Portugisiska | Fraser - Personligt | Tillkännagivanden och inbjudningar

Brev | E-post | Tillkännagivanden och inbjudningar | Lyckönskningar | SMS- och webbspråk

Tillkännagivanden och inbjudningar - Födelse

У нас есть радостная новость - рождение...
Nós estamos felizes em anunciar o nascimento de ...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
У меня есть радостное известие - у ... появилась маленькая дочка/сынок
Estou feliz em dizer-lhes que ... agora tem um filhinho/ uma filhinha.
Används när en tredje part tillkännager ett barns födelse
Мы хотели бы известить вас о рождении нашего малыша
Nós gostaríamos de anunciar o nascimento do nosso bebê.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Мы рады представить вас ... - нашему новому сыну/дочке
Nós estamos felizes em lhes apresentar ... , o nosso filho/ a nossa filha.
Används när ett par vill meddela födelsen av deras barn, skrivs vanligtvis på kort med en bild på barnet
В нашей семье появилось прибавление!!!! И мы рады сообщить вам о рождении...
Dez dedinhos nas mãos, dez dedinhos nos pés, e com estes novos números a nossa família cresce. ... e ... têm o prazer de anunciar o nascimento de ...
Vanligt talesätt på engelska som används när ett par vill meddela födelsen av deras barn
С надеждой и любовью мы приветствуем ... , появившегося на свет
Com amor e esperança, damos as boas-vindas a ... .
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Мы с гордостью представляем нового члена нашей семьи - ...
Orgulhosamente apresentamos o mais novo membro da nossa família ...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Мы рады сообщить вам о появлении на свет нашего сына/дочки.
Nós estamos muito felizes em anunciar a chegada do nosso filho / da nossa filha.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

Tillkännagivanden och inbjudningar - Förlovning

... и ... помолвлены.
...e...estão noivos.
Används för att kungöra en förlovning
... с радостью объявляют о своей помолвке.
... têm o prazer de anunciar o seu noivado.
Används då ett par vill tillkännage sin förlovning
Мы с радостью объявляем о помолвке ...и...
Nós estamos felizes em anunciar o noivado de ... e ... .
Används för att kungöra en förlovning
... и ... объявляют о помолвке своей дочери, ... с ..., сыном ... и .... Свадьба планируется в августе.
Sr. e Srª. ..., de..., anunciam o noivado de sua filha, ..., com ..., filho do Sr. e Srª. ..., (também) de .... O casamento está sendo planejado para Agosto.
Traditionellt, används när föräldrar vill tillkännage sin dotters förlovning
Приходи на вечеринку по случаю помолвки ... и ...
Junte-se a nós na festa de comemoração do noivado de... e ....
Används i inbjudan till en förlovningsfest
Сердечно приглашаем вас на вечеринку в честь помолвки ... и ...
Os senhores estão cordialmente convidados para a festa de noivado de... e... em ....
Används i inbjudan till en förlovningsfest

Tillkännagivanden och inbjudningar - Giftermål

Мы рады объявить о свадьбе ... и ...
Nós temos o prazer de anunciar o casamento de...e....
Används för att tillkännage ett bröllop/äktenskap
Нина Комарова скоро станет Ниной Алексеевой
Srtª.... está prestes a se tornar a Sra.....
Används att tillkännage en kvinnas äktenskap
... и ... будут рады видеть вас на своей свадьбе. Добро пожаловать. Разделите с ними этот особый день их жизни.
Srtª.... e Sr. ... gentilmente solicitam a sua presença em seu casamento. O senhor / A senhora é bem-vindo(a) para desfrutar este dia especial com eles.
Används av ett par när de bjuder in folk till sitt bröllop
... и ... хотели бы, чтобы вы присутствовали на свадьбе их сына/дочери ... числа в...
O Sr. e a Srª. ... convidam-no para o casamento de seu filho / sua filha ... em ...em/ no /na....
Används av föräldrarna till den man / kvinna som ska gifta sig för att bjuda in folk till bröllopet
Поскольку ты сыграл(а) важную роль в наших жизнях, ... и ... хотели бы, чтобы ты присутствовал(а) на их свадьбе ... числа, в...
Por ser tão importante em nossas vidas, ...e ... solicitamos a sua presença em nosso casamento em... em /no /na ....
Används av paret när de bjuder in nära vänner till deras bröllop

Tillkännagivanden och inbjudningar - Sammankomster / Särskilda evenemang

Мы были бы рады, если бы вы присоединились к нам ... числа, в..., на ...
Nós ficaremos muito satisfeitos com a sua presença em ...(data) às...(hora)...em/ no/na...para....
Används för att bjuda in folk till en social sammankomst på en viss dag, vid en viss tidpunkt och på grund av en särskild anledning
Мы хотели бы видеть вас на ужине по случаю...
Nós gostaríamos de ter o prazer da sua companhia em um jantar para comemorar ....
Används för att bjuda in folk på middagsbjudning och för att ange orsaken till den
Сердечно приглашаем вас на...
O senhor / A senhora está cordialmente convidado(a) para ...
Formellt, används för att bjuda in folk till ett formellt evenemang. Används vanligen för företags middagsbjudningar
Мы устраиваем дружескую вечеринку по случаю... и были бы рады, если ты сможешь прийти.
Nós faremos uma festa entre amigos para comemorar... e ficaríamos muito felizes com a sua presença.
Formellt, används för att bjuda in nära vänner till en viktig social sammankomst
Мы очень хотели бы, чтобы вы пришли
Nós gostaríamos muito que você viesse.
Används i en inbjudan efter att du har bett mottagaren att komma för att understryka att du gärna vill att de kommer
Как вы смотрите на то, чтобы пойти в... для...
Vocês gostariam de vir para ... para ...?
Informellt, används för att bjuda in vänner av den enkla anledningen att du vill träffas