Kinesiska | Fraser - Personligt | Tillkännagivanden och inbjudningar

Brev | E-post | Tillkännagivanden och inbjudningar | Lyckönskningar | SMS- och webbspråk

Tillkännagivanden och inbjudningar - Födelse

Estamos felices de anunciar el nacimiento de...
我们高兴地宣布...的出生
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Me complace anunciarles que... tienen un pequeño niño / una pequeña niña.
很高兴告诉大家,...喜得贵子/千金。
Används när en tredje part tillkännager ett barns födelse
Quisiéramos anunciar el nacimiento de nuestro bebé / nuestra bebé.
我们想宣布我们儿子/女儿的出生。
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Estamos complacidos de presentarles a nuestro hijo / nuestra hija, X.
我们很高兴向您介绍我们刚出生的儿子/女儿...。
Används när ett par vill meddela födelsen av deras barn, skrivs vanligtvis på kort med en bild på barnet
Las estrellas del cielo brillan con más fulgor, porque los angelitos del cielo están celebrando, la llegada de esta nueva bendición y todos en la Tierra nos alegramos y celebramos con amor. X y X se complacen en anunciar el nacimiento de X.
平安健康,聪明向上,小宝宝快长大,给家庭带来无限笑声欢乐,...和...高兴地宣布...的出生。
Vanligt talesätt på engelska som används när ett par vill meddela födelsen av deras barn
Con amor y esperanza le damos la bienvenida al mundo a X.
带着爱和希望我们迎接...的降临。
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Estamos orgullosos de presentar / anunciar al nuevo miembro de nuestra familia: X
我们骄傲的介绍/宣布我们家庭的最新成员...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Estamos dichosos de anunciar la llegada de nuestro hijo / nuestra hija.
我们无比高兴地宣布我们儿子/女儿的降临。
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

Tillkännagivanden och inbjudningar - Förlovning

X y X están comprometidos.
...和...订婚了。
Används för att kungöra en förlovning
X y X están felices de anunciar su compromiso.
...高兴地宣布他们订婚了。
Används då ett par vill tillkännage sin förlovning
Estamos felices de anunciar el compromiso de X y X.
我们高兴地宣布...和...订婚了。
Används för att kungöra en förlovning
El Sr. y la Sra X, quieren anunciar el compromiso de su hija, X, con X, hijo del Sr. y la Sra. X. La boda se planifica para agosto.
...先生和...女士,宣布他们的女儿...和...先生和...女士的儿子...订婚,婚礼预定在八月份。
Traditionellt, används när föräldrar vill tillkännage sin dotters förlovning
Ven y sé parte de nuestra celebración por el compromiso de X y X.
来参加并庆祝...和...的订婚。
Används i inbjudan till en förlovningsfest
Están cordialmente invitados a la fiesta de compromiso de X y X el día...
我们诚挚地邀请您于...参加...和...的订婚宴。
Används i inbjudan till en förlovningsfest

Tillkännagivanden och inbjudningar - Giftermål

Estamos felices de anunciar el matrimonio de X y X.
我们高兴地宣布...和...喜结连理
Används för att tillkännage ett bröllop/äktenskap
Estamos felices de anunciar el matrimonio de X y X.
...小姐很快即将成为...夫人
Används att tillkännage en kvinnas äktenskap
La Srta. X y el Sr. X esperan su presencia en la celebración de su boda. Están cordialmente invitados para celebrar ese día tan especial con ellos.
...先生和...小姐诚挚邀请您参加他们的婚礼,非常欢迎您的光临并和他们一起庆祝这特殊的日子。
Används av ett par när de bjuder in folk till sitt bröllop
El Sr. y la Sra. X esperan su presencia en la celebración de la boda de su hijo / hija el... en... .
...先生和...女士诚挚邀请您参加他们儿子/女儿于...在...举行的婚礼
Används av föräldrarna till den man / kvinna som ska gifta sig för att bjuda in folk till bröllopet
Ya que has sido parte importante de nuestra vida, X y X esperan tu presencia en su boda el... en... .
因为您在他们的生命中很重要,...和...诚挚邀请您于...在...参加他们的婚礼。
Används av paret när de bjuder in nära vänner till deras bröllop

Tillkännagivanden och inbjudningar - Sammankomster / Särskilda evenemang

Estaríamos complacidos si pudieras/si pudiera compartir con nosotros el... en... para celebrar el / la...
如果您能于...参加在...举行的...,我们将会很高兴
Används för att bjuda in folk till en social sammankomst på en viss dag, vid en viss tidpunkt och på grund av en särskild anledning
Nos alegraríamos de contar con su presencia en nuestra cena para celebrar...
我们高兴地邀请您参加晚宴并一同庆祝...
Används för att bjuda in folk på middagsbjudning och för att ange orsaken till den
Está cordialmente invitado(a) a...
我们诚挚地邀请您...
Formellt, används för att bjuda in folk till ett formellt evenemang. Används vanligen för företags middagsbjudningar
Ofreceremos una fiesta entre amigos para celebrar el / la... y estaríamos complacidos con su asistencia.
我们要和朋友们举办个派对庆祝...,如果你能来,我们将非常高兴。
Formellt, används för att bjuda in nära vänner till en viktig social sammankomst
Nos encantaría contar con su presencia.
我们非常期待您的到来。
Används i en inbjudan efter att du har bett mottagaren att komma för att understryka att du gärna vill att de kommer
¿Quisieras asistir a... para...?
你愿意来...参加...吗?
Informellt, används för att bjuda in vänner av den enkla anledningen att du vill träffas