Tjeckiska | Fraser - Personligt | Tillkännagivanden och inbjudningar

Brev | E-post | Tillkännagivanden och inbjudningar | Lyckönskningar | SMS- och webbspråk

Tillkännagivanden och inbjudningar - Födelse

Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
S potěšením oznamujeme narození...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
S potěšením Vám chceme oznámit, že se... narodil(a) syn/dcera.
Används när en tredje part tillkännager ett barns födelse
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
S potěšením oznamujeme narození našeho malého chlapečky/holčičky.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
S potěšením Vám představujeme..., našeho syna/naší dceru.
Används när ett par vill meddela födelsen av deras barn, skrivs vanligtvis på kort med en bild på barnet
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Všichni slyšte novinu, máme větší rodinu! Dneska ráno byl ten čas, kdy další přišel mezi nás. ... a ... s potěšením oznamují narození....
Vanligt talesätt på engelska som används när ett par vill meddela födelsen av deras barn
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
S láskou a nadějí jsme přivítali... na svět.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
S potěšením Vám představujeme nejnovějšího člena naší rodiny...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
S nadšením Vám oznamujeme příchod našeho syna/naší dcery.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

Tillkännagivanden och inbjudningar - Förlovning

... en ... hebben zich verloofd.
... a ... jsou zasnoubeni.
Används för att kungöra en förlovning
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
... s radostí oznamují své zasnoubení.
Används då ett par vill tillkännage sin förlovning
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
S radostí Vám oznamujeme zasnoubení ... a... .
Används för att kungöra en förlovning
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Pan a paní ... oznamují zasnoubení jejich dcery, ..., s..., synem pana a paní ... . Svatba se uskuteční v srpnu.
Traditionellt, används när föräldrar vill tillkännage sin dotters förlovning
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Přijďte na večírek pro ... a ..., abychom oslavili jejich zasnoubení.
Används i inbjudan till en förlovningsfest
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Jste srdečně zváni na zásnubní oslavu pro ... a ... dne...
Används i inbjudan till en förlovningsfest

Tillkännagivanden och inbjudningar - Giftermål

Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Dovolujeme si Vám oznámit, že dne... budou oddáni... a...
Används för att tillkännage ett bröllop/äktenskap
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Slečna se brzy stane paní ...
Används att tillkännage en kvinnas äktenskap
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
... a ... si dovolují oznámit, že budou oddáni dne... v... . Jste srdečně zváni s nimi prožít tento jedinečný den.
Används av ett par när de bjuder in folk till sitt bröllop
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Pan a paní... Vás zvou na svatební obřad jejich syna/dcery dne... v/na...
Används av föräldrarna till den man / kvinna som ska gifta sig för att bjuda in folk till bröllopet
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Protože jste v jejich životech velice důležití, ... a ... vás srdečně zvou na jejich svatbu dne... v/na...
Används av paret när de bjuder in nära vänner till deras bröllop

Tillkännagivanden och inbjudningar - Sammankomster / Särskilda evenemang

Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
S radostí Vás zveme na... dne... u příležitosti...
Används för att bjuda in folk till en social sammankomst på en viss dag, vid en viss tidpunkt och på grund av en särskild anledning
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Rádi bychom Vás chtěli poznat na večeři u příležitosti...
Används för att bjuda in folk på middagsbjudning och för att ange orsaken till den
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Jste srdečně zváni...
Formellt, används för att bjuda in folk till ett formellt evenemang. Används vanligen för företags middagsbjudningar
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Pořádáme večírek pro přátele k oslavě... a byli bychom rádi, kdybyste mohli přijít.
Formellt, används för att bjuda in nära vänner till en viktig social sammankomst
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Bylo bychom velice rádi, kdybyste mohli přijít.
Används i en inbjudan efter att du har bett mottagaren att komma för att understryka att du gärna vill att de kommer
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Chtěli byste přijít k... na...?
Informellt, används för att bjuda in vänner av den enkla anledningen att du vill träffas