Kinesiska | Fraser - Personligt | Tillkännagivanden och inbjudningar

Brev | E-post | Tillkännagivanden och inbjudningar | Lyckönskningar | SMS- och webbspråk

Tillkännagivanden och inbjudningar - Födelse

Nós estamos felizes em anunciar o nascimento de ...
我们高兴地宣布...的出生
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Estou feliz em dizer-lhes que ... agora tem um filhinho/ uma filhinha.
很高兴告诉大家,...喜得贵子/千金。
Används när en tredje part tillkännager ett barns födelse
Nós gostaríamos de anunciar o nascimento do nosso bebê.
我们想宣布我们儿子/女儿的出生。
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Nós estamos felizes em lhes apresentar ... , o nosso filho/ a nossa filha.
我们很高兴向您介绍我们刚出生的儿子/女儿...。
Används när ett par vill meddela födelsen av deras barn, skrivs vanligtvis på kort med en bild på barnet
Dez dedinhos nas mãos, dez dedinhos nos pés, e com estes novos números a nossa família cresce. ... e ... têm o prazer de anunciar o nascimento de ...
平安健康,聪明向上,小宝宝快长大,给家庭带来无限笑声欢乐,...和...高兴地宣布...的出生。
Vanligt talesätt på engelska som används när ett par vill meddela födelsen av deras barn
Com amor e esperança, damos as boas-vindas a ... .
带着爱和希望我们迎接...的降临。
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Orgulhosamente apresentamos o mais novo membro da nossa família ...
我们骄傲的介绍/宣布我们家庭的最新成员...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Nós estamos muito felizes em anunciar a chegada do nosso filho / da nossa filha.
我们无比高兴地宣布我们儿子/女儿的降临。
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

Tillkännagivanden och inbjudningar - Förlovning

...e...estão noivos.
...和...订婚了。
Används för att kungöra en förlovning
... têm o prazer de anunciar o seu noivado.
...高兴地宣布他们订婚了。
Används då ett par vill tillkännage sin förlovning
Nós estamos felizes em anunciar o noivado de ... e ... .
我们高兴地宣布...和...订婚了。
Används för att kungöra en förlovning
Sr. e Srª. ..., de..., anunciam o noivado de sua filha, ..., com ..., filho do Sr. e Srª. ..., (também) de .... O casamento está sendo planejado para Agosto.
...先生和...女士,宣布他们的女儿...和...先生和...女士的儿子...订婚,婚礼预定在八月份。
Traditionellt, används när föräldrar vill tillkännage sin dotters förlovning
Junte-se a nós na festa de comemoração do noivado de... e ....
来参加并庆祝...和...的订婚。
Används i inbjudan till en förlovningsfest
Os senhores estão cordialmente convidados para a festa de noivado de... e... em ....
我们诚挚地邀请您于...参加...和...的订婚宴。
Används i inbjudan till en förlovningsfest

Tillkännagivanden och inbjudningar - Giftermål

Nós temos o prazer de anunciar o casamento de...e....
我们高兴地宣布...和...喜结连理
Används för att tillkännage ett bröllop/äktenskap
Srtª.... está prestes a se tornar a Sra.....
...小姐很快即将成为...夫人
Används att tillkännage en kvinnas äktenskap
Srtª.... e Sr. ... gentilmente solicitam a sua presença em seu casamento. O senhor / A senhora é bem-vindo(a) para desfrutar este dia especial com eles.
...先生和...小姐诚挚邀请您参加他们的婚礼,非常欢迎您的光临并和他们一起庆祝这特殊的日子。
Används av ett par när de bjuder in folk till sitt bröllop
O Sr. e a Srª. ... convidam-no para o casamento de seu filho / sua filha ... em ...em/ no /na....
...先生和...女士诚挚邀请您参加他们儿子/女儿于...在...举行的婚礼
Används av föräldrarna till den man / kvinna som ska gifta sig för att bjuda in folk till bröllopet
Por ser tão importante em nossas vidas, ...e ... solicitamos a sua presença em nosso casamento em... em /no /na ....
因为您在他们的生命中很重要,...和...诚挚邀请您于...在...参加他们的婚礼。
Används av paret när de bjuder in nära vänner till deras bröllop

Tillkännagivanden och inbjudningar - Sammankomster / Särskilda evenemang

Nós ficaremos muito satisfeitos com a sua presença em ...(data) às...(hora)...em/ no/na...para....
如果您能于...参加在...举行的...,我们将会很高兴
Används för att bjuda in folk till en social sammankomst på en viss dag, vid en viss tidpunkt och på grund av en särskild anledning
Nós gostaríamos de ter o prazer da sua companhia em um jantar para comemorar ....
我们高兴地邀请您参加晚宴并一同庆祝...
Används för att bjuda in folk på middagsbjudning och för att ange orsaken till den
O senhor / A senhora está cordialmente convidado(a) para ...
我们诚挚地邀请您...
Formellt, används för att bjuda in folk till ett formellt evenemang. Används vanligen för företags middagsbjudningar
Nós faremos uma festa entre amigos para comemorar... e ficaríamos muito felizes com a sua presença.
我们要和朋友们举办个派对庆祝...,如果你能来,我们将非常高兴。
Formellt, används för att bjuda in nära vänner till en viktig social sammankomst
Nós gostaríamos muito que você viesse.
我们非常期待您的到来。
Används i en inbjudan efter att du har bett mottagaren att komma för att understryka att du gärna vill att de kommer
Vocês gostariam de vir para ... para ...?
你愿意来...参加...吗?
Informellt, används för att bjuda in vänner av den enkla anledningen att du vill träffas