Engelska | Fraser - Personligt | Tillkännagivanden och inbjudningar

Brev | E-post | Tillkännagivanden och inbjudningar | Lyckönskningar | SMS- och webbspråk

Tillkännagivanden och inbjudningar - Födelse

У нас есть радостная новость - рождение...
We are happy to announce the birth of…
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
У меня есть радостное известие - у ... появилась маленькая дочка/сынок
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Används när en tredje part tillkännager ett barns födelse
Мы хотели бы известить вас о рождении нашего малыша
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Мы рады представить вас ... - нашему новому сыну/дочке
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Används när ett par vill meddela födelsen av deras barn, skrivs vanligtvis på kort med en bild på barnet
В нашей семье появилось прибавление!!!! И мы рады сообщить вам о рождении...
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Vanligt talesätt på engelska som används när ett par vill meddela födelsen av deras barn
С надеждой и любовью мы приветствуем ... , появившегося на свет
With love and hope we welcome…to the world.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Мы с гордостью представляем нового члена нашей семьи - ...
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Мы рады сообщить вам о появлении на свет нашего сына/дочки.
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

Tillkännagivanden och inbjudningar - Förlovning

... и ... помолвлены.
…and…are engaged.
Används för att kungöra en förlovning
... с радостью объявляют о своей помолвке.
…are happy to announce their engagement.
Används då ett par vill tillkännage sin förlovning
Мы с радостью объявляем о помолвке ...и...
We are happy to announce the engagement of…and…
Används för att kungöra en förlovning
... и ... объявляют о помолвке своей дочери, ... с ..., сыном ... и .... Свадьба планируется в августе.
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Traditionellt, används när föräldrar vill tillkännage sin dotters förlovning
Приходи на вечеринку по случаю помолвки ... и ...
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Används i inbjudan till en förlovningsfest
Сердечно приглашаем вас на вечеринку в честь помолвки ... и ...
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Används i inbjudan till en förlovningsfest

Tillkännagivanden och inbjudningar - Giftermål

Мы рады объявить о свадьбе ... и ...
We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Används för att tillkännage ett bröllop/äktenskap
Нина Комарова скоро станет Ниной Алексеевой
Miss…is soon to become Mrs. ...
Används att tillkännage en kvinnas äktenskap
... и ... будут рады видеть вас на своей свадьбе. Добро пожаловать. Разделите с ними этот особый день их жизни.
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Används av ett par när de bjuder in folk till sitt bröllop
... и ... хотели бы, чтобы вы присутствовали на свадьбе их сына/дочери ... числа в...
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Används av föräldrarna till den man / kvinna som ska gifta sig för att bjuda in folk till bröllopet
Поскольку ты сыграл(а) важную роль в наших жизнях, ... и ... хотели бы, чтобы ты присутствовал(а) на их свадьбе ... числа, в...
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Används av paret när de bjuder in nära vänner till deras bröllop

Tillkännagivanden och inbjudningar - Sammankomster / Särskilda evenemang

Мы были бы рады, если бы вы присоединились к нам ... числа, в..., на ...
We would be delighted if you would join us on..at…for…
Används för att bjuda in folk till en social sammankomst på en viss dag, vid en viss tidpunkt och på grund av en särskild anledning
Мы хотели бы видеть вас на ужине по случаю...
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Används för att bjuda in folk på middagsbjudning och för att ange orsaken till den
Сердечно приглашаем вас на...
You are cordially invited to…
Formellt, används för att bjuda in folk till ett formellt evenemang. Används vanligen för företags middagsbjudningar
Мы устраиваем дружескую вечеринку по случаю... и были бы рады, если ты сможешь прийти.
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Formellt, används för att bjuda in nära vänner till en viktig social sammankomst
Мы очень хотели бы, чтобы вы пришли
We would very much like you to come.
Används i en inbjudan efter att du har bett mottagaren att komma för att understryka att du gärna vill att de kommer
Как вы смотрите на то, чтобы пойти в... для...
Would you like to come to…for…?
Informellt, används för att bjuda in vänner av den enkla anledningen att du vill träffas