Ryska | Fraser - Personligt | Tillkännagivanden och inbjudningar

Brev | E-post | Tillkännagivanden och inbjudningar | Lyckönskningar | SMS- och webbspråk

Tillkännagivanden och inbjudningar - Födelse

Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
У нас есть радостная новость - рождение...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
У меня есть радостное известие - у ... появилась маленькая дочка/сынок
Används när en tredje part tillkännager ett barns födelse
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
Мы хотели бы известить вас о рождении нашего малыша
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
Мы рады представить вас ... - нашему новому сыну/дочке
Används när ett par vill meddela födelsen av deras barn, skrivs vanligtvis på kort med en bild på barnet
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
В нашей семье появилось прибавление!!!! И мы рады сообщить вам о рождении...
Vanligt talesätt på engelska som används när ett par vill meddela födelsen av deras barn
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
С надеждой и любовью мы приветствуем ... , появившегося на свет
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
Мы с гордостью представляем нового члена нашей семьи - ...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
Мы рады сообщить вам о появлении на свет нашего сына/дочки.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

Tillkännagivanden och inbjudningar - Förlovning

...kaj ... estas fianĉiĝinta.
... и ... помолвлены.
Används för att kungöra en förlovning
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
... с радостью объявляют о своей помолвке.
Används då ett par vill tillkännage sin förlovning
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
Мы с радостью объявляем о помолвке ...и...
Används för att kungöra en förlovning
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
... и ... объявляют о помолвке своей дочери, ... с ..., сыном ... и .... Свадьба планируется в августе.
Traditionellt, används när föräldrar vill tillkännage sin dotters förlovning
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Приходи на вечеринку по случаю помолвки ... и ...
Används i inbjudan till en förlovningsfest
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
Сердечно приглашаем вас на вечеринку в честь помолвки ... и ...
Används i inbjudan till en förlovningsfest

Tillkännagivanden och inbjudningar - Giftermål

Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
Мы рады объявить о свадьбе ... и ...
Används för att tillkännage ett bröllop/äktenskap
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Нина Комарова скоро станет Ниной Алексеевой
Används att tillkännage en kvinnas äktenskap
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
... и ... будут рады видеть вас на своей свадьбе. Добро пожаловать. Разделите с ними этот особый день их жизни.
Används av ett par när de bjuder in folk till sitt bröllop
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
... и ... хотели бы, чтобы вы присутствовали на свадьбе их сына/дочери ... числа в...
Används av föräldrarna till den man / kvinna som ska gifta sig för att bjuda in folk till bröllopet
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Поскольку ты сыграл(а) важную роль в наших жизнях, ... и ... хотели бы, чтобы ты присутствовал(а) на их свадьбе ... числа, в...
Används av paret när de bjuder in nära vänner till deras bröllop

Tillkännagivanden och inbjudningar - Sammankomster / Särskilda evenemang

Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
Мы были бы рады, если бы вы присоединились к нам ... числа, в..., на ...
Används för att bjuda in folk till en social sammankomst på en viss dag, vid en viss tidpunkt och på grund av en särskild anledning
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
Мы хотели бы видеть вас на ужине по случаю...
Används för att bjuda in folk på middagsbjudning och för att ange orsaken till den
Ni invitas al...
Сердечно приглашаем вас на...
Formellt, används för att bjuda in folk till ett formellt evenemang. Används vanligen för företags middagsbjudningar
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
Мы устраиваем дружескую вечеринку по случаю... и были бы рады, если ты сможешь прийти.
Formellt, används för att bjuda in nära vänner till en viktig social sammankomst
Ni devus tre multe kiel vi venus.
Мы очень хотели бы, чтобы вы пришли
Används i en inbjudan efter att du har bett mottagaren att komma för att understryka att du gärna vill att de kommer
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Как вы смотрите на то, чтобы пойти в... для...
Informellt, används för att bjuda in vänner av den enkla anledningen att du vill träffas