Portugisiska | Fraser - Personligt | SMS- och webbspråk

SMS- och webbspråk - Förkortningar

كما أفهم ذلك
AIUI (as I understand it)
Português: como eu entendo isto
Användas efter att du förklarat något ur din synvinkel
ما هو عمرك، جنسك، موقعك؟
ASL (age, sex, location?)
Português: idade, sexo, localização
Används i chattmeddelanden för att ta reda på en persons ålder, kön och bostadsort
في هذه اللحظة
AGR (agora)
Används för att signalera just nu
سأكون معك لاحقا
BBL (be back later)
Português: Volto mais tarde.
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
أراك لاحقا
XAU (tchau)
Används för att säga hej då
صدق أو لا تصدق
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
Används efter att du nämnt något förvånande
سأعود حالا
BRB (be right back)
Português: Volto já
Används när du behöver lämna en chattkonversation en stund
أحضر معك البيرة الخاصة بك
BYOB (bring your own beer)
Português: traga sua própria bebida
Används på en festinbjudan för att folk ska förstå att ta med sig egen alkohol
أراك
CU ou cya (see you)
Português: até (até logo)
Används för att säga hej då
أراك لاحقا
T+ (até mais)
Används för att säga hej då
هل أنا أعرفك؟
DIKU (do I know you?)
Português: eu conheço você?
Används när du inte vet vem det är som chattat med dig
نهاية الرسالة
EOM (end of message)
Português: fim da mensagem
Används som automatiskt svar då ett samtal eller ett SMS slutar
لمعلوماتك
FYI (for your information)
Português: Para sua informação
Används för att säga åt någon något som är specifikt riktat till dem eller för att inflika till någons förutfattade åsikt
علي الذهاب
G2G (got to go)
Português: Tenho que ir
Används när något plötsligt dyker upp och du måste lämna datorn
في رأيي
IMO (in my opinion)
Português: Na minha opinião
Används för att framföra en personlig åsikt
برأيي المتواضع
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
Används för att framföra en personlig åsikt
أنا مدين لك
IOU (I owe you)
Português: eu lhe devo
Används när någon gjort något för dig och du vill meddela dem att du är skyldig dem en tjänst
أمزح معك
J/K (just kidding)
Português: brincadeira
Används då du skämtat på ett tvetydigt sätt och man inte vet om du är seriös eller inte
لاحقا
dp (depois)
Används som hej då eller när du för tillfället inte har möjlighet att göra något men kommer att ha det senare
أضحك بصوت عال
LOL(laughing out loud)
Português: rir às gargalhada
rsrs (risos)
haha
hehe
huashuash
Används som reaktion när du tycker att något är roligt
أعتقد أنه عملك الخاص
MYOB (mind your own business)
Português: cuide da sua vida
Används när du vill hålla något privat
ليس الآن
agr naum (agora não)
Används när du inte har möjlighet att direkt göra något
أطلب نقاشا
RFD (request for discussion)
Português: requerimento para discussão
Används när du vill prata med någon om något
أجب على الرسالة
TB (text back)
Português: escreva de volta
Används i slutet av ett SMS då du vill ha ett svar
لأكون نزيها
TBH (to be honest)
Português: para ser franco
Används för att förklara eller förtydliga din personliga åsikt gällande ett visst ämne
شكرا مقدما
TIA (thanks in advance)
Português: antecipadamente grato
Används för att tacka någon innan de har hjälpt dig
شكرا
THX (thanks)
vlw(valeu)
Används för att tacka någon
سأتحدث إليك لاحقا
TTYL (talk to you later)
Português: falo com você mais tarde
Används för att säga hej då
لأجلك
p vc (para você)
Används då du vill skicka något till en viss person