Danska | Fraser - Personligt | Tillkännagivanden och inbjudningar

Brev | E-post | Tillkännagivanden och inbjudningar | Lyckönskningar | SMS- och webbspråk

Tillkännagivanden och inbjudningar - Födelse

У нас есть радостная новость - рождение...
Vi er glade for at meddele fødslen af...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
У меня есть радостное известие - у ... появилась маленькая дочка/сынок
Jeg er glad for at fortælle jer at... nu har en lille søn/datter.
Används när en tredje part tillkännager ett barns födelse
Мы хотели бы известить вас о рождении нашего малыша
Vi vil gerne meddele fødslen af vores nye baby.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Мы рады представить вас ... - нашему новому сыну/дочке
Vi er henrykte over at introducere dig for... vores nye søn/datter.
Används när ett par vill meddela födelsen av deras barn, skrivs vanligtvis på kort med en bild på barnet
В нашей семье появилось прибавление!!!! И мы рады сообщить вам о рождении...
Ti små fingre, ti små tæer, og med disse nye fingre og tæer vokser vores familie... og er henrykt over at meddele fødslen af...
Vanligt talesätt på engelska som används när ett par vill meddela födelsen av deras barn
С надеждой и любовью мы приветствуем ... , появившегося на свет
Med kærlighed og håb byder vi... velkommen til verdenen.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Мы с гордостью представляем нового члена нашей семьи - ...
Vi er stolte over at præsentere/annoncere det nyeste medlem af vores familie...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Мы рады сообщить вам о появлении на свет нашего сына/дочки.
Vi himmelhenrykt over at meddele ankomsten af vores søn/datter.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

Tillkännagivanden och inbjudningar - Förlovning

... и ... помолвлены.
... og... er forlovet.
Används för att kungöra en förlovning
... с радостью объявляют о своей помолвке.
... er glade for at kunne meddele deres forlovelse.
Används då ett par vill tillkännage sin förlovning
Мы с радостью объявляем о помолвке ...и...
Vi er glade for at kunne meddele forlovelsen af... og...
Används för att kungöra en förlovning
... и ... объявляют о помолвке своей дочери, ... с ..., сыном ... и .... Свадьба планируется в августе.
Hr. og Fru. ... af ..., meddeler deres datters forlovelse,..., til..., søn af Hr. og Fru...., (også) af... . Et august bryllup er planlagt.
Traditionellt, används när föräldrar vill tillkännage sin dotters förlovning
Приходи на вечеринку по случаю помолвки ... и ...
Kom og deltag i en fest for... og... for at fejre deres forlovelse.
Används i inbjudan till en förlovningsfest
Сердечно приглашаем вас на вечеринку в честь помолвки ... и ...
I er hjerteligt inviteret til... og... forlovelsesfest på...
Används i inbjudan till en förlovningsfest

Tillkännagivanden och inbjudningar - Giftermål

Мы рады объявить о свадьбе ... и ...
Vi er glade for at meddele brylluppet/ægteskabet mellem... og...
Används för att tillkännage ett bröllop/äktenskap
Нина Комарова скоро станет Ниной Алексеевой
Frk.... bliver snart Fru. ...
Används att tillkännage en kvinnas äktenskap
... и ... будут рады видеть вас на своей свадьбе. Добро пожаловать. Разделите с ними этот особый день их жизни.
Frk. ... og Hr. ... anmoder venligt om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup. Du er velkommen til at komme og nyde denne specielle dag med dem.
Används av ett par när de bjuder in folk till sitt bröllop
... и ... хотели бы, чтобы вы присутствовали на свадьбе их сына/дочери ... числа в...
Hr. ... Fru. ... anmoder om jeres tilstedeværelse ved ægsteskabet mellem deres søn/datter og... den...
Används av föräldrarna till den man / kvinna som ska gifta sig för att bjuda in folk till bröllopet
Поскольку ты сыграл(а) важную роль в наших жизнях, ... и ... хотели бы, чтобы ты присутствовал(а) на их свадьбе ... числа, в...
Fordi I har været meget vigtige i deres liv, ... og... anmoder de om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup den... på...
Används av paret när de bjuder in nära vänner till deras bröllop

Tillkännagivanden och inbjudningar - Sammankomster / Särskilda evenemang

Мы были бы рады, если бы вы присоединились к нам ... числа, в..., на ...
Vi ville være henrykte hvis I kunne deltage sammen med os den... på... for...
Används för att bjuda in folk till en social sammankomst på en viss dag, vid en viss tidpunkt och på grund av en särskild anledning
Мы хотели бы видеть вас на ужине по случаю...
Vi anmoder om fornøjelsen af jeres selskab ved en middag for at fejre...
Används för att bjuda in folk på middagsbjudning och för att ange orsaken till den
Сердечно приглашаем вас на...
I er hjerteligt inviteret til...
Formellt, används för att bjuda in folk till ett formellt evenemang. Används vanligen för företags middagsbjudningar
Мы устраиваем дружескую вечеринку по случаю... и были бы рады, если ты сможешь прийти.
Vi holder en fest mellem venner for at fejre... og vi ville være meget glade hvis du kunne komme.
Formellt, används för att bjuda in nära vänner till en viktig social sammankomst
Мы очень хотели бы, чтобы вы пришли
Vi vil meget gerne have at du kommer.
Används i en inbjudan efter att du har bett mottagaren att komma för att understryka att du gärna vill att de kommer
Как вы смотрите на то, чтобы пойти в... для...
Kunne du tænke dig at komme til... til...?
Informellt, används för att bjuda in vänner av den enkla anledningen att du vill träffas