Nederländska | Fraser - Personligt | Tillkännagivanden och inbjudningar

Brev | E-post | Tillkännagivanden och inbjudningar | Lyckönskningar | SMS- och webbspråk

Tillkännagivanden och inbjudningar - Födelse

Vi har välkomnat ... till världen.
Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Det gläder mig att få berätta för er att ... nu har fått en liten son / dotter.
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Används när en tredje part tillkännager ett barns födelse
Vår efterlängtade son/dotter kom till världen ...
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Vi är glada att introducera dig till ...; vår nyfödde son / nyfödda dotter.
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Används när ett par vill meddela födelsen av deras barn, skrivs vanligtvis på kort med en bild på barnet
Tio små fingrar, tio små tår. Fyller våra hjärtan med kärlek som består. ... och ... är glada att tillkännage födelsen av ...
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Vanligt talesätt på engelska som används när ett par vill meddela födelsen av deras barn
Vi välkomnar kärleksfullt ... till världen.
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Det gläder oss att introducera / presentera den nyaste medlemmen i vår familj ...
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Vi är överlyckliga över att kunna meddela ankomsten av vår son / dotter.
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

Tillkännagivanden och inbjudningar - Förlovning

... och ... har förlovat sig.
... en ... hebben zich verloofd.
Används för att kungöra en förlovning
... är glada att kungöra sin förlovning.
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
Används då ett par vill tillkännage sin förlovning
Det gläder oss att tillkännage förlovningen mellan ... och ...
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Används för att kungöra en förlovning
Herr och fru ... kungör förlovningen mellan sin dotter, ..., och ..., son till herr och fru ... . Bröllopet är planerat till augusti.
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Traditionellt, används när föräldrar vill tillkännage sin dotters förlovning
Kom med och delta i en fest för ... och ... för att fira deras förlovning.
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Används i inbjudan till en förlovningsfest
Ni är hjärtligt välkomna till ... och ... för förlovningsfest den ...
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Används i inbjudan till en förlovningsfest

Tillkännagivanden och inbjudningar - Giftermål

Det gläder oss att tillkännage bröllopet / äktenskapet mellan ... och ...
Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Används för att tillkännage ett bröllop/äktenskap
Fröken ... ska snart bli fru ...
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Används att tillkännage en kvinnas äktenskap
Vi har det stora nöjet att inbjuda er att bevittna vigseln mellan ... och ... .
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Används av ett par när de bjuder in folk till sitt bröllop
Ni inbjuds att med Er närvaro hedra vigselakten mellan vår son/dotter den ... i ...
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Används av föräldrarna till den man / kvinna som ska gifta sig för att bjuda in folk till bröllopet
Vi ska gifta oss! Eftersom du har varit mycket viktig i våra liv önskar ... och ... din närvaro på vårt bröllop den ... i ...
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Används av paret när de bjuder in nära vänner till deras bröllop

Tillkännagivanden och inbjudningar - Sammankomster / Särskilda evenemang

Det skulle glädja oss om du ville komma med den ... klockan ... för ...
Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Används för att bjuda in folk till en social sammankomst på en viss dag, vid en viss tidpunkt och på grund av en särskild anledning
Vi har nöjet att inbjuda dig att närvara vid en middag för att fira ...
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Används för att bjuda in folk på middagsbjudning och för att ange orsaken till den
Ni är hjärtligt välkomna på ...
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Formellt, används för att bjuda in folk till ett formellt evenemang. Används vanligen för företags middagsbjudningar
Vi ordnar fest i goda vänners lag för att fira ... och vi skulle bli mycket glada om du kunde komma.
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Formellt, används för att bjuda in nära vänner till en viktig social sammankomst
Vi vill jättegärna att ni kommer.
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Används i en inbjudan efter att du har bett mottagaren att komma för att understryka att du gärna vill att de kommer
Vill du komma till ... på/för ...?
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Informellt, används för att bjuda in vänner av den enkla anledningen att du vill träffas