Danska | Fraser - Personligt | Tillkännagivanden och inbjudningar

Brev | E-post | Tillkännagivanden och inbjudningar | Lyckönskningar | SMS- och webbspråk

Tillkännagivanden och inbjudningar - Födelse

Siamo felici di annunciare la nascita di...
Vi er glade for at meddele fødslen af...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Sono felice di annunciarti che ...e... hanno avuto un bambino/una bambina.
Jeg er glad for at fortælle jer at... nu har en lille søn/datter.
Används när en tredje part tillkännager ett barns födelse
Siamo lieti di annunciarvi la nascita di nostro figlio/nostra figlia...
Vi vil gerne meddele fødslen af vores nye baby.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Siamo lieti di presentarvi...
Vi er henrykte over at introducere dig for... vores nye søn/datter.
Används när ett par vill meddela födelsen av deras barn, skrivs vanligtvis på kort med en bild på barnet
Con mamma e babbo mio, annuncio al mondo che ci sono anche io!
Ti små fingre, ti små tæer, og med disse nye fingre og tæer vokser vores familie... og er henrykt over at meddele fødslen af...
Vanligt talesätt på engelska som används när ett par vill meddela födelsen av deras barn
Con grande amore annunciamo la nascita di... . Benvenuto/a!
Med kærlighed og håb byder vi... velkommen til verdenen.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Siamo orgogliosi di presentarvi l'ultimo/a arrivato/a in famiglia...
Vi er stolte over at præsentere/annoncere det nyeste medlem af vores familie...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Siamo felicissimi di annunciare a tutti voi la nascita del nostro bambino/della nostra bambina...
Vi himmelhenrykt over at meddele ankomsten af vores søn/datter.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

Tillkännagivanden och inbjudningar - Förlovning

...e... annunciano il loro fidanzamento.
... og... er forlovet.
Används för att kungöra en förlovning
Siamo felici di annunciarvi il nostro fidanzamento.
... er glade for at kunne meddele deres forlovelse.
Används då ett par vill tillkännage sin förlovning
Siamo felici di annunciarvi il fidanzamento di ...e...
Vi er glade for at kunne meddele forlovelsen af... og...
Används för att kungöra en förlovning
La Signora e il Signor... annunciano il fidanzamento della propria figlia, .... con ...., figlio di... . Vogliate festeggiare con noi il lieto evento in attesa delle nozze.
Hr. og Fru. ... af ..., meddeler deres datters forlovelse,..., til..., søn af Hr. og Fru...., (også) af... . Et august bryllup er planlagt.
Traditionellt, används när föräldrar vill tillkännage sin dotters förlovning
Festeggia con noi questo giorno di gioia per il fidanzamento di ...e...
Kom og deltag i en fest for... og... for at fejre deres forlovelse.
Används i inbjudan till en förlovningsfest
...e... ti invitano a festeggiare con loro il loro fidanzamento...
I er hjerteligt inviteret til... og... forlovelsesfest på...
Används i inbjudan till en förlovningsfest

Tillkännagivanden och inbjudningar - Giftermål

...e... annunciano il loro matrimonio il giorno... a...
Vi er glade for at meddele brylluppet/ægteskabet mellem... og...
Används för att tillkännage ett bröllop/äktenskap
Siamo felici di annunciarvi il matrimonio di...
Frk.... bliver snart Fru. ...
Används att tillkännage en kvinnas äktenskap
...e... ti invitano al loro matrimonio e sperano di poter condividere con te questo giorno di gioia.
Frk. ... og Hr. ... anmoder venligt om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup. Du er velkommen til at komme og nyde denne specielle dag med dem.
Används av ett par när de bjuder in folk till sitt bröllop
La Signora e il Signor... annunciano il matrimonio della propria figlia.../del proprio figlio..., con .... .
Hr. ... Fru. ... anmoder om jeres tilstedeværelse ved ægsteskabet mellem deres søn/datter og... den...
Används av föräldrarna till den man / kvinna som ska gifta sig för att bjuda in folk till bröllopet
Continua a condividere con noi i momenti più importanti della nostra vita, partecipando alle nostre nozze il... a...
Fordi I har været meget vigtige i deres liv, ... og... anmoder de om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup den... på...
Används av paret när de bjuder in nära vänner till deras bröllop

Tillkännagivanden och inbjudningar - Sammankomster / Särskilda evenemang

Saremmo felici di vederti il...alle...per...
Vi ville være henrykte hvis I kunne deltage sammen med os den... på... for...
Används för att bjuda in folk till en social sammankomst på en viss dag, vid en viss tidpunkt och på grund av en särskild anledning
Ti aspettiamo il... a... in occasione di...
Vi anmoder om fornøjelsen af jeres selskab ved en middag for at fejre...
Används för att bjuda in folk på middagsbjudning och för att ange orsaken till den
La ditta.... ti invita a partecipare a... il...
I er hjerteligt inviteret til...
Formellt, används för att bjuda in folk till ett formellt evenemang. Används vanligen för företags middagsbjudningar
Stiamo organizzando una festa tra amici in occasione di... . Saremmo felici se tu potessi unirti a noi.
Vi holder en fest mellem venner for at fejre... og vi ville være meget glade hvis du kunne komme.
Formellt, används för att bjuda in nära vänner till en viktig social sammankomst
Contiamo sulla tua presenza.
Vi vil meget gerne have at du kommer.
Används i en inbjudan efter att du har bett mottagaren att komma för att understryka att du gärna vill att de kommer
Hai voglia di vederci per...?
Kunne du tænke dig at komme til... til...?
Informellt, används för att bjuda in vänner av den enkla anledningen att du vill träffas