Svenska | Fraser - Personligt | Tillkännagivanden och inbjudningar

Brev | E-post | Tillkännagivanden och inbjudningar | Lyckönskningar | SMS- och webbspråk

Tillkännagivanden och inbjudningar - Födelse

Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Vi har välkomnat ... till världen.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Det gläder mig att få berätta för er att ... nu har fått en liten son / dotter.
Används när en tredje part tillkännager ett barns födelse
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Vår efterlängtade son/dotter kom till världen ...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Vi är glada att introducera dig till ...; vår nyfödde son / nyfödda dotter.
Används när ett par vill meddela födelsen av deras barn, skrivs vanligtvis på kort med en bild på barnet
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Tio små fingrar, tio små tår. Fyller våra hjärtan med kärlek som består. ... och ... är glada att tillkännage födelsen av ...
Vanligt talesätt på engelska som används när ett par vill meddela födelsen av deras barn
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Vi välkomnar kärleksfullt ... till världen.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Det gläder oss att introducera / presentera den nyaste medlemmen i vår familj ...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Vi är överlyckliga över att kunna meddela ankomsten av vår son / dotter.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

Tillkännagivanden och inbjudningar - Förlovning

... en ... hebben zich verloofd.
... och ... har förlovat sig.
Används för att kungöra en förlovning
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
... är glada att kungöra sin förlovning.
Används då ett par vill tillkännage sin förlovning
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Det gläder oss att tillkännage förlovningen mellan ... och ...
Används för att kungöra en förlovning
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Herr och fru ... kungör förlovningen mellan sin dotter, ..., och ..., son till herr och fru ... . Bröllopet är planerat till augusti.
Traditionellt, används när föräldrar vill tillkännage sin dotters förlovning
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Kom med och delta i en fest för ... och ... för att fira deras förlovning.
Används i inbjudan till en förlovningsfest
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Ni är hjärtligt välkomna till ... och ... för förlovningsfest den ...
Används i inbjudan till en förlovningsfest

Tillkännagivanden och inbjudningar - Giftermål

Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Det gläder oss att tillkännage bröllopet / äktenskapet mellan ... och ...
Används för att tillkännage ett bröllop/äktenskap
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Fröken ... ska snart bli fru ...
Används att tillkännage en kvinnas äktenskap
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Vi har det stora nöjet att inbjuda er att bevittna vigseln mellan ... och ... .
Används av ett par när de bjuder in folk till sitt bröllop
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Ni inbjuds att med Er närvaro hedra vigselakten mellan vår son/dotter den ... i ...
Används av föräldrarna till den man / kvinna som ska gifta sig för att bjuda in folk till bröllopet
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Vi ska gifta oss! Eftersom du har varit mycket viktig i våra liv önskar ... och ... din närvaro på vårt bröllop den ... i ...
Används av paret när de bjuder in nära vänner till deras bröllop

Tillkännagivanden och inbjudningar - Sammankomster / Särskilda evenemang

Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Det skulle glädja oss om du ville komma med den ... klockan ... för ...
Används för att bjuda in folk till en social sammankomst på en viss dag, vid en viss tidpunkt och på grund av en särskild anledning
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Vi har nöjet att inbjuda dig att närvara vid en middag för att fira ...
Används för att bjuda in folk på middagsbjudning och för att ange orsaken till den
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Ni är hjärtligt välkomna på ...
Formellt, används för att bjuda in folk till ett formellt evenemang. Används vanligen för företags middagsbjudningar
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Vi ordnar fest i goda vänners lag för att fira ... och vi skulle bli mycket glada om du kunde komma.
Formellt, används för att bjuda in nära vänner till en viktig social sammankomst
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Vi vill jättegärna att ni kommer.
Används i en inbjudan efter att du har bett mottagaren att komma för att understryka att du gärna vill att de kommer
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Vill du komma till ... på/för ...?
Informellt, används för att bjuda in vänner av den enkla anledningen att du vill träffas