Svenska | Fraser - Personligt | Tillkännagivanden och inbjudningar

Brev | E-post | Tillkännagivanden och inbjudningar | Lyckönskningar | SMS- och webbspråk

Tillkännagivanden och inbjudningar - Födelse

Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de...
Vi har välkomnat ... till världen.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Je suis ravi(e) de vous annoncer que...ont désormais un petit garçon / une petite fille.
Det gläder mig att få berätta för er att ... nu har fått en liten son / dotter.
Används när en tredje part tillkännager ett barns födelse
Nous souhaitons vous annoncer la naissance de notre petit garçon / petite fille.
Vår efterlängtade son/dotter kom till världen ...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Nous avons le bonheur de vous présenter..., notre petit garçon / petite fille.
Vi är glada att introducera dig till ...; vår nyfödde son / nyfödda dotter.
Används när ett par vill meddela födelsen av deras barn, skrivs vanligtvis på kort med en bild på barnet
(prénom du bébé), le... à...heures. Depuis neuf mois, ils ne parlent que de moi. Maintenant, ils risquent de m'entendre.
Tio små fingrar, tio små tår. Fyller våra hjärtan med kärlek som består. ... och ... är glada att tillkännage födelsen av ...
Vanligt talesätt på engelska som används när ett par vill meddela födelsen av deras barn
Nous accueillons... avec beaucoup d'amour et d'espoir.
Vi välkomnar kärleksfullt ... till världen.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Nous sommes fiers de vous annoncer l'arrivée de... dans notre famille.
Det gläder oss att introducera / presentera den nyaste medlemmen i vår familj ...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Nous avons l'immense plaisir de vous annoncer l'arrivée de notre fils/fille
Vi är överlyckliga över att kunna meddela ankomsten av vår son / dotter.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

Tillkännagivanden och inbjudningar - Förlovning

... et... se sont fiancés.
... och ... har förlovat sig.
Används för att kungöra en förlovning
... sont heureux de vous annoncer leurs fiançailles.
... är glada att kungöra sin förlovning.
Används då ett par vill tillkännage sin förlovning
Nous sommes heureux de vous annoncer les fiançailles de... et...
Det gläder oss att tillkännage förlovningen mellan ... och ...
Används för att kungöra en förlovning
M. et Mme... annoncent les fiançailles de leur fille, ..., avec ..., fils de M. et Mme... Le mariage est prévu pour août.
Herr och fru ... kungör förlovningen mellan sin dotter, ..., och ..., son till herr och fru ... . Bröllopet är planerat till augusti.
Traditionellt, används när föräldrar vill tillkännage sin dotters förlovning
Venez nous rejoindre à une soirée pour... et... qui célèbrent leurs fiançailles.
Kom med och delta i en fest för ... och ... för att fira deras förlovning.
Används i inbjudan till en förlovningsfest
Vous êtes cordialement invités aux fiançailles de... et... le...
Ni är hjärtligt välkomna till ... och ... för förlovningsfest den ...
Används i inbjudan till en förlovningsfest

Tillkännagivanden och inbjudningar - Giftermål

Nous sommes heureux de vous annoncer le mariage de... et...
Det gläder oss att tillkännage bröllopet / äktenskapet mellan ... och ...
Används för att tillkännage ett bröllop/äktenskap
Mademoiselle... va bientôt devenir Madame....
Fröken ... ska snart bli fru ...
Används att tillkännage en kvinnas äktenskap
Mademoiselle... et Monsieur... vous invitent cordialement à leur mariage. Vous êtes les bienvenus pour partager cette journée spéciale avec eux.
Vi har det stora nöjet att inbjuda er att bevittna vigseln mellan ... och ... .
Används av ett par när de bjuder in folk till sitt bröllop
M. et Mme... vous invitent au mariage de leur fils/fille le... à...
Ni inbjuds att med Er närvaro hedra vigselakten mellan vår son/dotter den ... i ...
Används av föräldrarna till den man / kvinna som ska gifta sig för att bjuda in folk till bröllopet
Parce que vous avez une place très importante dans leurs vies,... et... vous prient d'assister à leur mariage le... à...
Vi ska gifta oss! Eftersom du har varit mycket viktig i våra liv önskar ... och ... din närvaro på vårt bröllop den ... i ...
Används av paret när de bjuder in nära vänner till deras bröllop

Tillkännagivanden och inbjudningar - Sammankomster / Särskilda evenemang

Nous serions ravis si vous pouviez vous joindre à nous le... à... pour...
Det skulle glädja oss om du ville komma med den ... klockan ... för ...
Används för att bjuda in folk till en social sammankomst på en viss dag, vid en viss tidpunkt och på grund av en särskild anledning
Nous avons l'honneur de solliciter votre présence à un dîner afin de fêter...
Vi har nöjet att inbjuda dig att närvara vid en middag för att fira ...
Används för att bjuda in folk på middagsbjudning och för att ange orsaken till den
Vous êtes cordialement invités à...
Ni är hjärtligt välkomna på ...
Formellt, används för att bjuda in folk till ett formellt evenemang. Används vanligen för företags middagsbjudningar
Nous organisons une fête entre amis pour célébrer... et nous serions ravis si vous pouviez venir.
Vi ordnar fest i goda vänners lag för att fira ... och vi skulle bli mycket glada om du kunde komma.
Formellt, används för att bjuda in nära vänner till en viktig social sammankomst
Nous serions vraiment heureux que tu viennes.
Vi vill jättegärna att ni kommer.
Används i en inbjudan efter att du har bett mottagaren att komma för att understryka att du gärna vill att de kommer
Ça vous dirait de venir à... pour...?
Vill du komma till ... på/för ...?
Informellt, används för att bjuda in vänner av den enkla anledningen att du vill träffas