Engelska | Fraser - Personligt | Tillkännagivanden och inbjudningar

Brev | E-post | Tillkännagivanden och inbjudningar | Lyckönskningar | SMS- och webbspråk

Tillkännagivanden och inbjudningar - Födelse

S potěšením oznamujeme narození...
We are happy to announce the birth of…
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
S potěšením Vám chceme oznámit, že se... narodil(a) syn/dcera.
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Används när en tredje part tillkännager ett barns födelse
S potěšením oznamujeme narození našeho malého chlapečky/holčičky.
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
S potěšením Vám představujeme..., našeho syna/naší dceru.
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Används när ett par vill meddela födelsen av deras barn, skrivs vanligtvis på kort med en bild på barnet
Všichni slyšte novinu, máme větší rodinu! Dneska ráno byl ten čas, kdy další přišel mezi nás. ... a ... s potěšením oznamují narození....
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Vanligt talesätt på engelska som används när ett par vill meddela födelsen av deras barn
S láskou a nadějí jsme přivítali... na svět.
With love and hope we welcome…to the world.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
S potěšením Vám představujeme nejnovějšího člena naší rodiny...
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
S nadšením Vám oznamujeme příchod našeho syna/naší dcery.
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

Tillkännagivanden och inbjudningar - Förlovning

... a ... jsou zasnoubeni.
…and…are engaged.
Används för att kungöra en förlovning
... s radostí oznamují své zasnoubení.
…are happy to announce their engagement.
Används då ett par vill tillkännage sin förlovning
S radostí Vám oznamujeme zasnoubení ... a... .
We are happy to announce the engagement of…and…
Används för att kungöra en förlovning
Pan a paní ... oznamují zasnoubení jejich dcery, ..., s..., synem pana a paní ... . Svatba se uskuteční v srpnu.
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Traditionellt, används när föräldrar vill tillkännage sin dotters förlovning
Přijďte na večírek pro ... a ..., abychom oslavili jejich zasnoubení.
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Används i inbjudan till en förlovningsfest
Jste srdečně zváni na zásnubní oslavu pro ... a ... dne...
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Används i inbjudan till en förlovningsfest

Tillkännagivanden och inbjudningar - Giftermål

Dovolujeme si Vám oznámit, že dne... budou oddáni... a...
We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Används för att tillkännage ett bröllop/äktenskap
Slečna se brzy stane paní ...
Miss…is soon to become Mrs. ...
Används att tillkännage en kvinnas äktenskap
... a ... si dovolují oznámit, že budou oddáni dne... v... . Jste srdečně zváni s nimi prožít tento jedinečný den.
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Används av ett par när de bjuder in folk till sitt bröllop
Pan a paní... Vás zvou na svatební obřad jejich syna/dcery dne... v/na...
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Används av föräldrarna till den man / kvinna som ska gifta sig för att bjuda in folk till bröllopet
Protože jste v jejich životech velice důležití, ... a ... vás srdečně zvou na jejich svatbu dne... v/na...
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Används av paret när de bjuder in nära vänner till deras bröllop

Tillkännagivanden och inbjudningar - Sammankomster / Särskilda evenemang

S radostí Vás zveme na... dne... u příležitosti...
We would be delighted if you would join us on..at…for…
Används för att bjuda in folk till en social sammankomst på en viss dag, vid en viss tidpunkt och på grund av en särskild anledning
Rádi bychom Vás chtěli poznat na večeři u příležitosti...
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Används för att bjuda in folk på middagsbjudning och för att ange orsaken till den
Jste srdečně zváni...
You are cordially invited to…
Formellt, används för att bjuda in folk till ett formellt evenemang. Används vanligen för företags middagsbjudningar
Pořádáme večírek pro přátele k oslavě... a byli bychom rádi, kdybyste mohli přijít.
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Formellt, används för att bjuda in nära vänner till en viktig social sammankomst
Bylo bychom velice rádi, kdybyste mohli přijít.
We would very much like you to come.
Används i en inbjudan efter att du har bett mottagaren att komma för att understryka att du gärna vill att de kommer
Chtěli byste přijít k... na...?
Would you like to come to…for…?
Informellt, används för att bjuda in vänner av den enkla anledningen att du vill träffas