Ryska | Fraser - Personligt | Tillkännagivanden och inbjudningar

Brev | E-post | Tillkännagivanden och inbjudningar | Lyckönskningar | SMS- och webbspråk

Tillkännagivanden och inbjudningar - Födelse

Siamo felici di annunciare la nascita di...
У нас есть радостная новость - рождение...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Sono felice di annunciarti che ...e... hanno avuto un bambino/una bambina.
У меня есть радостное известие - у ... появилась маленькая дочка/сынок
Används när en tredje part tillkännager ett barns födelse
Siamo lieti di annunciarvi la nascita di nostro figlio/nostra figlia...
Мы хотели бы известить вас о рождении нашего малыша
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Siamo lieti di presentarvi...
Мы рады представить вас ... - нашему новому сыну/дочке
Används när ett par vill meddela födelsen av deras barn, skrivs vanligtvis på kort med en bild på barnet
Con mamma e babbo mio, annuncio al mondo che ci sono anche io!
В нашей семье появилось прибавление!!!! И мы рады сообщить вам о рождении...
Vanligt talesätt på engelska som används när ett par vill meddela födelsen av deras barn
Con grande amore annunciamo la nascita di... . Benvenuto/a!
С надеждой и любовью мы приветствуем ... , появившегося на свет
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Siamo orgogliosi di presentarvi l'ultimo/a arrivato/a in famiglia...
Мы с гордостью представляем нового члена нашей семьи - ...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Siamo felicissimi di annunciare a tutti voi la nascita del nostro bambino/della nostra bambina...
Мы рады сообщить вам о появлении на свет нашего сына/дочки.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

Tillkännagivanden och inbjudningar - Förlovning

...e... annunciano il loro fidanzamento.
... и ... помолвлены.
Används för att kungöra en förlovning
Siamo felici di annunciarvi il nostro fidanzamento.
... с радостью объявляют о своей помолвке.
Används då ett par vill tillkännage sin förlovning
Siamo felici di annunciarvi il fidanzamento di ...e...
Мы с радостью объявляем о помолвке ...и...
Används för att kungöra en förlovning
La Signora e il Signor... annunciano il fidanzamento della propria figlia, .... con ...., figlio di... . Vogliate festeggiare con noi il lieto evento in attesa delle nozze.
... и ... объявляют о помолвке своей дочери, ... с ..., сыном ... и .... Свадьба планируется в августе.
Traditionellt, används när föräldrar vill tillkännage sin dotters förlovning
Festeggia con noi questo giorno di gioia per il fidanzamento di ...e...
Приходи на вечеринку по случаю помолвки ... и ...
Används i inbjudan till en förlovningsfest
...e... ti invitano a festeggiare con loro il loro fidanzamento...
Сердечно приглашаем вас на вечеринку в честь помолвки ... и ...
Används i inbjudan till en förlovningsfest

Tillkännagivanden och inbjudningar - Giftermål

...e... annunciano il loro matrimonio il giorno... a...
Мы рады объявить о свадьбе ... и ...
Används för att tillkännage ett bröllop/äktenskap
Siamo felici di annunciarvi il matrimonio di...
Нина Комарова скоро станет Ниной Алексеевой
Används att tillkännage en kvinnas äktenskap
...e... ti invitano al loro matrimonio e sperano di poter condividere con te questo giorno di gioia.
... и ... будут рады видеть вас на своей свадьбе. Добро пожаловать. Разделите с ними этот особый день их жизни.
Används av ett par när de bjuder in folk till sitt bröllop
La Signora e il Signor... annunciano il matrimonio della propria figlia.../del proprio figlio..., con .... .
... и ... хотели бы, чтобы вы присутствовали на свадьбе их сына/дочери ... числа в...
Används av föräldrarna till den man / kvinna som ska gifta sig för att bjuda in folk till bröllopet
Continua a condividere con noi i momenti più importanti della nostra vita, partecipando alle nostre nozze il... a...
Поскольку ты сыграл(а) важную роль в наших жизнях, ... и ... хотели бы, чтобы ты присутствовал(а) на их свадьбе ... числа, в...
Används av paret när de bjuder in nära vänner till deras bröllop

Tillkännagivanden och inbjudningar - Sammankomster / Särskilda evenemang

Saremmo felici di vederti il...alle...per...
Мы были бы рады, если бы вы присоединились к нам ... числа, в..., на ...
Används för att bjuda in folk till en social sammankomst på en viss dag, vid en viss tidpunkt och på grund av en särskild anledning
Ti aspettiamo il... a... in occasione di...
Мы хотели бы видеть вас на ужине по случаю...
Används för att bjuda in folk på middagsbjudning och för att ange orsaken till den
La ditta.... ti invita a partecipare a... il...
Сердечно приглашаем вас на...
Formellt, används för att bjuda in folk till ett formellt evenemang. Används vanligen för företags middagsbjudningar
Stiamo organizzando una festa tra amici in occasione di... . Saremmo felici se tu potessi unirti a noi.
Мы устраиваем дружескую вечеринку по случаю... и были бы рады, если ты сможешь прийти.
Formellt, används för att bjuda in nära vänner till en viktig social sammankomst
Contiamo sulla tua presenza.
Мы очень хотели бы, чтобы вы пришли
Används i en inbjudan efter att du har bett mottagaren att komma för att understryka att du gärna vill att de kommer
Hai voglia di vederci per...?
Как вы смотрите на то, чтобы пойти в... для...
Informellt, används för att bjuda in vänner av den enkla anledningen att du vill träffas