Esperanto | Fraser - Personligt | Tillkännagivanden och inbjudningar

Brev | E-post | Tillkännagivanden och inbjudningar | Lyckönskningar | SMS- och webbspråk

Tillkännagivanden och inbjudningar - Födelse

・・・・の誕生を報告できることをうれしく思います。
Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
・・・・に男の子/女の子の赤ちゃんが生まれました。
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
Används när en tredje part tillkännager ett barns födelse
私たちに男の子/女の子の新しい赤ちゃんが生まれました。
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
私たちに新しい娘が/息子ができました。
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
Används när ett par vill meddela födelsen av deras barn, skrivs vanligtvis på kort med en bild på barnet
赤ちゃんの誕生、本当におめでとうございます。健やかで、活発に育ちますよう、心からお祈りしております。
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Vanligt talesätt på engelska som används när ett par vill meddela födelsen av deras barn
・・・・を喜んで家族に迎えました。
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
・・・・が新しく家族の一員に加わったことを報告します。
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
新しく息子/娘が誕生しました。
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

Tillkännagivanden och inbjudningar - Förlovning

・・・・と・・・・は婚約しました。
...kaj ... estas fianĉiĝinta.
Används för att kungöra en förlovning
・・・・は、婚約を報告することができてとても幸せです。
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
Används då ett par vill tillkännage sin förlovning
・・・・と・・・・の婚約を喜んで報告します。
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
Används för att kungöra en förlovning
私たちは娘が・・・・家の息子の・・・・さんと婚約したことを報告します。挙式は8月に行われます。
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
Traditionellt, används när föräldrar vill tillkännage sin dotters förlovning
皆で・・・・と・・・・の婚約をお祝いしましょう。
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Används i inbjudan till en förlovningsfest
・・・・に・・・・と・・・・の婚約パーティーを行いますので是非お越しください。
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
Används i inbjudan till en förlovningsfest

Tillkännagivanden och inbjudningar - Giftermål

・・・・と・・・・の結婚を報告します。
Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
Används för att tillkännage ett bröllop/äktenskap
・・・・(旧姓)は間もなく・・・・(新しい名字)になります。
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Används att tillkännage en kvinnas äktenskap
・・・・と・・・・はこの度結婚式を挙げることに致しましたのでご出席願えないかと思いお知らせしました。
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
Används av ett par när de bjuder in folk till sitt bröllop
・・・・が結婚式を挙げることにいたしましたので、ご出席願えないかと思いお知らせいたしました。
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
Används av föräldrarna till den man / kvinna som ska gifta sig för att bjuda in folk till bröllopet
・・・・と・・・・は・・・・日に・・・・で行われる結婚式に、大切な友人である・・・・にもぜひ足を運んでいただきたく、お知らせいたしました。
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Används av paret när de bjuder in nära vänner till deras bröllop

Tillkännagivanden och inbjudningar - Sammankomster / Särskilda evenemang

・・・・日に・・・・で・・・・の集まりがありますので是非足をお運び下さい。
Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
Används för att bjuda in folk till en social sammankomst på en viss dag, vid en viss tidpunkt och på grund av en särskild anledning
・・・・をお祝いするために夕食をご一緒したいと考えております。
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
Används för att bjuda in folk på middagsbjudning och för att ange orsaken till den
・・・・にぜひ足をお運びください。
Ni invitas al...
Formellt, används för att bjuda in folk till ett formellt evenemang. Används vanligen för företags middagsbjudningar
・・・・のお祝いに友達で集まるから、よかったら来てください。
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
Formellt, används för att bjuda in nära vänner till en viktig social sammankomst
是非来てください。
Ni devus tre multe kiel vi venus.
Används i en inbjudan efter att du har bett mottagaren att komma för att understryka att du gärna vill att de kommer
・・・・に行かない?
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Informellt, används för att bjuda in vänner av den enkla anledningen att du vill träffas