Kinesiska | Fraser - Personligt | Tillkännagivanden och inbjudningar

Brev | E-post | Tillkännagivanden och inbjudningar | Lyckönskningar | SMS- och webbspråk

Tillkännagivanden och inbjudningar - Födelse

Siamo felici di annunciare la nascita di...
我们高兴地宣布...的出生
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Sono felice di annunciarti che ...e... hanno avuto un bambino/una bambina.
很高兴告诉大家,...喜得贵子/千金。
Används när en tredje part tillkännager ett barns födelse
Siamo lieti di annunciarvi la nascita di nostro figlio/nostra figlia...
我们想宣布我们儿子/女儿的出生。
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Siamo lieti di presentarvi...
我们很高兴向您介绍我们刚出生的儿子/女儿...。
Används när ett par vill meddela födelsen av deras barn, skrivs vanligtvis på kort med en bild på barnet
Con mamma e babbo mio, annuncio al mondo che ci sono anche io!
平安健康,聪明向上,小宝宝快长大,给家庭带来无限笑声欢乐,...和...高兴地宣布...的出生。
Vanligt talesätt på engelska som används när ett par vill meddela födelsen av deras barn
Con grande amore annunciamo la nascita di... . Benvenuto/a!
带着爱和希望我们迎接...的降临。
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Siamo orgogliosi di presentarvi l'ultimo/a arrivato/a in famiglia...
我们骄傲的介绍/宣布我们家庭的最新成员...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Siamo felicissimi di annunciare a tutti voi la nascita del nostro bambino/della nostra bambina...
我们无比高兴地宣布我们儿子/女儿的降临。
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

Tillkännagivanden och inbjudningar - Förlovning

...e... annunciano il loro fidanzamento.
...和...订婚了。
Används för att kungöra en förlovning
Siamo felici di annunciarvi il nostro fidanzamento.
...高兴地宣布他们订婚了。
Används då ett par vill tillkännage sin förlovning
Siamo felici di annunciarvi il fidanzamento di ...e...
我们高兴地宣布...和...订婚了。
Används för att kungöra en förlovning
La Signora e il Signor... annunciano il fidanzamento della propria figlia, .... con ...., figlio di... . Vogliate festeggiare con noi il lieto evento in attesa delle nozze.
...先生和...女士,宣布他们的女儿...和...先生和...女士的儿子...订婚,婚礼预定在八月份。
Traditionellt, används när föräldrar vill tillkännage sin dotters förlovning
Festeggia con noi questo giorno di gioia per il fidanzamento di ...e...
来参加并庆祝...和...的订婚。
Används i inbjudan till en förlovningsfest
...e... ti invitano a festeggiare con loro il loro fidanzamento...
我们诚挚地邀请您于...参加...和...的订婚宴。
Används i inbjudan till en förlovningsfest

Tillkännagivanden och inbjudningar - Giftermål

...e... annunciano il loro matrimonio il giorno... a...
我们高兴地宣布...和...喜结连理
Används för att tillkännage ett bröllop/äktenskap
Siamo felici di annunciarvi il matrimonio di...
...小姐很快即将成为...夫人
Används att tillkännage en kvinnas äktenskap
...e... ti invitano al loro matrimonio e sperano di poter condividere con te questo giorno di gioia.
...先生和...小姐诚挚邀请您参加他们的婚礼,非常欢迎您的光临并和他们一起庆祝这特殊的日子。
Används av ett par när de bjuder in folk till sitt bröllop
La Signora e il Signor... annunciano il matrimonio della propria figlia.../del proprio figlio..., con .... .
...先生和...女士诚挚邀请您参加他们儿子/女儿于...在...举行的婚礼
Används av föräldrarna till den man / kvinna som ska gifta sig för att bjuda in folk till bröllopet
Continua a condividere con noi i momenti più importanti della nostra vita, partecipando alle nostre nozze il... a...
因为您在他们的生命中很重要,...和...诚挚邀请您于...在...参加他们的婚礼。
Används av paret när de bjuder in nära vänner till deras bröllop

Tillkännagivanden och inbjudningar - Sammankomster / Särskilda evenemang

Saremmo felici di vederti il...alle...per...
如果您能于...参加在...举行的...,我们将会很高兴
Används för att bjuda in folk till en social sammankomst på en viss dag, vid en viss tidpunkt och på grund av en särskild anledning
Ti aspettiamo il... a... in occasione di...
我们高兴地邀请您参加晚宴并一同庆祝...
Används för att bjuda in folk på middagsbjudning och för att ange orsaken till den
La ditta.... ti invita a partecipare a... il...
我们诚挚地邀请您...
Formellt, används för att bjuda in folk till ett formellt evenemang. Används vanligen för företags middagsbjudningar
Stiamo organizzando una festa tra amici in occasione di... . Saremmo felici se tu potessi unirti a noi.
我们要和朋友们举办个派对庆祝...,如果你能来,我们将非常高兴。
Formellt, används för att bjuda in nära vänner till en viktig social sammankomst
Contiamo sulla tua presenza.
我们非常期待您的到来。
Används i en inbjudan efter att du har bett mottagaren att komma för att understryka att du gärna vill att de kommer
Hai voglia di vederci per...?
你愿意来...参加...吗?
Informellt, används för att bjuda in vänner av den enkla anledningen att du vill träffas