Esperanto | Fraser - Personligt | Tillkännagivanden och inbjudningar

Brev | E-post | Tillkännagivanden och inbjudningar | Lyckönskningar | SMS- och webbspråk

Tillkännagivanden och inbjudningar - Födelse

Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
Används när en tredje part tillkännager ett barns födelse
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
Används när ett par vill meddela födelsen av deras barn, skrivs vanligtvis på kort med en bild på barnet
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Vanligt talesätt på engelska som används när ett par vill meddela födelsen av deras barn
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

Tillkännagivanden och inbjudningar - Förlovning

... en ... hebben zich verloofd.
...kaj ... estas fianĉiĝinta.
Används för att kungöra en förlovning
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
Används då ett par vill tillkännage sin förlovning
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
Används för att kungöra en förlovning
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
Traditionellt, används när föräldrar vill tillkännage sin dotters förlovning
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Används i inbjudan till en förlovningsfest
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
Används i inbjudan till en förlovningsfest

Tillkännagivanden och inbjudningar - Giftermål

Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
Används för att tillkännage ett bröllop/äktenskap
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Används att tillkännage en kvinnas äktenskap
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
Används av ett par när de bjuder in folk till sitt bröllop
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
Används av föräldrarna till den man / kvinna som ska gifta sig för att bjuda in folk till bröllopet
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Används av paret när de bjuder in nära vänner till deras bröllop

Tillkännagivanden och inbjudningar - Sammankomster / Särskilda evenemang

Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
Används för att bjuda in folk till en social sammankomst på en viss dag, vid en viss tidpunkt och på grund av en särskild anledning
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
Används för att bjuda in folk på middagsbjudning och för att ange orsaken till den
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Ni invitas al...
Formellt, används för att bjuda in folk till ett formellt evenemang. Används vanligen för företags middagsbjudningar
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
Formellt, används för att bjuda in nära vänner till en viktig social sammankomst
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Ni devus tre multe kiel vi venus.
Används i en inbjudan efter att du har bett mottagaren att komma för att understryka att du gärna vill att de kommer
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Informellt, används för att bjuda in vänner av den enkla anledningen att du vill träffas