Kinesiska | Fraser - Personligt | Tillkännagivanden och inbjudningar

Brev | E-post | Tillkännagivanden och inbjudningar | Lyckönskningar | SMS- och webbspråk

Tillkännagivanden och inbjudningar - Födelse

We are happy to announce the birth of…
我们高兴地宣布...的出生
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
很高兴告诉大家,...喜得贵子/千金。
Används när en tredje part tillkännager ett barns födelse
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
我们想宣布我们儿子/女儿的出生。
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
我们很高兴向您介绍我们刚出生的儿子/女儿...。
Används när ett par vill meddela födelsen av deras barn, skrivs vanligtvis på kort med en bild på barnet
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
平安健康,聪明向上,小宝宝快长大,给家庭带来无限笑声欢乐,...和...高兴地宣布...的出生。
Vanligt talesätt på engelska som används när ett par vill meddela födelsen av deras barn
With love and hope we welcome…to the world.
带着爱和希望我们迎接...的降临。
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
我们骄傲的介绍/宣布我们家庭的最新成员...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
我们无比高兴地宣布我们儿子/女儿的降临。
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

Tillkännagivanden och inbjudningar - Förlovning

…and…are engaged.
...和...订婚了。
Används för att kungöra en förlovning
…are happy to announce their engagement.
...高兴地宣布他们订婚了。
Används då ett par vill tillkännage sin förlovning
We are happy to announce the engagement of…and…
我们高兴地宣布...和...订婚了。
Används för att kungöra en förlovning
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
...先生和...女士,宣布他们的女儿...和...先生和...女士的儿子...订婚,婚礼预定在八月份。
Traditionellt, används när föräldrar vill tillkännage sin dotters förlovning
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
来参加并庆祝...和...的订婚。
Används i inbjudan till en förlovningsfest
You are cordially invited to … and … engagement party on…
我们诚挚地邀请您于...参加...和...的订婚宴。
Används i inbjudan till en förlovningsfest

Tillkännagivanden och inbjudningar - Giftermål

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
我们高兴地宣布...和...喜结连理
Används för att tillkännage ett bröllop/äktenskap
Miss…is soon to become Mrs. ...
...小姐很快即将成为...夫人
Används att tillkännage en kvinnas äktenskap
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
...先生和...小姐诚挚邀请您参加他们的婚礼,非常欢迎您的光临并和他们一起庆祝这特殊的日子。
Används av ett par när de bjuder in folk till sitt bröllop
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
...先生和...女士诚挚邀请您参加他们儿子/女儿于...在...举行的婚礼
Används av föräldrarna till den man / kvinna som ska gifta sig för att bjuda in folk till bröllopet
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
因为您在他们的生命中很重要,...和...诚挚邀请您于...在...参加他们的婚礼。
Används av paret när de bjuder in nära vänner till deras bröllop

Tillkännagivanden och inbjudningar - Sammankomster / Särskilda evenemang

We would be delighted if you would join us on..at…for…
如果您能于...参加在...举行的...,我们将会很高兴
Används för att bjuda in folk till en social sammankomst på en viss dag, vid en viss tidpunkt och på grund av en särskild anledning
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
我们高兴地邀请您参加晚宴并一同庆祝...
Används för att bjuda in folk på middagsbjudning och för att ange orsaken till den
You are cordially invited to…
我们诚挚地邀请您...
Formellt, används för att bjuda in folk till ett formellt evenemang. Används vanligen för företags middagsbjudningar
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
我们要和朋友们举办个派对庆祝...,如果你能来,我们将非常高兴。
Formellt, används för att bjuda in nära vänner till en viktig social sammankomst
We would very much like you to come.
我们非常期待您的到来。
Används i en inbjudan efter att du har bett mottagaren att komma för att understryka att du gärna vill att de kommer
Would you like to come to…for…?
你愿意来...参加...吗?
Informellt, används för att bjuda in vänner av den enkla anledningen att du vill träffas