( pas dig selv)
신경쓰지 마세요.
Används när du vill hålla något privat
NRN (ikke lige nu)
지금 말구요.
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
RFD (anmodning on en diskussion)
얘기하고 싶은게 있어요.
Används när du vill prata med någon om något
TB (skriv tilbage)
답장 하세요.
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
TBH (for at være ærlig)
솔직히 말하면,
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
TIA ( Tak på forhånd)
미리 감사드려요.
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
THX (tak)
감사해요.
Används för att tacka någon
TTYL (vi snakkes ved senere)
나중에 이야기 해요.
Används för att säga hej då
4U (til dig)
당신에게 드립니다.
Används då du vill skicka något till en viss person