Japanska | Fraser - Personligt | Tillkännagivanden och inbjudningar

Brev | E-post | Tillkännagivanden och inbjudningar | Lyckönskningar | SMS- och webbspråk

Tillkännagivanden och inbjudningar - Födelse

Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
・・・・の誕生を報告できることをうれしく思います。
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
・・・・に男の子/女の子の赤ちゃんが生まれました。
Används när en tredje part tillkännager ett barns födelse
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
私たちに男の子/女の子の新しい赤ちゃんが生まれました。
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
私たちに新しい娘が/息子ができました。
Används när ett par vill meddela födelsen av deras barn, skrivs vanligtvis på kort med en bild på barnet
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
赤ちゃんの誕生、本当におめでとうございます。健やかで、活発に育ちますよう、心からお祈りしております。
Vanligt talesätt på engelska som används när ett par vill meddela födelsen av deras barn
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
・・・・を喜んで家族に迎えました。
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
・・・・が新しく家族の一員に加わったことを報告します。
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
新しく息子/娘が誕生しました。
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

Tillkännagivanden och inbjudningar - Förlovning

...kaj ... estas fianĉiĝinta.
・・・・と・・・・は婚約しました。
Används för att kungöra en förlovning
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
・・・・は、婚約を報告することができてとても幸せです。
Används då ett par vill tillkännage sin förlovning
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
・・・・と・・・・の婚約を喜んで報告します。
Används för att kungöra en förlovning
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
私たちは娘が・・・・家の息子の・・・・さんと婚約したことを報告します。挙式は8月に行われます。
Traditionellt, används när föräldrar vill tillkännage sin dotters förlovning
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
皆で・・・・と・・・・の婚約をお祝いしましょう。
Används i inbjudan till en förlovningsfest
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
・・・・に・・・・と・・・・の婚約パーティーを行いますので是非お越しください。
Används i inbjudan till en förlovningsfest

Tillkännagivanden och inbjudningar - Giftermål

Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
・・・・と・・・・の結婚を報告します。
Används för att tillkännage ett bröllop/äktenskap
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
・・・・(旧姓)は間もなく・・・・(新しい名字)になります。
Används att tillkännage en kvinnas äktenskap
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
・・・・と・・・・はこの度結婚式を挙げることに致しましたのでご出席願えないかと思いお知らせしました。
Används av ett par när de bjuder in folk till sitt bröllop
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
・・・・が結婚式を挙げることにいたしましたので、ご出席願えないかと思いお知らせいたしました。
Används av föräldrarna till den man / kvinna som ska gifta sig för att bjuda in folk till bröllopet
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
・・・・と・・・・は・・・・日に・・・・で行われる結婚式に、大切な友人である・・・・にもぜひ足を運んでいただきたく、お知らせいたしました。
Används av paret när de bjuder in nära vänner till deras bröllop

Tillkännagivanden och inbjudningar - Sammankomster / Särskilda evenemang

Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
・・・・日に・・・・で・・・・の集まりがありますので是非足をお運び下さい。
Används för att bjuda in folk till en social sammankomst på en viss dag, vid en viss tidpunkt och på grund av en särskild anledning
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
・・・・をお祝いするために夕食をご一緒したいと考えております。
Används för att bjuda in folk på middagsbjudning och för att ange orsaken till den
Ni invitas al...
・・・・にぜひ足をお運びください。
Formellt, används för att bjuda in folk till ett formellt evenemang. Används vanligen för företags middagsbjudningar
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
・・・・のお祝いに友達で集まるから、よかったら来てください。
Formellt, används för att bjuda in nära vänner till en viktig social sammankomst
Ni devus tre multe kiel vi venus.
是非来てください。
Används i en inbjudan efter att du har bett mottagaren att komma för att understryka att du gärna vill att de kommer
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
・・・・に行かない?
Informellt, används för att bjuda in vänner av den enkla anledningen att du vill träffas