Esperanto | Fraser - Personligt | Tillkännagivanden och inbjudningar

Brev | E-post | Tillkännagivanden och inbjudningar | Lyckönskningar | SMS- och webbspråk

Tillkännagivanden och inbjudningar - Födelse

Wir freuen uns über die Geburt von...
Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Ich freue mich, Ihnen/Euch berichten zu können, dass ... nun einen kleinen Sohn/eine kleine Tochter haben.
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
Används när en tredje part tillkännager ett barns födelse
Wir freuen uns über die Geburt unseres kleinen Sohnes/Töchterchens.
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Es ist uns eine große Freude, die Geburt unserer Tocher/unseres Sohns bekanntzugeben.
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
Används när ett par vill meddela födelsen av deras barn, skrivs vanligtvis på kort med en bild på barnet
Wenn Träume Hand und Fuß bekommen und aus Wünschen Leben wird, dann kann man wohl von einem Wunder sprechen. Wir freuen uns über die Geburt von...
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Vanligt talesätt på engelska som används när ett par vill meddela födelsen av deras barn
Wir sind überglücklich und dankbar für die Geburt unseres/unserer...
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Wir freuen uns, den neuesten Familienzuwachs bekanntzugeben...
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Wir sind überglücklich, die Geburt unseres Sohns/unserer Tochter bekanntzugeben.
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

Tillkännagivanden och inbjudningar - Förlovning

... und ... haben sich verlobt.
...kaj ... estas fianĉiĝinta.
Används för att kungöra en förlovning
... freuen sich, ihre Verlobung bekanntzugeben.
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
Används då ett par vill tillkännage sin förlovning
Wir freuen uns, die Verlobung von ... und ... bekanntzugeben.
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
Används för att kungöra en förlovning
Herr und Frau ... aus ... geben die Verlobung ihrer Tochter ... mit ... , Sohn von Herrn und Frau ... (ebenfalls) aus ... , bekannt. Die Hochzeit ist für August geplant.
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
Traditionellt, används när föräldrar vill tillkännage sin dotters förlovning
Feiern Sie mit uns die Verlobung von ... und ... .
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Används i inbjudan till en förlovningsfest
Sie sind herzlich zur Verlobungsfeier von ... und ... am ... eingeladen.
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
Används i inbjudan till en förlovningsfest

Tillkännagivanden och inbjudningar - Giftermål

Wir freuen uns, die Hochzeit von ... und ... bekanntzugeben.
Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
Används för att tillkännage ett bröllop/äktenskap
Frau ... wird bald Frau ... heißen.
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Används att tillkännage en kvinnas äktenskap
Herr ... und Frau ... würden sich über Ihre Teilnahme an ihrer Hochzeit sehr freuen. Sie sind herzlich eingeladen, diesen besonderen Tag mit Ihnen zu genießen.
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
Används av ett par när de bjuder in folk till sitt bröllop
Herr und Frau ... würden sich über Ihre Teilname an der Hochzeit ihres Sohns/ihrer Tochter am ... sehr freuen.
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
Används av föräldrarna till den man / kvinna som ska gifta sig för att bjuda in folk till bröllopet
Weil Du in unserem Leben eine wichtige Rolle spielst, würden wir uns sehr über Deine Teilnahme an unserer Hochzeit am ... im ... freuen.
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Används av paret när de bjuder in nära vänner till deras bröllop

Tillkännagivanden och inbjudningar - Sammankomster / Särskilda evenemang

Wir würden uns sehr freuen, wenn Du Dich uns am ... um ... für ... anschließen würdest.
Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
Används för att bjuda in folk till en social sammankomst på en viss dag, vid en viss tidpunkt och på grund av en särskild anledning
Wir bitten zum Abendessen, um ... zu feiern.
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
Används för att bjuda in folk på middagsbjudning och för att ange orsaken till den
Sie sind herzlich zu ... eingeladen.
Ni invitas al...
Formellt, används för att bjuda in folk till ett formellt evenemang. Används vanligen för företags middagsbjudningar
Gemeinsam mit unseren Freunden wollen wir ... feiern. Wir würden uns sehr freuen, wenn Du kommen könntest.
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
Formellt, används för att bjuda in nära vänner till en viktig social sammankomst
Wir würden uns über Deine Teilnahme sehr freuen.
Ni devus tre multe kiel vi venus.
Används i en inbjudan efter att du har bett mottagaren att komma för att understryka att du gärna vill att de kommer
Hättest Du Lust, für ... zu ... zu kommen?
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Informellt, används för att bjuda in vänner av den enkla anledningen att du vill träffas