Danska | Fraser - Personligt | Tillkännagivanden och inbjudningar

Brev | E-post | Tillkännagivanden och inbjudningar | Lyckönskningar | SMS- och webbspråk

Tillkännagivanden och inbjudningar - Födelse

Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
Vi er glade for at meddele fødslen af...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
Jeg er glad for at fortælle jer at... nu har en lille søn/datter.
Används när en tredje part tillkännager ett barns födelse
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
Vi vil gerne meddele fødslen af vores nye baby.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
Vi er henrykte over at introducere dig for... vores nye søn/datter.
Används när ett par vill meddela födelsen av deras barn, skrivs vanligtvis på kort med en bild på barnet
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Ti små fingre, ti små tæer, og med disse nye fingre og tæer vokser vores familie... og er henrykt over at meddele fødslen af...
Vanligt talesätt på engelska som används när ett par vill meddela födelsen av deras barn
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
Med kærlighed og håb byder vi... velkommen til verdenen.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
Vi er stolte over at præsentere/annoncere det nyeste medlem af vores familie...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
Vi himmelhenrykt over at meddele ankomsten af vores søn/datter.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

Tillkännagivanden och inbjudningar - Förlovning

...kaj ... estas fianĉiĝinta.
... og... er forlovet.
Används för att kungöra en förlovning
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
... er glade for at kunne meddele deres forlovelse.
Används då ett par vill tillkännage sin förlovning
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
Vi er glade for at kunne meddele forlovelsen af... og...
Används för att kungöra en förlovning
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
Hr. og Fru. ... af ..., meddeler deres datters forlovelse,..., til..., søn af Hr. og Fru...., (også) af... . Et august bryllup er planlagt.
Traditionellt, används när föräldrar vill tillkännage sin dotters förlovning
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Kom og deltag i en fest for... og... for at fejre deres forlovelse.
Används i inbjudan till en förlovningsfest
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
I er hjerteligt inviteret til... og... forlovelsesfest på...
Används i inbjudan till en förlovningsfest

Tillkännagivanden och inbjudningar - Giftermål

Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
Vi er glade for at meddele brylluppet/ægteskabet mellem... og...
Används för att tillkännage ett bröllop/äktenskap
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Frk.... bliver snart Fru. ...
Används att tillkännage en kvinnas äktenskap
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
Frk. ... og Hr. ... anmoder venligt om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup. Du er velkommen til at komme og nyde denne specielle dag med dem.
Används av ett par när de bjuder in folk till sitt bröllop
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
Hr. ... Fru. ... anmoder om jeres tilstedeværelse ved ægsteskabet mellem deres søn/datter og... den...
Används av föräldrarna till den man / kvinna som ska gifta sig för att bjuda in folk till bröllopet
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Fordi I har været meget vigtige i deres liv, ... og... anmoder de om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup den... på...
Används av paret när de bjuder in nära vänner till deras bröllop

Tillkännagivanden och inbjudningar - Sammankomster / Särskilda evenemang

Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
Vi ville være henrykte hvis I kunne deltage sammen med os den... på... for...
Används för att bjuda in folk till en social sammankomst på en viss dag, vid en viss tidpunkt och på grund av en särskild anledning
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
Vi anmoder om fornøjelsen af jeres selskab ved en middag for at fejre...
Används för att bjuda in folk på middagsbjudning och för att ange orsaken till den
Ni invitas al...
I er hjerteligt inviteret til...
Formellt, används för att bjuda in folk till ett formellt evenemang. Används vanligen för företags middagsbjudningar
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
Vi holder en fest mellem venner for at fejre... og vi ville være meget glade hvis du kunne komme.
Formellt, används för att bjuda in nära vänner till en viktig social sammankomst
Ni devus tre multe kiel vi venus.
Vi vil meget gerne have at du kommer.
Används i en inbjudan efter att du har bett mottagaren att komma för att understryka att du gärna vill att de kommer
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Kunne du tænke dig at komme til... til...?
Informellt, används för att bjuda in vänner av den enkla anledningen att du vill träffas