Engelska | Fraser - Personligt | Tillkännagivanden och inbjudningar

Brev | E-post | Tillkännagivanden och inbjudningar | Lyckönskningar | SMS- och webbspråk

Tillkännagivanden och inbjudningar - Födelse

Vi har välkomnat ... till världen.
We are happy to announce the birth of…
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Det gläder mig att få berätta för er att ... nu har fått en liten son / dotter.
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Används när en tredje part tillkännager ett barns födelse
Vår efterlängtade son/dotter kom till världen ...
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Vi är glada att introducera dig till ...; vår nyfödde son / nyfödda dotter.
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Används när ett par vill meddela födelsen av deras barn, skrivs vanligtvis på kort med en bild på barnet
Tio små fingrar, tio små tår. Fyller våra hjärtan med kärlek som består. ... och ... är glada att tillkännage födelsen av ...
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Vanligt talesätt på engelska som används när ett par vill meddela födelsen av deras barn
Vi välkomnar kärleksfullt ... till världen.
With love and hope we welcome…to the world.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Det gläder oss att introducera / presentera den nyaste medlemmen i vår familj ...
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Vi är överlyckliga över att kunna meddela ankomsten av vår son / dotter.
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

Tillkännagivanden och inbjudningar - Förlovning

... och ... har förlovat sig.
…and…are engaged.
Används för att kungöra en förlovning
... är glada att kungöra sin förlovning.
…are happy to announce their engagement.
Används då ett par vill tillkännage sin förlovning
Det gläder oss att tillkännage förlovningen mellan ... och ...
We are happy to announce the engagement of…and…
Används för att kungöra en förlovning
Herr och fru ... kungör förlovningen mellan sin dotter, ..., och ..., son till herr och fru ... . Bröllopet är planerat till augusti.
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Traditionellt, används när föräldrar vill tillkännage sin dotters förlovning
Kom med och delta i en fest för ... och ... för att fira deras förlovning.
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Används i inbjudan till en förlovningsfest
Ni är hjärtligt välkomna till ... och ... för förlovningsfest den ...
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Används i inbjudan till en förlovningsfest

Tillkännagivanden och inbjudningar - Giftermål

Det gläder oss att tillkännage bröllopet / äktenskapet mellan ... och ...
We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Används för att tillkännage ett bröllop/äktenskap
Fröken ... ska snart bli fru ...
Miss…is soon to become Mrs. ...
Används att tillkännage en kvinnas äktenskap
Vi har det stora nöjet att inbjuda er att bevittna vigseln mellan ... och ... .
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Används av ett par när de bjuder in folk till sitt bröllop
Ni inbjuds att med Er närvaro hedra vigselakten mellan vår son/dotter den ... i ...
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Används av föräldrarna till den man / kvinna som ska gifta sig för att bjuda in folk till bröllopet
Vi ska gifta oss! Eftersom du har varit mycket viktig i våra liv önskar ... och ... din närvaro på vårt bröllop den ... i ...
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Används av paret när de bjuder in nära vänner till deras bröllop

Tillkännagivanden och inbjudningar - Sammankomster / Särskilda evenemang

Det skulle glädja oss om du ville komma med den ... klockan ... för ...
We would be delighted if you would join us on..at…for…
Används för att bjuda in folk till en social sammankomst på en viss dag, vid en viss tidpunkt och på grund av en särskild anledning
Vi har nöjet att inbjuda dig att närvara vid en middag för att fira ...
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Används för att bjuda in folk på middagsbjudning och för att ange orsaken till den
Ni är hjärtligt välkomna på ...
You are cordially invited to…
Formellt, används för att bjuda in folk till ett formellt evenemang. Används vanligen för företags middagsbjudningar
Vi ordnar fest i goda vänners lag för att fira ... och vi skulle bli mycket glada om du kunde komma.
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Formellt, används för att bjuda in nära vänner till en viktig social sammankomst
Vi vill jättegärna att ni kommer.
We would very much like you to come.
Används i en inbjudan efter att du har bett mottagaren att komma för att understryka att du gärna vill att de kommer
Vill du komma till ... på/för ...?
Would you like to come to…for…?
Informellt, används för att bjuda in vänner av den enkla anledningen att du vill träffas