Nederländska | Fraser - Personligt | Tillkännagivanden och inbjudningar

Brev | E-post | Tillkännagivanden och inbjudningar | Lyckönskningar | SMS- och webbspråk

Tillkännagivanden och inbjudningar - Födelse

Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de...
Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Je suis ravi(e) de vous annoncer que...ont désormais un petit garçon / une petite fille.
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Används när en tredje part tillkännager ett barns födelse
Nous souhaitons vous annoncer la naissance de notre petit garçon / petite fille.
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Nous avons le bonheur de vous présenter..., notre petit garçon / petite fille.
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Används när ett par vill meddela födelsen av deras barn, skrivs vanligtvis på kort med en bild på barnet
(prénom du bébé), le... à...heures. Depuis neuf mois, ils ne parlent que de moi. Maintenant, ils risquent de m'entendre.
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Vanligt talesätt på engelska som används när ett par vill meddela födelsen av deras barn
Nous accueillons... avec beaucoup d'amour et d'espoir.
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Nous sommes fiers de vous annoncer l'arrivée de... dans notre famille.
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Nous avons l'immense plaisir de vous annoncer l'arrivée de notre fils/fille
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

Tillkännagivanden och inbjudningar - Förlovning

... et... se sont fiancés.
... en ... hebben zich verloofd.
Används för att kungöra en förlovning
... sont heureux de vous annoncer leurs fiançailles.
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
Används då ett par vill tillkännage sin förlovning
Nous sommes heureux de vous annoncer les fiançailles de... et...
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Används för att kungöra en förlovning
M. et Mme... annoncent les fiançailles de leur fille, ..., avec ..., fils de M. et Mme... Le mariage est prévu pour août.
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Traditionellt, används när föräldrar vill tillkännage sin dotters förlovning
Venez nous rejoindre à une soirée pour... et... qui célèbrent leurs fiançailles.
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Används i inbjudan till en förlovningsfest
Vous êtes cordialement invités aux fiançailles de... et... le...
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Används i inbjudan till en förlovningsfest

Tillkännagivanden och inbjudningar - Giftermål

Nous sommes heureux de vous annoncer le mariage de... et...
Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Används för att tillkännage ett bröllop/äktenskap
Mademoiselle... va bientôt devenir Madame....
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Används att tillkännage en kvinnas äktenskap
Mademoiselle... et Monsieur... vous invitent cordialement à leur mariage. Vous êtes les bienvenus pour partager cette journée spéciale avec eux.
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Används av ett par när de bjuder in folk till sitt bröllop
M. et Mme... vous invitent au mariage de leur fils/fille le... à...
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Används av föräldrarna till den man / kvinna som ska gifta sig för att bjuda in folk till bröllopet
Parce que vous avez une place très importante dans leurs vies,... et... vous prient d'assister à leur mariage le... à...
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Används av paret när de bjuder in nära vänner till deras bröllop

Tillkännagivanden och inbjudningar - Sammankomster / Särskilda evenemang

Nous serions ravis si vous pouviez vous joindre à nous le... à... pour...
Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Används för att bjuda in folk till en social sammankomst på en viss dag, vid en viss tidpunkt och på grund av en särskild anledning
Nous avons l'honneur de solliciter votre présence à un dîner afin de fêter...
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Används för att bjuda in folk på middagsbjudning och för att ange orsaken till den
Vous êtes cordialement invités à...
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Formellt, används för att bjuda in folk till ett formellt evenemang. Används vanligen för företags middagsbjudningar
Nous organisons une fête entre amis pour célébrer... et nous serions ravis si vous pouviez venir.
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Formellt, används för att bjuda in nära vänner till en viktig social sammankomst
Nous serions vraiment heureux que tu viennes.
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Används i en inbjudan efter att du har bett mottagaren att komma för att understryka att du gärna vill att de kommer
Ça vous dirait de venir à... pour...?
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Informellt, används för att bjuda in vänner av den enkla anledningen att du vill träffas