Italienska | Fraser - Personligt | Tillkännagivanden och inbjudningar

Brev | E-post | Tillkännagivanden och inbjudningar | Lyckönskningar | SMS- och webbspråk

Tillkännagivanden och inbjudningar - Födelse

S potěšením oznamujeme narození...
Siamo felici di annunciare la nascita di...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
S potěšením Vám chceme oznámit, že se... narodil(a) syn/dcera.
Sono felice di annunciarti che ...e... hanno avuto un bambino/una bambina.
Används när en tredje part tillkännager ett barns födelse
S potěšením oznamujeme narození našeho malého chlapečky/holčičky.
Siamo lieti di annunciarvi la nascita di nostro figlio/nostra figlia...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
S potěšením Vám představujeme..., našeho syna/naší dceru.
Siamo lieti di presentarvi...
Används när ett par vill meddela födelsen av deras barn, skrivs vanligtvis på kort med en bild på barnet
Všichni slyšte novinu, máme větší rodinu! Dneska ráno byl ten čas, kdy další přišel mezi nás. ... a ... s potěšením oznamují narození....
Con mamma e babbo mio, annuncio al mondo che ci sono anche io!
Vanligt talesätt på engelska som används när ett par vill meddela födelsen av deras barn
S láskou a nadějí jsme přivítali... na svět.
Con grande amore annunciamo la nascita di... . Benvenuto/a!
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
S potěšením Vám představujeme nejnovějšího člena naší rodiny...
Siamo orgogliosi di presentarvi l'ultimo/a arrivato/a in famiglia...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
S nadšením Vám oznamujeme příchod našeho syna/naší dcery.
Siamo felicissimi di annunciare a tutti voi la nascita del nostro bambino/della nostra bambina...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

Tillkännagivanden och inbjudningar - Förlovning

... a ... jsou zasnoubeni.
...e... annunciano il loro fidanzamento.
Används för att kungöra en förlovning
... s radostí oznamují své zasnoubení.
Siamo felici di annunciarvi il nostro fidanzamento.
Används då ett par vill tillkännage sin förlovning
S radostí Vám oznamujeme zasnoubení ... a... .
Siamo felici di annunciarvi il fidanzamento di ...e...
Används för att kungöra en förlovning
Pan a paní ... oznamují zasnoubení jejich dcery, ..., s..., synem pana a paní ... . Svatba se uskuteční v srpnu.
La Signora e il Signor... annunciano il fidanzamento della propria figlia, .... con ...., figlio di... . Vogliate festeggiare con noi il lieto evento in attesa delle nozze.
Traditionellt, används när föräldrar vill tillkännage sin dotters förlovning
Přijďte na večírek pro ... a ..., abychom oslavili jejich zasnoubení.
Festeggia con noi questo giorno di gioia per il fidanzamento di ...e...
Används i inbjudan till en förlovningsfest
Jste srdečně zváni na zásnubní oslavu pro ... a ... dne...
...e... ti invitano a festeggiare con loro il loro fidanzamento...
Används i inbjudan till en förlovningsfest

Tillkännagivanden och inbjudningar - Giftermål

Dovolujeme si Vám oznámit, že dne... budou oddáni... a...
...e... annunciano il loro matrimonio il giorno... a...
Används för att tillkännage ett bröllop/äktenskap
Slečna se brzy stane paní ...
Siamo felici di annunciarvi il matrimonio di...
Används att tillkännage en kvinnas äktenskap
... a ... si dovolují oznámit, že budou oddáni dne... v... . Jste srdečně zváni s nimi prožít tento jedinečný den.
...e... ti invitano al loro matrimonio e sperano di poter condividere con te questo giorno di gioia.
Används av ett par när de bjuder in folk till sitt bröllop
Pan a paní... Vás zvou na svatební obřad jejich syna/dcery dne... v/na...
La Signora e il Signor... annunciano il matrimonio della propria figlia.../del proprio figlio..., con .... .
Används av föräldrarna till den man / kvinna som ska gifta sig för att bjuda in folk till bröllopet
Protože jste v jejich životech velice důležití, ... a ... vás srdečně zvou na jejich svatbu dne... v/na...
Continua a condividere con noi i momenti più importanti della nostra vita, partecipando alle nostre nozze il... a...
Används av paret när de bjuder in nära vänner till deras bröllop

Tillkännagivanden och inbjudningar - Sammankomster / Särskilda evenemang

S radostí Vás zveme na... dne... u příležitosti...
Saremmo felici di vederti il...alle...per...
Används för att bjuda in folk till en social sammankomst på en viss dag, vid en viss tidpunkt och på grund av en särskild anledning
Rádi bychom Vás chtěli poznat na večeři u příležitosti...
Ti aspettiamo il... a... in occasione di...
Används för att bjuda in folk på middagsbjudning och för att ange orsaken till den
Jste srdečně zváni...
La ditta.... ti invita a partecipare a... il...
Formellt, används för att bjuda in folk till ett formellt evenemang. Används vanligen för företags middagsbjudningar
Pořádáme večírek pro přátele k oslavě... a byli bychom rádi, kdybyste mohli přijít.
Stiamo organizzando una festa tra amici in occasione di... . Saremmo felici se tu potessi unirti a noi.
Formellt, används för att bjuda in nära vänner till en viktig social sammankomst
Bylo bychom velice rádi, kdybyste mohli přijít.
Contiamo sulla tua presenza.
Används i en inbjudan efter att du har bett mottagaren att komma för att understryka att du gärna vill att de kommer
Chtěli byste přijít k... na...?
Hai voglia di vederci per...?
Informellt, används för att bjuda in vänner av den enkla anledningen att du vill träffas