Nederländska | Fraser - Personligt | Tillkännagivanden och inbjudningar

Brev | E-post | Tillkännagivanden och inbjudningar | Lyckönskningar | SMS- och webbspråk

Tillkännagivanden och inbjudningar - Födelse

Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Används när en tredje part tillkännager ett barns födelse
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Används när ett par vill meddela födelsen av deras barn, skrivs vanligtvis på kort med en bild på barnet
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Vanligt talesätt på engelska som används när ett par vill meddela födelsen av deras barn
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

Tillkännagivanden och inbjudningar - Förlovning

...kaj ... estas fianĉiĝinta.
... en ... hebben zich verloofd.
Används för att kungöra en förlovning
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
Används då ett par vill tillkännage sin förlovning
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Används för att kungöra en förlovning
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Traditionellt, används när föräldrar vill tillkännage sin dotters förlovning
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Används i inbjudan till en förlovningsfest
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Används i inbjudan till en förlovningsfest

Tillkännagivanden och inbjudningar - Giftermål

Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Används för att tillkännage ett bröllop/äktenskap
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Används att tillkännage en kvinnas äktenskap
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Används av ett par när de bjuder in folk till sitt bröllop
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Används av föräldrarna till den man / kvinna som ska gifta sig för att bjuda in folk till bröllopet
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Används av paret när de bjuder in nära vänner till deras bröllop

Tillkännagivanden och inbjudningar - Sammankomster / Särskilda evenemang

Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Används för att bjuda in folk till en social sammankomst på en viss dag, vid en viss tidpunkt och på grund av en särskild anledning
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Används för att bjuda in folk på middagsbjudning och för att ange orsaken till den
Ni invitas al...
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Formellt, används för att bjuda in folk till ett formellt evenemang. Används vanligen för företags middagsbjudningar
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Formellt, används för att bjuda in nära vänner till en viktig social sammankomst
Ni devus tre multe kiel vi venus.
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Används i en inbjudan efter att du har bett mottagaren att komma för att understryka att du gärna vill att de kommer
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Informellt, används för att bjuda in vänner av den enkla anledningen att du vill träffas