Tjeckiska | Fraser - Personligt | Tillkännagivanden och inbjudningar

Brev | E-post | Tillkännagivanden och inbjudningar | Lyckönskningar | SMS- och webbspråk

Tillkännagivanden och inbjudningar - Födelse

Estamos felices de anunciar el nacimiento de...
S potěšením oznamujeme narození...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Me complace anunciarles que... tienen un pequeño niño / una pequeña niña.
S potěšením Vám chceme oznámit, že se... narodil(a) syn/dcera.
Används när en tredje part tillkännager ett barns födelse
Quisiéramos anunciar el nacimiento de nuestro bebé / nuestra bebé.
S potěšením oznamujeme narození našeho malého chlapečky/holčičky.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Estamos complacidos de presentarles a nuestro hijo / nuestra hija, X.
S potěšením Vám představujeme..., našeho syna/naší dceru.
Används när ett par vill meddela födelsen av deras barn, skrivs vanligtvis på kort med en bild på barnet
Las estrellas del cielo brillan con más fulgor, porque los angelitos del cielo están celebrando, la llegada de esta nueva bendición y todos en la Tierra nos alegramos y celebramos con amor. X y X se complacen en anunciar el nacimiento de X.
Všichni slyšte novinu, máme větší rodinu! Dneska ráno byl ten čas, kdy další přišel mezi nás. ... a ... s potěšením oznamují narození....
Vanligt talesätt på engelska som används när ett par vill meddela födelsen av deras barn
Con amor y esperanza le damos la bienvenida al mundo a X.
S láskou a nadějí jsme přivítali... na svět.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Estamos orgullosos de presentar / anunciar al nuevo miembro de nuestra familia: X
S potěšením Vám představujeme nejnovějšího člena naší rodiny...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Estamos dichosos de anunciar la llegada de nuestro hijo / nuestra hija.
S nadšením Vám oznamujeme příchod našeho syna/naší dcery.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

Tillkännagivanden och inbjudningar - Förlovning

X y X están comprometidos.
... a ... jsou zasnoubeni.
Används för att kungöra en förlovning
X y X están felices de anunciar su compromiso.
... s radostí oznamují své zasnoubení.
Används då ett par vill tillkännage sin förlovning
Estamos felices de anunciar el compromiso de X y X.
S radostí Vám oznamujeme zasnoubení ... a... .
Används för att kungöra en förlovning
El Sr. y la Sra X, quieren anunciar el compromiso de su hija, X, con X, hijo del Sr. y la Sra. X. La boda se planifica para agosto.
Pan a paní ... oznamují zasnoubení jejich dcery, ..., s..., synem pana a paní ... . Svatba se uskuteční v srpnu.
Traditionellt, används när föräldrar vill tillkännage sin dotters förlovning
Ven y sé parte de nuestra celebración por el compromiso de X y X.
Přijďte na večírek pro ... a ..., abychom oslavili jejich zasnoubení.
Används i inbjudan till en förlovningsfest
Están cordialmente invitados a la fiesta de compromiso de X y X el día...
Jste srdečně zváni na zásnubní oslavu pro ... a ... dne...
Används i inbjudan till en förlovningsfest

Tillkännagivanden och inbjudningar - Giftermål

Estamos felices de anunciar el matrimonio de X y X.
Dovolujeme si Vám oznámit, že dne... budou oddáni... a...
Används för att tillkännage ett bröllop/äktenskap
Estamos felices de anunciar el matrimonio de X y X.
Slečna se brzy stane paní ...
Används att tillkännage en kvinnas äktenskap
La Srta. X y el Sr. X esperan su presencia en la celebración de su boda. Están cordialmente invitados para celebrar ese día tan especial con ellos.
... a ... si dovolují oznámit, že budou oddáni dne... v... . Jste srdečně zváni s nimi prožít tento jedinečný den.
Används av ett par när de bjuder in folk till sitt bröllop
El Sr. y la Sra. X esperan su presencia en la celebración de la boda de su hijo / hija el... en... .
Pan a paní... Vás zvou na svatební obřad jejich syna/dcery dne... v/na...
Används av föräldrarna till den man / kvinna som ska gifta sig för att bjuda in folk till bröllopet
Ya que has sido parte importante de nuestra vida, X y X esperan tu presencia en su boda el... en... .
Protože jste v jejich životech velice důležití, ... a ... vás srdečně zvou na jejich svatbu dne... v/na...
Används av paret när de bjuder in nära vänner till deras bröllop

Tillkännagivanden och inbjudningar - Sammankomster / Särskilda evenemang

Estaríamos complacidos si pudieras/si pudiera compartir con nosotros el... en... para celebrar el / la...
S radostí Vás zveme na... dne... u příležitosti...
Används för att bjuda in folk till en social sammankomst på en viss dag, vid en viss tidpunkt och på grund av en särskild anledning
Nos alegraríamos de contar con su presencia en nuestra cena para celebrar...
Rádi bychom Vás chtěli poznat na večeři u příležitosti...
Används för att bjuda in folk på middagsbjudning och för att ange orsaken till den
Está cordialmente invitado(a) a...
Jste srdečně zváni...
Formellt, används för att bjuda in folk till ett formellt evenemang. Används vanligen för företags middagsbjudningar
Ofreceremos una fiesta entre amigos para celebrar el / la... y estaríamos complacidos con su asistencia.
Pořádáme večírek pro přátele k oslavě... a byli bychom rádi, kdybyste mohli přijít.
Formellt, används för att bjuda in nära vänner till en viktig social sammankomst
Nos encantaría contar con su presencia.
Bylo bychom velice rádi, kdybyste mohli přijít.
Används i en inbjudan efter att du har bett mottagaren att komma för att understryka att du gärna vill att de kommer
¿Quisieras asistir a... para...?
Chtěli byste přijít k... na...?
Informellt, används för att bjuda in vänner av den enkla anledningen att du vill träffas