Kinesiska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

AIUI ( Som jeg forstår det)
就我理解
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
ASL (alder, køn, sted?)
年龄、性别和地址?
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
ATM (i øjeblikket)
现在
Används för att signalera just nu
BBL (jeg er tilbage senere)
一会儿回来
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
BCNU (vi ses)
再见
Används för att säga hej då
BION (tro det eller ej)
信不信由你
Används efter att du nämnt något förvånande
BRB (jeg er tilbage snart)
马上回来
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
BYOB (medbring selv øl)
请自带啤酒
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
CU (vi ses)
再见
Används för att säga hej då
CUL (vi ses senere)
一会儿见
Används för att säga hej då
DIKU (kender jeg dig?)
我们认识吗?
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
EOM (Besked slut)
信息结束
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
FYI (til information)
供您参考的信息
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
G2G (jeg er nødt til at gå)
我必须离开
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
IMO (efter min mening)
在我看来
Används för att framföra en personlig åsikt
IMHO ( efter min ydmyg mening)
我的愚见
Används för att framföra en personlig åsikt
IOU (jeg skylder dig)
我欠您一个人情
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
J/K (jeg joker bare)
只是开玩笑
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
L8R (senere)
一会儿
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
LOL (griner højt)
大笑
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
MYOB ( pas dig selv)
不要多管闲事
Används när du vill hålla något privat
NRN (ikke lige nu)
现在不行
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
RFD (anmodning on en diskussion)
要求讨论
Används när du vill prata med någon om något
TB (skriv tilbage)
请回复
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
TBH (for at være ærlig)
说实话
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
TIA ( Tak på forhånd)
提前谢谢您
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
THX (tak)
谢谢
Används för att tacka någon
TTYL (vi snakkes ved senere)
一会聊
Används för att säga hej då
4U (til dig)
给你的
Används då du vill skicka något till en viss person