Italienska | Fraser - Personligt | Tillkännagivanden och inbjudningar

Brev | E-post | Tillkännagivanden och inbjudningar | Lyckönskningar | SMS- och webbspråk

Tillkännagivanden och inbjudningar - Födelse

У нас есть радостная новость - рождение...
Siamo felici di annunciare la nascita di...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
У меня есть радостное известие - у ... появилась маленькая дочка/сынок
Sono felice di annunciarti che ...e... hanno avuto un bambino/una bambina.
Används när en tredje part tillkännager ett barns födelse
Мы хотели бы известить вас о рождении нашего малыша
Siamo lieti di annunciarvi la nascita di nostro figlio/nostra figlia...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Мы рады представить вас ... - нашему новому сыну/дочке
Siamo lieti di presentarvi...
Används när ett par vill meddela födelsen av deras barn, skrivs vanligtvis på kort med en bild på barnet
В нашей семье появилось прибавление!!!! И мы рады сообщить вам о рождении...
Con mamma e babbo mio, annuncio al mondo che ci sono anche io!
Vanligt talesätt på engelska som används när ett par vill meddela födelsen av deras barn
С надеждой и любовью мы приветствуем ... , появившегося на свет
Con grande amore annunciamo la nascita di... . Benvenuto/a!
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Мы с гордостью представляем нового члена нашей семьи - ...
Siamo orgogliosi di presentarvi l'ultimo/a arrivato/a in famiglia...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Мы рады сообщить вам о появлении на свет нашего сына/дочки.
Siamo felicissimi di annunciare a tutti voi la nascita del nostro bambino/della nostra bambina...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

Tillkännagivanden och inbjudningar - Förlovning

... и ... помолвлены.
...e... annunciano il loro fidanzamento.
Används för att kungöra en förlovning
... с радостью объявляют о своей помолвке.
Siamo felici di annunciarvi il nostro fidanzamento.
Används då ett par vill tillkännage sin förlovning
Мы с радостью объявляем о помолвке ...и...
Siamo felici di annunciarvi il fidanzamento di ...e...
Används för att kungöra en förlovning
... и ... объявляют о помолвке своей дочери, ... с ..., сыном ... и .... Свадьба планируется в августе.
La Signora e il Signor... annunciano il fidanzamento della propria figlia, .... con ...., figlio di... . Vogliate festeggiare con noi il lieto evento in attesa delle nozze.
Traditionellt, används när föräldrar vill tillkännage sin dotters förlovning
Приходи на вечеринку по случаю помолвки ... и ...
Festeggia con noi questo giorno di gioia per il fidanzamento di ...e...
Används i inbjudan till en förlovningsfest
Сердечно приглашаем вас на вечеринку в честь помолвки ... и ...
...e... ti invitano a festeggiare con loro il loro fidanzamento...
Används i inbjudan till en förlovningsfest

Tillkännagivanden och inbjudningar - Giftermål

Мы рады объявить о свадьбе ... и ...
...e... annunciano il loro matrimonio il giorno... a...
Används för att tillkännage ett bröllop/äktenskap
Нина Комарова скоро станет Ниной Алексеевой
Siamo felici di annunciarvi il matrimonio di...
Används att tillkännage en kvinnas äktenskap
... и ... будут рады видеть вас на своей свадьбе. Добро пожаловать. Разделите с ними этот особый день их жизни.
...e... ti invitano al loro matrimonio e sperano di poter condividere con te questo giorno di gioia.
Används av ett par när de bjuder in folk till sitt bröllop
... и ... хотели бы, чтобы вы присутствовали на свадьбе их сына/дочери ... числа в...
La Signora e il Signor... annunciano il matrimonio della propria figlia.../del proprio figlio..., con .... .
Används av föräldrarna till den man / kvinna som ska gifta sig för att bjuda in folk till bröllopet
Поскольку ты сыграл(а) важную роль в наших жизнях, ... и ... хотели бы, чтобы ты присутствовал(а) на их свадьбе ... числа, в...
Continua a condividere con noi i momenti più importanti della nostra vita, partecipando alle nostre nozze il... a...
Används av paret när de bjuder in nära vänner till deras bröllop

Tillkännagivanden och inbjudningar - Sammankomster / Särskilda evenemang

Мы были бы рады, если бы вы присоединились к нам ... числа, в..., на ...
Saremmo felici di vederti il...alle...per...
Används för att bjuda in folk till en social sammankomst på en viss dag, vid en viss tidpunkt och på grund av en särskild anledning
Мы хотели бы видеть вас на ужине по случаю...
Ti aspettiamo il... a... in occasione di...
Används för att bjuda in folk på middagsbjudning och för att ange orsaken till den
Сердечно приглашаем вас на...
La ditta.... ti invita a partecipare a... il...
Formellt, används för att bjuda in folk till ett formellt evenemang. Används vanligen för företags middagsbjudningar
Мы устраиваем дружескую вечеринку по случаю... и были бы рады, если ты сможешь прийти.
Stiamo organizzando una festa tra amici in occasione di... . Saremmo felici se tu potessi unirti a noi.
Formellt, används för att bjuda in nära vänner till en viktig social sammankomst
Мы очень хотели бы, чтобы вы пришли
Contiamo sulla tua presenza.
Används i en inbjudan efter att du har bett mottagaren att komma för att understryka att du gärna vill att de kommer
Как вы смотрите на то, чтобы пойти в... для...
Hai voglia di vederci per...?
Informellt, används för att bjuda in vänner av den enkla anledningen att du vill träffas