Spanska | Fraser - Personligt | Tillkännagivanden och inbjudningar

Brev | E-post | Tillkännagivanden och inbjudningar | Lyckönskningar | SMS- och webbspråk

Tillkännagivanden och inbjudningar - Födelse

・・・・の誕生を報告できることをうれしく思います。
Estamos felices de anunciar el nacimiento de...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
・・・・に男の子/女の子の赤ちゃんが生まれました。
Me complace anunciarles que... tienen un pequeño niño / una pequeña niña.
Används när en tredje part tillkännager ett barns födelse
私たちに男の子/女の子の新しい赤ちゃんが生まれました。
Quisiéramos anunciar el nacimiento de nuestro bebé / nuestra bebé.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
私たちに新しい娘が/息子ができました。
Estamos complacidos de presentarles a nuestro hijo / nuestra hija, X.
Används när ett par vill meddela födelsen av deras barn, skrivs vanligtvis på kort med en bild på barnet
赤ちゃんの誕生、本当におめでとうございます。健やかで、活発に育ちますよう、心からお祈りしております。
Las estrellas del cielo brillan con más fulgor, porque los angelitos del cielo están celebrando, la llegada de esta nueva bendición y todos en la Tierra nos alegramos y celebramos con amor. X y X se complacen en anunciar el nacimiento de X.
Vanligt talesätt på engelska som används när ett par vill meddela födelsen av deras barn
・・・・を喜んで家族に迎えました。
Con amor y esperanza le damos la bienvenida al mundo a X.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
・・・・が新しく家族の一員に加わったことを報告します。
Estamos orgullosos de presentar / anunciar al nuevo miembro de nuestra familia: X
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
新しく息子/娘が誕生しました。
Estamos dichosos de anunciar la llegada de nuestro hijo / nuestra hija.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

Tillkännagivanden och inbjudningar - Förlovning

・・・・と・・・・は婚約しました。
X y X están comprometidos.
Används för att kungöra en förlovning
・・・・は、婚約を報告することができてとても幸せです。
X y X están felices de anunciar su compromiso.
Används då ett par vill tillkännage sin förlovning
・・・・と・・・・の婚約を喜んで報告します。
Estamos felices de anunciar el compromiso de X y X.
Används för att kungöra en förlovning
私たちは娘が・・・・家の息子の・・・・さんと婚約したことを報告します。挙式は8月に行われます。
El Sr. y la Sra X, quieren anunciar el compromiso de su hija, X, con X, hijo del Sr. y la Sra. X. La boda se planifica para agosto.
Traditionellt, används när föräldrar vill tillkännage sin dotters förlovning
皆で・・・・と・・・・の婚約をお祝いしましょう。
Ven y sé parte de nuestra celebración por el compromiso de X y X.
Används i inbjudan till en förlovningsfest
・・・・に・・・・と・・・・の婚約パーティーを行いますので是非お越しください。
Están cordialmente invitados a la fiesta de compromiso de X y X el día...
Används i inbjudan till en förlovningsfest

Tillkännagivanden och inbjudningar - Giftermål

・・・・と・・・・の結婚を報告します。
Estamos felices de anunciar el matrimonio de X y X.
Används för att tillkännage ett bröllop/äktenskap
・・・・(旧姓)は間もなく・・・・(新しい名字)になります。
Estamos felices de anunciar el matrimonio de X y X.
Används att tillkännage en kvinnas äktenskap
・・・・と・・・・はこの度結婚式を挙げることに致しましたのでご出席願えないかと思いお知らせしました。
La Srta. X y el Sr. X esperan su presencia en la celebración de su boda. Están cordialmente invitados para celebrar ese día tan especial con ellos.
Används av ett par när de bjuder in folk till sitt bröllop
・・・・が結婚式を挙げることにいたしましたので、ご出席願えないかと思いお知らせいたしました。
El Sr. y la Sra. X esperan su presencia en la celebración de la boda de su hijo / hija el... en... .
Används av föräldrarna till den man / kvinna som ska gifta sig för att bjuda in folk till bröllopet
・・・・と・・・・は・・・・日に・・・・で行われる結婚式に、大切な友人である・・・・にもぜひ足を運んでいただきたく、お知らせいたしました。
Ya que has sido parte importante de nuestra vida, X y X esperan tu presencia en su boda el... en... .
Används av paret när de bjuder in nära vänner till deras bröllop

Tillkännagivanden och inbjudningar - Sammankomster / Särskilda evenemang

・・・・日に・・・・で・・・・の集まりがありますので是非足をお運び下さい。
Estaríamos complacidos si pudieras/si pudiera compartir con nosotros el... en... para celebrar el / la...
Används för att bjuda in folk till en social sammankomst på en viss dag, vid en viss tidpunkt och på grund av en särskild anledning
・・・・をお祝いするために夕食をご一緒したいと考えております。
Nos alegraríamos de contar con su presencia en nuestra cena para celebrar...
Används för att bjuda in folk på middagsbjudning och för att ange orsaken till den
・・・・にぜひ足をお運びください。
Está cordialmente invitado(a) a...
Formellt, används för att bjuda in folk till ett formellt evenemang. Används vanligen för företags middagsbjudningar
・・・・のお祝いに友達で集まるから、よかったら来てください。
Ofreceremos una fiesta entre amigos para celebrar el / la... y estaríamos complacidos con su asistencia.
Formellt, används för att bjuda in nära vänner till en viktig social sammankomst
是非来てください。
Nos encantaría contar con su presencia.
Används i en inbjudan efter att du har bett mottagaren att komma för att understryka att du gärna vill att de kommer
・・・・に行かない?
¿Quisieras asistir a... para...?
Informellt, används för att bjuda in vänner av den enkla anledningen att du vill träffas