Portugisiska | Fraser - Personligt | Tillkännagivanden och inbjudningar

Brev | E-post | Tillkännagivanden och inbjudningar | Lyckönskningar | SMS- och webbspråk

Tillkännagivanden och inbjudningar - Födelse

Wir freuen uns über die Geburt von...
Nós estamos felizes em anunciar o nascimento de ...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Ich freue mich, Ihnen/Euch berichten zu können, dass ... nun einen kleinen Sohn/eine kleine Tochter haben.
Estou feliz em dizer-lhes que ... agora tem um filhinho/ uma filhinha.
Används när en tredje part tillkännager ett barns födelse
Wir freuen uns über die Geburt unseres kleinen Sohnes/Töchterchens.
Nós gostaríamos de anunciar o nascimento do nosso bebê.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Es ist uns eine große Freude, die Geburt unserer Tocher/unseres Sohns bekanntzugeben.
Nós estamos felizes em lhes apresentar ... , o nosso filho/ a nossa filha.
Används när ett par vill meddela födelsen av deras barn, skrivs vanligtvis på kort med en bild på barnet
Wenn Träume Hand und Fuß bekommen und aus Wünschen Leben wird, dann kann man wohl von einem Wunder sprechen. Wir freuen uns über die Geburt von...
Dez dedinhos nas mãos, dez dedinhos nos pés, e com estes novos números a nossa família cresce. ... e ... têm o prazer de anunciar o nascimento de ...
Vanligt talesätt på engelska som används när ett par vill meddela födelsen av deras barn
Wir sind überglücklich und dankbar für die Geburt unseres/unserer...
Com amor e esperança, damos as boas-vindas a ... .
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Wir freuen uns, den neuesten Familienzuwachs bekanntzugeben...
Orgulhosamente apresentamos o mais novo membro da nossa família ...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Wir sind überglücklich, die Geburt unseres Sohns/unserer Tochter bekanntzugeben.
Nós estamos muito felizes em anunciar a chegada do nosso filho / da nossa filha.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

Tillkännagivanden och inbjudningar - Förlovning

... und ... haben sich verlobt.
...e...estão noivos.
Används för att kungöra en förlovning
... freuen sich, ihre Verlobung bekanntzugeben.
... têm o prazer de anunciar o seu noivado.
Används då ett par vill tillkännage sin förlovning
Wir freuen uns, die Verlobung von ... und ... bekanntzugeben.
Nós estamos felizes em anunciar o noivado de ... e ... .
Används för att kungöra en förlovning
Herr und Frau ... aus ... geben die Verlobung ihrer Tochter ... mit ... , Sohn von Herrn und Frau ... (ebenfalls) aus ... , bekannt. Die Hochzeit ist für August geplant.
Sr. e Srª. ..., de..., anunciam o noivado de sua filha, ..., com ..., filho do Sr. e Srª. ..., (também) de .... O casamento está sendo planejado para Agosto.
Traditionellt, används när föräldrar vill tillkännage sin dotters förlovning
Feiern Sie mit uns die Verlobung von ... und ... .
Junte-se a nós na festa de comemoração do noivado de... e ....
Används i inbjudan till en förlovningsfest
Sie sind herzlich zur Verlobungsfeier von ... und ... am ... eingeladen.
Os senhores estão cordialmente convidados para a festa de noivado de... e... em ....
Används i inbjudan till en förlovningsfest

Tillkännagivanden och inbjudningar - Giftermål

Wir freuen uns, die Hochzeit von ... und ... bekanntzugeben.
Nós temos o prazer de anunciar o casamento de...e....
Används för att tillkännage ett bröllop/äktenskap
Frau ... wird bald Frau ... heißen.
Srtª.... está prestes a se tornar a Sra.....
Används att tillkännage en kvinnas äktenskap
Herr ... und Frau ... würden sich über Ihre Teilnahme an ihrer Hochzeit sehr freuen. Sie sind herzlich eingeladen, diesen besonderen Tag mit Ihnen zu genießen.
Srtª.... e Sr. ... gentilmente solicitam a sua presença em seu casamento. O senhor / A senhora é bem-vindo(a) para desfrutar este dia especial com eles.
Används av ett par när de bjuder in folk till sitt bröllop
Herr und Frau ... würden sich über Ihre Teilname an der Hochzeit ihres Sohns/ihrer Tochter am ... sehr freuen.
O Sr. e a Srª. ... convidam-no para o casamento de seu filho / sua filha ... em ...em/ no /na....
Används av föräldrarna till den man / kvinna som ska gifta sig för att bjuda in folk till bröllopet
Weil Du in unserem Leben eine wichtige Rolle spielst, würden wir uns sehr über Deine Teilnahme an unserer Hochzeit am ... im ... freuen.
Por ser tão importante em nossas vidas, ...e ... solicitamos a sua presença em nosso casamento em... em /no /na ....
Används av paret när de bjuder in nära vänner till deras bröllop

Tillkännagivanden och inbjudningar - Sammankomster / Särskilda evenemang

Wir würden uns sehr freuen, wenn Du Dich uns am ... um ... für ... anschließen würdest.
Nós ficaremos muito satisfeitos com a sua presença em ...(data) às...(hora)...em/ no/na...para....
Används för att bjuda in folk till en social sammankomst på en viss dag, vid en viss tidpunkt och på grund av en särskild anledning
Wir bitten zum Abendessen, um ... zu feiern.
Nós gostaríamos de ter o prazer da sua companhia em um jantar para comemorar ....
Används för att bjuda in folk på middagsbjudning och för att ange orsaken till den
Sie sind herzlich zu ... eingeladen.
O senhor / A senhora está cordialmente convidado(a) para ...
Formellt, används för att bjuda in folk till ett formellt evenemang. Används vanligen för företags middagsbjudningar
Gemeinsam mit unseren Freunden wollen wir ... feiern. Wir würden uns sehr freuen, wenn Du kommen könntest.
Nós faremos uma festa entre amigos para comemorar... e ficaríamos muito felizes com a sua presença.
Formellt, används för att bjuda in nära vänner till en viktig social sammankomst
Wir würden uns über Deine Teilnahme sehr freuen.
Nós gostaríamos muito que você viesse.
Används i en inbjudan efter att du har bett mottagaren att komma för att understryka att du gärna vill att de kommer
Hättest Du Lust, für ... zu ... zu kommen?
Vocês gostariam de vir para ... para ...?
Informellt, används för att bjuda in vänner av den enkla anledningen att du vill träffas