Tyska | Fraser - Personligt | Tillkännagivanden och inbjudningar

Brev | E-post | Tillkännagivanden och inbjudningar | Lyckönskningar | SMS- och webbspråk

Tillkännagivanden och inbjudningar - Födelse

Vi har välkomnat ... till världen.
Wir freuen uns über die Geburt von...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Det gläder mig att få berätta för er att ... nu har fått en liten son / dotter.
Ich freue mich, Ihnen/Euch berichten zu können, dass ... nun einen kleinen Sohn/eine kleine Tochter haben.
Används när en tredje part tillkännager ett barns födelse
Vår efterlängtade son/dotter kom till världen ...
Wir freuen uns über die Geburt unseres kleinen Sohnes/Töchterchens.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Vi är glada att introducera dig till ...; vår nyfödde son / nyfödda dotter.
Es ist uns eine große Freude, die Geburt unserer Tocher/unseres Sohns bekanntzugeben.
Används när ett par vill meddela födelsen av deras barn, skrivs vanligtvis på kort med en bild på barnet
Tio små fingrar, tio små tår. Fyller våra hjärtan med kärlek som består. ... och ... är glada att tillkännage födelsen av ...
Wenn Träume Hand und Fuß bekommen und aus Wünschen Leben wird, dann kann man wohl von einem Wunder sprechen. Wir freuen uns über die Geburt von...
Vanligt talesätt på engelska som används när ett par vill meddela födelsen av deras barn
Vi välkomnar kärleksfullt ... till världen.
Wir sind überglücklich und dankbar für die Geburt unseres/unserer...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Det gläder oss att introducera / presentera den nyaste medlemmen i vår familj ...
Wir freuen uns, den neuesten Familienzuwachs bekanntzugeben...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Vi är överlyckliga över att kunna meddela ankomsten av vår son / dotter.
Wir sind überglücklich, die Geburt unseres Sohns/unserer Tochter bekanntzugeben.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

Tillkännagivanden och inbjudningar - Förlovning

... och ... har förlovat sig.
... und ... haben sich verlobt.
Används för att kungöra en förlovning
... är glada att kungöra sin förlovning.
... freuen sich, ihre Verlobung bekanntzugeben.
Används då ett par vill tillkännage sin förlovning
Det gläder oss att tillkännage förlovningen mellan ... och ...
Wir freuen uns, die Verlobung von ... und ... bekanntzugeben.
Används för att kungöra en förlovning
Herr och fru ... kungör förlovningen mellan sin dotter, ..., och ..., son till herr och fru ... . Bröllopet är planerat till augusti.
Herr und Frau ... aus ... geben die Verlobung ihrer Tochter ... mit ... , Sohn von Herrn und Frau ... (ebenfalls) aus ... , bekannt. Die Hochzeit ist für August geplant.
Traditionellt, används när föräldrar vill tillkännage sin dotters förlovning
Kom med och delta i en fest för ... och ... för att fira deras förlovning.
Feiern Sie mit uns die Verlobung von ... und ... .
Används i inbjudan till en förlovningsfest
Ni är hjärtligt välkomna till ... och ... för förlovningsfest den ...
Sie sind herzlich zur Verlobungsfeier von ... und ... am ... eingeladen.
Används i inbjudan till en förlovningsfest

Tillkännagivanden och inbjudningar - Giftermål

Det gläder oss att tillkännage bröllopet / äktenskapet mellan ... och ...
Wir freuen uns, die Hochzeit von ... und ... bekanntzugeben.
Används för att tillkännage ett bröllop/äktenskap
Fröken ... ska snart bli fru ...
Frau ... wird bald Frau ... heißen.
Används att tillkännage en kvinnas äktenskap
Vi har det stora nöjet att inbjuda er att bevittna vigseln mellan ... och ... .
Herr ... und Frau ... würden sich über Ihre Teilnahme an ihrer Hochzeit sehr freuen. Sie sind herzlich eingeladen, diesen besonderen Tag mit Ihnen zu genießen.
Används av ett par när de bjuder in folk till sitt bröllop
Ni inbjuds att med Er närvaro hedra vigselakten mellan vår son/dotter den ... i ...
Herr und Frau ... würden sich über Ihre Teilname an der Hochzeit ihres Sohns/ihrer Tochter am ... sehr freuen.
Används av föräldrarna till den man / kvinna som ska gifta sig för att bjuda in folk till bröllopet
Vi ska gifta oss! Eftersom du har varit mycket viktig i våra liv önskar ... och ... din närvaro på vårt bröllop den ... i ...
Weil Du in unserem Leben eine wichtige Rolle spielst, würden wir uns sehr über Deine Teilnahme an unserer Hochzeit am ... im ... freuen.
Används av paret när de bjuder in nära vänner till deras bröllop

Tillkännagivanden och inbjudningar - Sammankomster / Särskilda evenemang

Det skulle glädja oss om du ville komma med den ... klockan ... för ...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Du Dich uns am ... um ... für ... anschließen würdest.
Används för att bjuda in folk till en social sammankomst på en viss dag, vid en viss tidpunkt och på grund av en särskild anledning
Vi har nöjet att inbjuda dig att närvara vid en middag för att fira ...
Wir bitten zum Abendessen, um ... zu feiern.
Används för att bjuda in folk på middagsbjudning och för att ange orsaken till den
Ni är hjärtligt välkomna på ...
Sie sind herzlich zu ... eingeladen.
Formellt, används för att bjuda in folk till ett formellt evenemang. Används vanligen för företags middagsbjudningar
Vi ordnar fest i goda vänners lag för att fira ... och vi skulle bli mycket glada om du kunde komma.
Gemeinsam mit unseren Freunden wollen wir ... feiern. Wir würden uns sehr freuen, wenn Du kommen könntest.
Formellt, används för att bjuda in nära vänner till en viktig social sammankomst
Vi vill jättegärna att ni kommer.
Wir würden uns über Deine Teilnahme sehr freuen.
Används i en inbjudan efter att du har bett mottagaren att komma för att understryka att du gärna vill att de kommer
Vill du komma till ... på/för ...?
Hättest Du Lust, für ... zu ... zu kommen?
Informellt, används för att bjuda in vänner av den enkla anledningen att du vill träffas