Danska | Fraser - Personligt | Tillkännagivanden och inbjudningar

Brev | E-post | Tillkännagivanden och inbjudningar | Lyckönskningar | SMS- och webbspråk

Tillkännagivanden och inbjudningar - Födelse

Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Vi er glade for at meddele fødslen af...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Jeg er glad for at fortælle jer at... nu har en lille søn/datter.
Används när en tredje part tillkännager ett barns födelse
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Vi vil gerne meddele fødslen af vores nye baby.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Vi er henrykte over at introducere dig for... vores nye søn/datter.
Används när ett par vill meddela födelsen av deras barn, skrivs vanligtvis på kort med en bild på barnet
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Ti små fingre, ti små tæer, og med disse nye fingre og tæer vokser vores familie... og er henrykt over at meddele fødslen af...
Vanligt talesätt på engelska som används när ett par vill meddela födelsen av deras barn
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Med kærlighed og håb byder vi... velkommen til verdenen.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Vi er stolte over at præsentere/annoncere det nyeste medlem af vores familie...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Vi himmelhenrykt over at meddele ankomsten af vores søn/datter.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

Tillkännagivanden och inbjudningar - Förlovning

... en ... hebben zich verloofd.
... og... er forlovet.
Används för att kungöra en förlovning
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
... er glade for at kunne meddele deres forlovelse.
Används då ett par vill tillkännage sin förlovning
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Vi er glade for at kunne meddele forlovelsen af... og...
Används för att kungöra en förlovning
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Hr. og Fru. ... af ..., meddeler deres datters forlovelse,..., til..., søn af Hr. og Fru...., (også) af... . Et august bryllup er planlagt.
Traditionellt, används när föräldrar vill tillkännage sin dotters förlovning
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Kom og deltag i en fest for... og... for at fejre deres forlovelse.
Används i inbjudan till en förlovningsfest
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
I er hjerteligt inviteret til... og... forlovelsesfest på...
Används i inbjudan till en förlovningsfest

Tillkännagivanden och inbjudningar - Giftermål

Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Vi er glade for at meddele brylluppet/ægteskabet mellem... og...
Används för att tillkännage ett bröllop/äktenskap
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Frk.... bliver snart Fru. ...
Används att tillkännage en kvinnas äktenskap
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Frk. ... og Hr. ... anmoder venligt om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup. Du er velkommen til at komme og nyde denne specielle dag med dem.
Används av ett par när de bjuder in folk till sitt bröllop
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Hr. ... Fru. ... anmoder om jeres tilstedeværelse ved ægsteskabet mellem deres søn/datter og... den...
Används av föräldrarna till den man / kvinna som ska gifta sig för att bjuda in folk till bröllopet
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Fordi I har været meget vigtige i deres liv, ... og... anmoder de om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup den... på...
Används av paret när de bjuder in nära vänner till deras bröllop

Tillkännagivanden och inbjudningar - Sammankomster / Särskilda evenemang

Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Vi ville være henrykte hvis I kunne deltage sammen med os den... på... for...
Används för att bjuda in folk till en social sammankomst på en viss dag, vid en viss tidpunkt och på grund av en särskild anledning
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Vi anmoder om fornøjelsen af jeres selskab ved en middag for at fejre...
Används för att bjuda in folk på middagsbjudning och för att ange orsaken till den
U bent van harte uitgenodigd voor ...
I er hjerteligt inviteret til...
Formellt, används för att bjuda in folk till ett formellt evenemang. Används vanligen för företags middagsbjudningar
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Vi holder en fest mellem venner for at fejre... og vi ville være meget glade hvis du kunne komme.
Formellt, används för att bjuda in nära vänner till en viktig social sammankomst
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Vi vil meget gerne have at du kommer.
Används i en inbjudan efter att du har bett mottagaren att komma för att understryka att du gärna vill att de kommer
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Kunne du tænke dig at komme til... til...?
Informellt, används för att bjuda in vänner av den enkla anledningen att du vill träffas