Rumänska | Fraser - Personligt | Tillkännagivanden och inbjudningar

Brev | E-post | Tillkännagivanden och inbjudningar | Lyckönskningar | SMS- och webbspråk

Tillkännagivanden och inbjudningar - Födelse

We are happy to announce the birth of…
Avem plăcerea de a vă anunţa naşterea ... .
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Am plăcerea de a te anunţa că ... au acum un fiu/o fiică.
Används när en tredje part tillkännager ett barns födelse
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Dorim să anunţăm naşterea băieţelului/fetiţei noastre.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Suntem încântaţi să vi-l/ v-o prezentăm pe..., băieţelul/fetiţa noastă născută recent.
Används när ett par vill meddela födelsen av deras barn, skrivs vanligtvis på kort med en bild på barnet
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Zece degeţele de mânuţă, zece degeţele de picioruş, împreună cu acestea familia noastră creşte. ... şi ... au plăcerea de a anunţa naşterea ... .
Vanligt talesätt på engelska som används när ett par vill meddela födelsen av deras barn
With love and hope we welcome…to the world.
Cu dragoste şi speranţă îl/o întâmpinăm pe ... .
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Suntem mândri să vă prezentăm/anunţăm noul membru al familiei noastre
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Suntem încântaţi să vă anunţăm venirea pe lume a fiului/fiicei noastre.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

Tillkännagivanden och inbjudningar - Förlovning

…and…are engaged.
... şi ... tocmai s-au logodit.
Används för att kungöra en förlovning
…are happy to announce their engagement.
... vă aduc la cunoştinţă cu bucurie recenta lor logodnă.
Används då ett par vill tillkännage sin förlovning
We are happy to announce the engagement of…and…
Vă anunţăm cu bucurie faptul că .. şi ... s-au logodit
Används för att kungöra en förlovning
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Domnul şi doamna ..., din ..., anunţă logodna fiicei lor, ..., cu ..., fiul domnului şi doamnei..., (de asemenea) din ... . Nunta a fost stabilită pentru luna august.
Traditionellt, används när föräldrar vill tillkännage sin dotters förlovning
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Vă aşteptăm alături de noi la petrecerea oferită în cinstea logodnei dintre ... şi ... .
Används i inbjudan till en förlovningsfest
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Vă adresăm o invitaţie cordială de a participa la petrecerea de logodnă a ... şi a lui ..., petrecere care va avea loc pe ...
Används i inbjudan till en förlovningsfest

Tillkännagivanden och inbjudningar - Giftermål

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Vă anunţăm cu bucurie căsătoria ... cu ... .
Används för att tillkännage ett bröllop/äktenskap
Miss…is soon to become Mrs. ...
Domnişoara ... va deveni în curând doamna ... .
Används att tillkännage en kvinnas äktenskap
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Domnul ... şi doamna ... vă invită cu plăcere la nunta lor. Sunteţi binevenit/ binevenită să participaţi şi să vă bucuraţi de acea zi specială alături de ei.
Används av ett par när de bjuder in folk till sitt bröllop
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Domnul şi doamna... vă invită la nunta fiului/fiicei lor în data de ... la ... .
Används av föräldrarna till den man / kvinna som ska gifta sig för att bjuda in folk till bröllopet
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Date fiind sentimentele pe care ţi le purtăm te invităm la nunta noastră din data de ... la ... .
Används av paret när de bjuder in nära vänner till deras bröllop

Tillkännagivanden och inbjudningar - Sammankomster / Särskilda evenemang

We would be delighted if you would join us on..at…for…
Am fi încântaţi dacă te-ai alătura nouă cu ocazia ..., în data de ... la... .
Används för att bjuda in folk till en social sammankomst på en viss dag, vid en viss tidpunkt och på grund av en särskild anledning
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Vă rugăm să ne acordaţi plăcerea de a ne fi alături la cina dedicată sărbătoririi ... .
Används för att bjuda in folk på middagsbjudning och för att ange orsaken till den
You are cordially invited to…
Vă invităm cu prietenie la...
Formellt, används för att bjuda in folk till ett formellt evenemang. Används vanligen för företags middagsbjudningar
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Organizăm o petrecere pentru prieteni cu ocazia ... şi am fi foarte încântaţi dacă aţi/ai putea veni.
Formellt, används för att bjuda in nära vänner till en viktig social sammankomst
We would very much like you to come.
Ne-ar face o deosebită plăcere dacă ai veni.
Används i en inbjudan efter att du har bett mottagaren att komma för att understryka att du gärna vill att de kommer
Would you like to come to…for…?
Ţi-ar plăcea să vii la ... pentru ... ?
Informellt, används för att bjuda in vänner av den enkla anledningen att du vill träffas