Svenska | Fraser - Personligt | Tillkännagivanden och inbjudningar

Brev | E-post | Tillkännagivanden och inbjudningar | Lyckönskningar | SMS- och webbspråk

Tillkännagivanden och inbjudningar - Födelse

Wir freuen uns über die Geburt von...
Vi har välkomnat ... till världen.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Ich freue mich, Ihnen/Euch berichten zu können, dass ... nun einen kleinen Sohn/eine kleine Tochter haben.
Det gläder mig att få berätta för er att ... nu har fått en liten son / dotter.
Används när en tredje part tillkännager ett barns födelse
Wir freuen uns über die Geburt unseres kleinen Sohnes/Töchterchens.
Vår efterlängtade son/dotter kom till världen ...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Es ist uns eine große Freude, die Geburt unserer Tocher/unseres Sohns bekanntzugeben.
Vi är glada att introducera dig till ...; vår nyfödde son / nyfödda dotter.
Används när ett par vill meddela födelsen av deras barn, skrivs vanligtvis på kort med en bild på barnet
Wenn Träume Hand und Fuß bekommen und aus Wünschen Leben wird, dann kann man wohl von einem Wunder sprechen. Wir freuen uns über die Geburt von...
Tio små fingrar, tio små tår. Fyller våra hjärtan med kärlek som består. ... och ... är glada att tillkännage födelsen av ...
Vanligt talesätt på engelska som används när ett par vill meddela födelsen av deras barn
Wir sind überglücklich und dankbar für die Geburt unseres/unserer...
Vi välkomnar kärleksfullt ... till världen.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Wir freuen uns, den neuesten Familienzuwachs bekanntzugeben...
Det gläder oss att introducera / presentera den nyaste medlemmen i vår familj ...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Wir sind überglücklich, die Geburt unseres Sohns/unserer Tochter bekanntzugeben.
Vi är överlyckliga över att kunna meddela ankomsten av vår son / dotter.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

Tillkännagivanden och inbjudningar - Förlovning

... und ... haben sich verlobt.
... och ... har förlovat sig.
Används för att kungöra en förlovning
... freuen sich, ihre Verlobung bekanntzugeben.
... är glada att kungöra sin förlovning.
Används då ett par vill tillkännage sin förlovning
Wir freuen uns, die Verlobung von ... und ... bekanntzugeben.
Det gläder oss att tillkännage förlovningen mellan ... och ...
Används för att kungöra en förlovning
Herr und Frau ... aus ... geben die Verlobung ihrer Tochter ... mit ... , Sohn von Herrn und Frau ... (ebenfalls) aus ... , bekannt. Die Hochzeit ist für August geplant.
Herr och fru ... kungör förlovningen mellan sin dotter, ..., och ..., son till herr och fru ... . Bröllopet är planerat till augusti.
Traditionellt, används när föräldrar vill tillkännage sin dotters förlovning
Feiern Sie mit uns die Verlobung von ... und ... .
Kom med och delta i en fest för ... och ... för att fira deras förlovning.
Används i inbjudan till en förlovningsfest
Sie sind herzlich zur Verlobungsfeier von ... und ... am ... eingeladen.
Ni är hjärtligt välkomna till ... och ... för förlovningsfest den ...
Används i inbjudan till en förlovningsfest

Tillkännagivanden och inbjudningar - Giftermål

Wir freuen uns, die Hochzeit von ... und ... bekanntzugeben.
Det gläder oss att tillkännage bröllopet / äktenskapet mellan ... och ...
Används för att tillkännage ett bröllop/äktenskap
Frau ... wird bald Frau ... heißen.
Fröken ... ska snart bli fru ...
Används att tillkännage en kvinnas äktenskap
Herr ... und Frau ... würden sich über Ihre Teilnahme an ihrer Hochzeit sehr freuen. Sie sind herzlich eingeladen, diesen besonderen Tag mit Ihnen zu genießen.
Vi har det stora nöjet att inbjuda er att bevittna vigseln mellan ... och ... .
Används av ett par när de bjuder in folk till sitt bröllop
Herr und Frau ... würden sich über Ihre Teilname an der Hochzeit ihres Sohns/ihrer Tochter am ... sehr freuen.
Ni inbjuds att med Er närvaro hedra vigselakten mellan vår son/dotter den ... i ...
Används av föräldrarna till den man / kvinna som ska gifta sig för att bjuda in folk till bröllopet
Weil Du in unserem Leben eine wichtige Rolle spielst, würden wir uns sehr über Deine Teilnahme an unserer Hochzeit am ... im ... freuen.
Vi ska gifta oss! Eftersom du har varit mycket viktig i våra liv önskar ... och ... din närvaro på vårt bröllop den ... i ...
Används av paret när de bjuder in nära vänner till deras bröllop

Tillkännagivanden och inbjudningar - Sammankomster / Särskilda evenemang

Wir würden uns sehr freuen, wenn Du Dich uns am ... um ... für ... anschließen würdest.
Det skulle glädja oss om du ville komma med den ... klockan ... för ...
Används för att bjuda in folk till en social sammankomst på en viss dag, vid en viss tidpunkt och på grund av en särskild anledning
Wir bitten zum Abendessen, um ... zu feiern.
Vi har nöjet att inbjuda dig att närvara vid en middag för att fira ...
Används för att bjuda in folk på middagsbjudning och för att ange orsaken till den
Sie sind herzlich zu ... eingeladen.
Ni är hjärtligt välkomna på ...
Formellt, används för att bjuda in folk till ett formellt evenemang. Används vanligen för företags middagsbjudningar
Gemeinsam mit unseren Freunden wollen wir ... feiern. Wir würden uns sehr freuen, wenn Du kommen könntest.
Vi ordnar fest i goda vänners lag för att fira ... och vi skulle bli mycket glada om du kunde komma.
Formellt, används för att bjuda in nära vänner till en viktig social sammankomst
Wir würden uns über Deine Teilnahme sehr freuen.
Vi vill jättegärna att ni kommer.
Används i en inbjudan efter att du har bett mottagaren att komma för att understryka att du gärna vill att de kommer
Hättest Du Lust, für ... zu ... zu kommen?
Vill du komma till ... på/för ...?
Informellt, används för att bjuda in vänner av den enkla anledningen att du vill träffas