Svenska | Fraser - Personligt | Tillkännagivanden och inbjudningar

Brev | E-post | Tillkännagivanden och inbjudningar | Lyckönskningar | SMS- och webbspråk

Tillkännagivanden och inbjudningar - Födelse

We are happy to announce the birth of…
Vi har välkomnat ... till världen.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Det gläder mig att få berätta för er att ... nu har fått en liten son / dotter.
Används när en tredje part tillkännager ett barns födelse
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Vår efterlängtade son/dotter kom till världen ...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Vi är glada att introducera dig till ...; vår nyfödde son / nyfödda dotter.
Används när ett par vill meddela födelsen av deras barn, skrivs vanligtvis på kort med en bild på barnet
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Tio små fingrar, tio små tår. Fyller våra hjärtan med kärlek som består. ... och ... är glada att tillkännage födelsen av ...
Vanligt talesätt på engelska som används när ett par vill meddela födelsen av deras barn
With love and hope we welcome…to the world.
Vi välkomnar kärleksfullt ... till världen.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Det gläder oss att introducera / presentera den nyaste medlemmen i vår familj ...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Vi är överlyckliga över att kunna meddela ankomsten av vår son / dotter.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

Tillkännagivanden och inbjudningar - Förlovning

…and…are engaged.
... och ... har förlovat sig.
Används för att kungöra en förlovning
…are happy to announce their engagement.
... är glada att kungöra sin förlovning.
Används då ett par vill tillkännage sin förlovning
We are happy to announce the engagement of…and…
Det gläder oss att tillkännage förlovningen mellan ... och ...
Används för att kungöra en förlovning
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Herr och fru ... kungör förlovningen mellan sin dotter, ..., och ..., son till herr och fru ... . Bröllopet är planerat till augusti.
Traditionellt, används när föräldrar vill tillkännage sin dotters förlovning
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Kom med och delta i en fest för ... och ... för att fira deras förlovning.
Används i inbjudan till en förlovningsfest
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Ni är hjärtligt välkomna till ... och ... för förlovningsfest den ...
Används i inbjudan till en förlovningsfest

Tillkännagivanden och inbjudningar - Giftermål

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Det gläder oss att tillkännage bröllopet / äktenskapet mellan ... och ...
Används för att tillkännage ett bröllop/äktenskap
Miss…is soon to become Mrs. ...
Fröken ... ska snart bli fru ...
Används att tillkännage en kvinnas äktenskap
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Vi har det stora nöjet att inbjuda er att bevittna vigseln mellan ... och ... .
Används av ett par när de bjuder in folk till sitt bröllop
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Ni inbjuds att med Er närvaro hedra vigselakten mellan vår son/dotter den ... i ...
Används av föräldrarna till den man / kvinna som ska gifta sig för att bjuda in folk till bröllopet
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Vi ska gifta oss! Eftersom du har varit mycket viktig i våra liv önskar ... och ... din närvaro på vårt bröllop den ... i ...
Används av paret när de bjuder in nära vänner till deras bröllop

Tillkännagivanden och inbjudningar - Sammankomster / Särskilda evenemang

We would be delighted if you would join us on..at…for…
Det skulle glädja oss om du ville komma med den ... klockan ... för ...
Används för att bjuda in folk till en social sammankomst på en viss dag, vid en viss tidpunkt och på grund av en särskild anledning
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Vi har nöjet att inbjuda dig att närvara vid en middag för att fira ...
Används för att bjuda in folk på middagsbjudning och för att ange orsaken till den
You are cordially invited to…
Ni är hjärtligt välkomna på ...
Formellt, används för att bjuda in folk till ett formellt evenemang. Används vanligen för företags middagsbjudningar
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Vi ordnar fest i goda vänners lag för att fira ... och vi skulle bli mycket glada om du kunde komma.
Formellt, används för att bjuda in nära vänner till en viktig social sammankomst
We would very much like you to come.
Vi vill jättegärna att ni kommer.
Används i en inbjudan efter att du har bett mottagaren att komma för att understryka att du gärna vill att de kommer
Would you like to come to…for…?
Vill du komma till ... på/för ...?
Informellt, används för att bjuda in vänner av den enkla anledningen att du vill träffas