Tjeckiska | Fraser - Personligt | Tillkännagivanden och inbjudningar

Brev | E-post | Tillkännagivanden och inbjudningar | Lyckönskningar | SMS- och webbspråk

Tillkännagivanden och inbjudningar - Födelse

Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
S potěšením oznamujeme narození...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
S potěšením Vám chceme oznámit, že se... narodil(a) syn/dcera.
Används när en tredje part tillkännager ett barns födelse
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
S potěšením oznamujeme narození našeho malého chlapečky/holčičky.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
S potěšením Vám představujeme..., našeho syna/naší dceru.
Används när ett par vill meddela födelsen av deras barn, skrivs vanligtvis på kort med en bild på barnet
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Všichni slyšte novinu, máme větší rodinu! Dneska ráno byl ten čas, kdy další přišel mezi nás. ... a ... s potěšením oznamují narození....
Vanligt talesätt på engelska som används när ett par vill meddela födelsen av deras barn
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
S láskou a nadějí jsme přivítali... na svět.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
S potěšením Vám představujeme nejnovějšího člena naší rodiny...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
S nadšením Vám oznamujeme příchod našeho syna/naší dcery.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

Tillkännagivanden och inbjudningar - Förlovning

...kaj ... estas fianĉiĝinta.
... a ... jsou zasnoubeni.
Används för att kungöra en förlovning
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
... s radostí oznamují své zasnoubení.
Används då ett par vill tillkännage sin förlovning
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
S radostí Vám oznamujeme zasnoubení ... a... .
Används för att kungöra en förlovning
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
Pan a paní ... oznamují zasnoubení jejich dcery, ..., s..., synem pana a paní ... . Svatba se uskuteční v srpnu.
Traditionellt, används när föräldrar vill tillkännage sin dotters förlovning
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Přijďte na večírek pro ... a ..., abychom oslavili jejich zasnoubení.
Används i inbjudan till en förlovningsfest
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
Jste srdečně zváni na zásnubní oslavu pro ... a ... dne...
Används i inbjudan till en förlovningsfest

Tillkännagivanden och inbjudningar - Giftermål

Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
Dovolujeme si Vám oznámit, že dne... budou oddáni... a...
Används för att tillkännage ett bröllop/äktenskap
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Slečna se brzy stane paní ...
Används att tillkännage en kvinnas äktenskap
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
... a ... si dovolují oznámit, že budou oddáni dne... v... . Jste srdečně zváni s nimi prožít tento jedinečný den.
Används av ett par när de bjuder in folk till sitt bröllop
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
Pan a paní... Vás zvou na svatební obřad jejich syna/dcery dne... v/na...
Används av föräldrarna till den man / kvinna som ska gifta sig för att bjuda in folk till bröllopet
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Protože jste v jejich životech velice důležití, ... a ... vás srdečně zvou na jejich svatbu dne... v/na...
Används av paret när de bjuder in nära vänner till deras bröllop

Tillkännagivanden och inbjudningar - Sammankomster / Särskilda evenemang

Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
S radostí Vás zveme na... dne... u příležitosti...
Används för att bjuda in folk till en social sammankomst på en viss dag, vid en viss tidpunkt och på grund av en särskild anledning
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
Rádi bychom Vás chtěli poznat na večeři u příležitosti...
Används för att bjuda in folk på middagsbjudning och för att ange orsaken till den
Ni invitas al...
Jste srdečně zváni...
Formellt, används för att bjuda in folk till ett formellt evenemang. Används vanligen för företags middagsbjudningar
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
Pořádáme večírek pro přátele k oslavě... a byli bychom rádi, kdybyste mohli přijít.
Formellt, används för att bjuda in nära vänner till en viktig social sammankomst
Ni devus tre multe kiel vi venus.
Bylo bychom velice rádi, kdybyste mohli přijít.
Används i en inbjudan efter att du har bett mottagaren att komma för att understryka att du gärna vill att de kommer
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Chtěli byste přijít k... na...?
Informellt, används för att bjuda in vänner av den enkla anledningen att du vill träffas