Ryska | Fraser - Personligt | Tillkännagivanden och inbjudningar

Brev | E-post | Tillkännagivanden och inbjudningar | Lyckönskningar | SMS- och webbspråk

Tillkännagivanden och inbjudningar - Födelse

We are happy to announce the birth of…
У нас есть радостная новость - рождение...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
У меня есть радостное известие - у ... появилась маленькая дочка/сынок
Används när en tredje part tillkännager ett barns födelse
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Мы хотели бы известить вас о рождении нашего малыша
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Мы рады представить вас ... - нашему новому сыну/дочке
Används när ett par vill meddela födelsen av deras barn, skrivs vanligtvis på kort med en bild på barnet
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
В нашей семье появилось прибавление!!!! И мы рады сообщить вам о рождении...
Vanligt talesätt på engelska som används när ett par vill meddela födelsen av deras barn
With love and hope we welcome…to the world.
С надеждой и любовью мы приветствуем ... , появившегося на свет
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Мы с гордостью представляем нового члена нашей семьи - ...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Мы рады сообщить вам о появлении на свет нашего сына/дочки.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

Tillkännagivanden och inbjudningar - Förlovning

…and…are engaged.
... и ... помолвлены.
Används för att kungöra en förlovning
…are happy to announce their engagement.
... с радостью объявляют о своей помолвке.
Används då ett par vill tillkännage sin förlovning
We are happy to announce the engagement of…and…
Мы с радостью объявляем о помолвке ...и...
Används för att kungöra en förlovning
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
... и ... объявляют о помолвке своей дочери, ... с ..., сыном ... и .... Свадьба планируется в августе.
Traditionellt, används när föräldrar vill tillkännage sin dotters förlovning
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Приходи на вечеринку по случаю помолвки ... и ...
Används i inbjudan till en förlovningsfest
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Сердечно приглашаем вас на вечеринку в честь помолвки ... и ...
Används i inbjudan till en förlovningsfest

Tillkännagivanden och inbjudningar - Giftermål

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Мы рады объявить о свадьбе ... и ...
Används för att tillkännage ett bröllop/äktenskap
Miss…is soon to become Mrs. ...
Нина Комарова скоро станет Ниной Алексеевой
Används att tillkännage en kvinnas äktenskap
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
... и ... будут рады видеть вас на своей свадьбе. Добро пожаловать. Разделите с ними этот особый день их жизни.
Används av ett par när de bjuder in folk till sitt bröllop
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
... и ... хотели бы, чтобы вы присутствовали на свадьбе их сына/дочери ... числа в...
Används av föräldrarna till den man / kvinna som ska gifta sig för att bjuda in folk till bröllopet
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Поскольку ты сыграл(а) важную роль в наших жизнях, ... и ... хотели бы, чтобы ты присутствовал(а) на их свадьбе ... числа, в...
Används av paret när de bjuder in nära vänner till deras bröllop

Tillkännagivanden och inbjudningar - Sammankomster / Särskilda evenemang

We would be delighted if you would join us on..at…for…
Мы были бы рады, если бы вы присоединились к нам ... числа, в..., на ...
Används för att bjuda in folk till en social sammankomst på en viss dag, vid en viss tidpunkt och på grund av en särskild anledning
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Мы хотели бы видеть вас на ужине по случаю...
Används för att bjuda in folk på middagsbjudning och för att ange orsaken till den
You are cordially invited to…
Сердечно приглашаем вас на...
Formellt, används för att bjuda in folk till ett formellt evenemang. Används vanligen för företags middagsbjudningar
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Мы устраиваем дружескую вечеринку по случаю... и были бы рады, если ты сможешь прийти.
Formellt, används för att bjuda in nära vänner till en viktig social sammankomst
We would very much like you to come.
Мы очень хотели бы, чтобы вы пришли
Används i en inbjudan efter att du har bett mottagaren att komma för att understryka att du gärna vill att de kommer
Would you like to come to…for…?
Как вы смотрите на то, чтобы пойти в... для...
Informellt, används för att bjuda in vänner av den enkla anledningen att du vill träffas