Ungerska | Fraser - Personligt | Tillkännagivanden och inbjudningar

Brev | E-post | Tillkännagivanden och inbjudningar | Lyckönskningar | SMS- och webbspråk

Tillkännagivanden och inbjudningar - Födelse

Wir freuen uns über die Geburt von...
Örömmel értesítünk, hogy megszületett...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Ich freue mich, Ihnen/Euch berichten zu können, dass ... nun einen kleinen Sohn/eine kleine Tochter haben.
Örömmel értesítelek, hogy ... kisbabája / lány /fia megszületett.
Används när en tredje part tillkännager ett barns födelse
Wir freuen uns über die Geburt unseres kleinen Sohnes/Töchterchens.
Szeretnék bejelenteni kisbabánk megszületését.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Es ist uns eine große Freude, die Geburt unserer Tocher/unseres Sohns bekanntzugeben.
Örömmel mutatjuk be ...-t, újszülött lányunkat / fiunkat.
Används när ett par vill meddela födelsen av deras barn, skrivs vanligtvis på kort med en bild på barnet
Wenn Träume Hand und Fuß bekommen und aus Wünschen Leben wird, dann kann man wohl von einem Wunder sprechen. Wir freuen uns über die Geburt von...
Tíz kicsi ujj, tíz kicsi lábujj, ezekkel a számokkal növekszik a családunk. ... és ... örömmel jelentik be ... megszületését.
Vanligt talesätt på engelska som används när ett par vill meddela födelsen av deras barn
Wir sind überglücklich und dankbar für die Geburt unseres/unserer...
Sok szeretettel üdvözöljük ...-t a világon.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Wir freuen uns, den neuesten Familienzuwachs bekanntzugeben...
Örömmel mutatjuk be családunk legújabb tagját, ...-t.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Wir sind überglücklich, die Geburt unseres Sohns/unserer Tochter bekanntzugeben.
Nagy boldogsággal jelentjük be lányunk/fiunk megszületését.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

Tillkännagivanden och inbjudningar - Förlovning

... und ... haben sich verlobt.
... és .... eljegyezték egymást.
Används för att kungöra en förlovning
... freuen sich, ihre Verlobung bekanntzugeben.
... boldogan jelentik be, hogy eljegyezték egymást.
Används då ett par vill tillkännage sin förlovning
Wir freuen uns, die Verlobung von ... und ... bekanntzugeben.
Örömmel jelentjük be ... és ... eljegyzését.
Används för att kungöra en förlovning
Herr und Frau ... aus ... geben die Verlobung ihrer Tochter ... mit ... , Sohn von Herrn und Frau ... (ebenfalls) aus ... , bekannt. Die Hochzeit ist für August geplant.
.... örömmel jelentik be lányuk, ... eljegyzését ...-val/vel, ... és .... fiával. Augusztusi esküvő várható.
Traditionellt, används när föräldrar vill tillkännage sin dotters förlovning
Feiern Sie mit uns die Verlobung von ... und ... .
Gyere el ... és ... partijába, hogy megünnepeljük az eljegyzésüket.
Används i inbjudan till en förlovningsfest
Sie sind herzlich zur Verlobungsfeier von ... und ... am ... eingeladen.
Szeretettel meghívunk ... és ... eljegyzési partijára .... (dátum)
Används i inbjudan till en förlovningsfest

Tillkännagivanden och inbjudningar - Giftermål

Wir freuen uns, die Hochzeit von ... und ... bekanntzugeben.
Örömmel jelentjük be, hogy ... és .... összeházasodtak.
Används för att tillkännage ett bröllop/äktenskap
Frau ... wird bald Frau ... heißen.
.... hamarosan .... lesz.
Används att tillkännage en kvinnas äktenskap
Herr ... und Frau ... würden sich über Ihre Teilnahme an ihrer Hochzeit sehr freuen. Sie sind herzlich eingeladen, diesen besonderen Tag mit Ihnen zu genießen.
... és .... számít az Ön jelenlétére az esküvőjükön. Szeretettel meghívják, hogy együtt ünnepelje ezt a különleges napot velük.
Används av ett par när de bjuder in folk till sitt bröllop
Herr und Frau ... würden sich über Ihre Teilname an der Hochzeit ihres Sohns/ihrer Tochter am ... sehr freuen.
... és ... számít az Ön jelenlétére a fiuk / lányuk esküvőjén ...
Används av föräldrarna till den man / kvinna som ska gifta sig för att bjuda in folk till bröllopet
Weil Du in unserem Leben eine wichtige Rolle spielst, würden wir uns sehr über Deine Teilnahme an unserer Hochzeit am ... im ... freuen.
Mivel nagyon fontos vagy az életükben, ... és .... számít a jelenlétedre az esküvőjükön...
Används av paret när de bjuder in nära vänner till deras bröllop

Tillkännagivanden och inbjudningar - Sammankomster / Särskilda evenemang

Wir würden uns sehr freuen, wenn Du Dich uns am ... um ... für ... anschließen würdest.
Nagyon örülnénk, ha el tudnál jönni a ....
Används för att bjuda in folk till en social sammankomst på en viss dag, vid en viss tidpunkt och på grund av en särskild anledning
Wir bitten zum Abendessen, um ... zu feiern.
Számítunk a jelenlétedre a vacsoránál, hogy megünnepeljük a ....
Används för att bjuda in folk på middagsbjudning och för att ange orsaken till den
Sie sind herzlich zu ... eingeladen.
Szeretettel meghívjuk a ...
Formellt, används för att bjuda in folk till ett formellt evenemang. Används vanligen för företags middagsbjudningar
Gemeinsam mit unseren Freunden wollen wir ... feiern. Wir würden uns sehr freuen, wenn Du kommen könntest.
Szervezünk egy baráti partit, hogy megünnepeljük a ... és örülnénk, ha te is el tudnál jönni.
Formellt, används för att bjuda in nära vänner till en viktig social sammankomst
Wir würden uns über Deine Teilnahme sehr freuen.
Nagyon szeretnénk, hogy elgyere.
Används i en inbjudan efter att du har bett mottagaren att komma för att understryka att du gärna vill att de kommer
Hättest Du Lust, für ... zu ... zu kommen?
Szeretnétek eljönni a ...?
Informellt, används för att bjuda in vänner av den enkla anledningen att du vill träffas