Esperanto | Fraser - Personligt | Tillkännagivanden och inbjudningar

Brev | E-post | Tillkännagivanden och inbjudningar | Lyckönskningar | SMS- och webbspråk

Tillkännagivanden och inbjudningar - Födelse

Örömmel értesítünk, hogy megszületett...
Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Örömmel értesítelek, hogy ... kisbabája / lány /fia megszületett.
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
Används när en tredje part tillkännager ett barns födelse
Szeretnék bejelenteni kisbabánk megszületését.
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Örömmel mutatjuk be ...-t, újszülött lányunkat / fiunkat.
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
Används när ett par vill meddela födelsen av deras barn, skrivs vanligtvis på kort med en bild på barnet
Tíz kicsi ujj, tíz kicsi lábujj, ezekkel a számokkal növekszik a családunk. ... és ... örömmel jelentik be ... megszületését.
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Vanligt talesätt på engelska som används när ett par vill meddela födelsen av deras barn
Sok szeretettel üdvözöljük ...-t a világon.
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Örömmel mutatjuk be családunk legújabb tagját, ...-t.
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Nagy boldogsággal jelentjük be lányunk/fiunk megszületését.
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

Tillkännagivanden och inbjudningar - Förlovning

... és .... eljegyezték egymást.
...kaj ... estas fianĉiĝinta.
Används för att kungöra en förlovning
... boldogan jelentik be, hogy eljegyezték egymást.
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
Används då ett par vill tillkännage sin förlovning
Örömmel jelentjük be ... és ... eljegyzését.
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
Används för att kungöra en förlovning
.... örömmel jelentik be lányuk, ... eljegyzését ...-val/vel, ... és .... fiával. Augusztusi esküvő várható.
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
Traditionellt, används när föräldrar vill tillkännage sin dotters förlovning
Gyere el ... és ... partijába, hogy megünnepeljük az eljegyzésüket.
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Används i inbjudan till en förlovningsfest
Szeretettel meghívunk ... és ... eljegyzési partijára .... (dátum)
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
Används i inbjudan till en förlovningsfest

Tillkännagivanden och inbjudningar - Giftermål

Örömmel jelentjük be, hogy ... és .... összeházasodtak.
Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
Används för att tillkännage ett bröllop/äktenskap
.... hamarosan .... lesz.
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Används att tillkännage en kvinnas äktenskap
... és .... számít az Ön jelenlétére az esküvőjükön. Szeretettel meghívják, hogy együtt ünnepelje ezt a különleges napot velük.
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
Används av ett par när de bjuder in folk till sitt bröllop
... és ... számít az Ön jelenlétére a fiuk / lányuk esküvőjén ...
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
Används av föräldrarna till den man / kvinna som ska gifta sig för att bjuda in folk till bröllopet
Mivel nagyon fontos vagy az életükben, ... és .... számít a jelenlétedre az esküvőjükön...
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Används av paret när de bjuder in nära vänner till deras bröllop

Tillkännagivanden och inbjudningar - Sammankomster / Särskilda evenemang

Nagyon örülnénk, ha el tudnál jönni a ....
Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
Används för att bjuda in folk till en social sammankomst på en viss dag, vid en viss tidpunkt och på grund av en särskild anledning
Számítunk a jelenlétedre a vacsoránál, hogy megünnepeljük a ....
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
Används för att bjuda in folk på middagsbjudning och för att ange orsaken till den
Szeretettel meghívjuk a ...
Ni invitas al...
Formellt, används för att bjuda in folk till ett formellt evenemang. Används vanligen för företags middagsbjudningar
Szervezünk egy baráti partit, hogy megünnepeljük a ... és örülnénk, ha te is el tudnál jönni.
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
Formellt, används för att bjuda in nära vänner till en viktig social sammankomst
Nagyon szeretnénk, hogy elgyere.
Ni devus tre multe kiel vi venus.
Används i en inbjudan efter att du har bett mottagaren att komma för att understryka att du gärna vill att de kommer
Szeretnétek eljönni a ...?
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Informellt, används för att bjuda in vänner av den enkla anledningen att du vill träffas