Nederländska | Fraser - Personligt | Tillkännagivanden och inbjudningar

Brev | E-post | Tillkännagivanden och inbjudningar | Lyckönskningar | SMS- och webbspråk

Tillkännagivanden och inbjudningar - Födelse

Nós estamos felizes em anunciar o nascimento de ...
Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Estou feliz em dizer-lhes que ... agora tem um filhinho/ uma filhinha.
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Används när en tredje part tillkännager ett barns födelse
Nós gostaríamos de anunciar o nascimento do nosso bebê.
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Nós estamos felizes em lhes apresentar ... , o nosso filho/ a nossa filha.
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Används när ett par vill meddela födelsen av deras barn, skrivs vanligtvis på kort med en bild på barnet
Dez dedinhos nas mãos, dez dedinhos nos pés, e com estes novos números a nossa família cresce. ... e ... têm o prazer de anunciar o nascimento de ...
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Vanligt talesätt på engelska som används när ett par vill meddela födelsen av deras barn
Com amor e esperança, damos as boas-vindas a ... .
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Orgulhosamente apresentamos o mais novo membro da nossa família ...
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Nós estamos muito felizes em anunciar a chegada do nosso filho / da nossa filha.
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

Tillkännagivanden och inbjudningar - Förlovning

...e...estão noivos.
... en ... hebben zich verloofd.
Används för att kungöra en förlovning
... têm o prazer de anunciar o seu noivado.
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
Används då ett par vill tillkännage sin förlovning
Nós estamos felizes em anunciar o noivado de ... e ... .
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Används för att kungöra en förlovning
Sr. e Srª. ..., de..., anunciam o noivado de sua filha, ..., com ..., filho do Sr. e Srª. ..., (também) de .... O casamento está sendo planejado para Agosto.
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Traditionellt, används när föräldrar vill tillkännage sin dotters förlovning
Junte-se a nós na festa de comemoração do noivado de... e ....
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Används i inbjudan till en förlovningsfest
Os senhores estão cordialmente convidados para a festa de noivado de... e... em ....
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Används i inbjudan till en förlovningsfest

Tillkännagivanden och inbjudningar - Giftermål

Nós temos o prazer de anunciar o casamento de...e....
Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Används för att tillkännage ett bröllop/äktenskap
Srtª.... está prestes a se tornar a Sra.....
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Används att tillkännage en kvinnas äktenskap
Srtª.... e Sr. ... gentilmente solicitam a sua presença em seu casamento. O senhor / A senhora é bem-vindo(a) para desfrutar este dia especial com eles.
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Används av ett par när de bjuder in folk till sitt bröllop
O Sr. e a Srª. ... convidam-no para o casamento de seu filho / sua filha ... em ...em/ no /na....
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Används av föräldrarna till den man / kvinna som ska gifta sig för att bjuda in folk till bröllopet
Por ser tão importante em nossas vidas, ...e ... solicitamos a sua presença em nosso casamento em... em /no /na ....
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Används av paret när de bjuder in nära vänner till deras bröllop

Tillkännagivanden och inbjudningar - Sammankomster / Särskilda evenemang

Nós ficaremos muito satisfeitos com a sua presença em ...(data) às...(hora)...em/ no/na...para....
Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Används för att bjuda in folk till en social sammankomst på en viss dag, vid en viss tidpunkt och på grund av en särskild anledning
Nós gostaríamos de ter o prazer da sua companhia em um jantar para comemorar ....
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Används för att bjuda in folk på middagsbjudning och för att ange orsaken till den
O senhor / A senhora está cordialmente convidado(a) para ...
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Formellt, används för att bjuda in folk till ett formellt evenemang. Används vanligen för företags middagsbjudningar
Nós faremos uma festa entre amigos para comemorar... e ficaríamos muito felizes com a sua presença.
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Formellt, används för att bjuda in nära vänner till en viktig social sammankomst
Nós gostaríamos muito que você viesse.
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Används i en inbjudan efter att du har bett mottagaren att komma för att understryka att du gärna vill att de kommer
Vocês gostariam de vir para ... para ...?
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Informellt, används för att bjuda in vänner av den enkla anledningen att du vill träffas