Engelska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

AIUI ( Som jeg forstår det)
AIUI (as I understand it)
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
ASL (alder, køn, sted?)
ASL (age, sex, location?)
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
ATM (i øjeblikket)
ATM (at the moment)
Används för att signalera just nu
BBL (jeg er tilbage senere)
BBL (be back later)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
BCNU (vi ses)
BCNU (be seeing you)
Används för att säga hej då
BION (tro det eller ej)
BION (believe it or not)
Används efter att du nämnt något förvånande
BRB (jeg er tilbage snart)
BRB (be right back)
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
BYOB (medbring selv øl)
BYOB (bring your own beer)
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
CU (vi ses)
CU (see you)
Används för att säga hej då
CUL (vi ses senere)
CUL (see you later)
Används för att säga hej då
DIKU (kender jeg dig?)
DIKU (do I know you?)
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
EOM (Besked slut)
EOM (end of message)
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
FYI (til information)
FYI (for your information)
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
G2G (jeg er nødt til at gå)
G2G (got to go)
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
IMO (efter min mening)
IMO (in my opinion)
Används för att framföra en personlig åsikt
IMHO ( efter min ydmyg mening)
IMHO (in my humble opinion)
Används för att framföra en personlig åsikt
IOU (jeg skylder dig)
IOU (I owe you)
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
J/K (jeg joker bare)
J/K (just kidding)
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
L8R (senere)
L8R (later)
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
LOL (griner højt)
LOL (laughing out loud)
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
MYOB ( pas dig selv)
MYOB (mind your own business)
Används när du vill hålla något privat
NRN (ikke lige nu)
NRN (not right now)
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
RFD (anmodning on en diskussion)
RFD (request for discussion)
Används när du vill prata med någon om något
TB (skriv tilbage)
TB (text back)
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
TBH (for at være ærlig)
TBH (to be honest)
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
TIA ( Tak på forhånd)
TIA (thanks in advance)
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
THX (tak)
THX (thanks)
Används för att tacka någon
TTYL (vi snakkes ved senere)
TTYL (talk to you later)
Används för att säga hej då
4U (til dig)
4U (for you)
Används då du vill skicka något till en viss person