Tyska | Fraser - Personligt | Tillkännagivanden och inbjudningar

Brev | E-post | Tillkännagivanden och inbjudningar | Lyckönskningar | SMS- och webbspråk

Tillkännagivanden och inbjudningar - Födelse

Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Wir freuen uns über die Geburt von...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Ich freue mich, Ihnen/Euch berichten zu können, dass ... nun einen kleinen Sohn/eine kleine Tochter haben.
Används när en tredje part tillkännager ett barns födelse
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Wir freuen uns über die Geburt unseres kleinen Sohnes/Töchterchens.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Es ist uns eine große Freude, die Geburt unserer Tocher/unseres Sohns bekanntzugeben.
Används när ett par vill meddela födelsen av deras barn, skrivs vanligtvis på kort med en bild på barnet
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Wenn Träume Hand und Fuß bekommen und aus Wünschen Leben wird, dann kann man wohl von einem Wunder sprechen. Wir freuen uns über die Geburt von...
Vanligt talesätt på engelska som används när ett par vill meddela födelsen av deras barn
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Wir sind überglücklich und dankbar für die Geburt unseres/unserer...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Wir freuen uns, den neuesten Familienzuwachs bekanntzugeben...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Wir sind überglücklich, die Geburt unseres Sohns/unserer Tochter bekanntzugeben.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

Tillkännagivanden och inbjudningar - Förlovning

... en ... hebben zich verloofd.
... und ... haben sich verlobt.
Används för att kungöra en förlovning
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
... freuen sich, ihre Verlobung bekanntzugeben.
Används då ett par vill tillkännage sin förlovning
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Wir freuen uns, die Verlobung von ... und ... bekanntzugeben.
Används för att kungöra en förlovning
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Herr und Frau ... aus ... geben die Verlobung ihrer Tochter ... mit ... , Sohn von Herrn und Frau ... (ebenfalls) aus ... , bekannt. Die Hochzeit ist für August geplant.
Traditionellt, används när föräldrar vill tillkännage sin dotters förlovning
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Feiern Sie mit uns die Verlobung von ... und ... .
Används i inbjudan till en förlovningsfest
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Sie sind herzlich zur Verlobungsfeier von ... und ... am ... eingeladen.
Används i inbjudan till en förlovningsfest

Tillkännagivanden och inbjudningar - Giftermål

Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Wir freuen uns, die Hochzeit von ... und ... bekanntzugeben.
Används för att tillkännage ett bröllop/äktenskap
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Frau ... wird bald Frau ... heißen.
Används att tillkännage en kvinnas äktenskap
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Herr ... und Frau ... würden sich über Ihre Teilnahme an ihrer Hochzeit sehr freuen. Sie sind herzlich eingeladen, diesen besonderen Tag mit Ihnen zu genießen.
Används av ett par när de bjuder in folk till sitt bröllop
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Herr und Frau ... würden sich über Ihre Teilname an der Hochzeit ihres Sohns/ihrer Tochter am ... sehr freuen.
Används av föräldrarna till den man / kvinna som ska gifta sig för att bjuda in folk till bröllopet
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Weil Du in unserem Leben eine wichtige Rolle spielst, würden wir uns sehr über Deine Teilnahme an unserer Hochzeit am ... im ... freuen.
Används av paret när de bjuder in nära vänner till deras bröllop

Tillkännagivanden och inbjudningar - Sammankomster / Särskilda evenemang

Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Du Dich uns am ... um ... für ... anschließen würdest.
Används för att bjuda in folk till en social sammankomst på en viss dag, vid en viss tidpunkt och på grund av en särskild anledning
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Wir bitten zum Abendessen, um ... zu feiern.
Används för att bjuda in folk på middagsbjudning och för att ange orsaken till den
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Sie sind herzlich zu ... eingeladen.
Formellt, används för att bjuda in folk till ett formellt evenemang. Används vanligen för företags middagsbjudningar
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Gemeinsam mit unseren Freunden wollen wir ... feiern. Wir würden uns sehr freuen, wenn Du kommen könntest.
Formellt, används för att bjuda in nära vänner till en viktig social sammankomst
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Wir würden uns über Deine Teilnahme sehr freuen.
Används i en inbjudan efter att du har bett mottagaren att komma för att understryka att du gärna vill att de kommer
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Hättest Du Lust, für ... zu ... zu kommen?
Informellt, används för att bjuda in vänner av den enkla anledningen att du vill träffas