Italienska | Fraser - Personligt | Tillkännagivanden och inbjudningar

Brev | E-post | Tillkännagivanden och inbjudningar | Lyckönskningar | SMS- och webbspråk

Tillkännagivanden och inbjudningar - Födelse

We are happy to announce the birth of…
Siamo felici di annunciare la nascita di...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Sono felice di annunciarti che ...e... hanno avuto un bambino/una bambina.
Används när en tredje part tillkännager ett barns födelse
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Siamo lieti di annunciarvi la nascita di nostro figlio/nostra figlia...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Siamo lieti di presentarvi...
Används när ett par vill meddela födelsen av deras barn, skrivs vanligtvis på kort med en bild på barnet
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Con mamma e babbo mio, annuncio al mondo che ci sono anche io!
Vanligt talesätt på engelska som används när ett par vill meddela födelsen av deras barn
With love and hope we welcome…to the world.
Con grande amore annunciamo la nascita di... . Benvenuto/a!
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Siamo orgogliosi di presentarvi l'ultimo/a arrivato/a in famiglia...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Siamo felicissimi di annunciare a tutti voi la nascita del nostro bambino/della nostra bambina...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

Tillkännagivanden och inbjudningar - Förlovning

…and…are engaged.
...e... annunciano il loro fidanzamento.
Används för att kungöra en förlovning
…are happy to announce their engagement.
Siamo felici di annunciarvi il nostro fidanzamento.
Används då ett par vill tillkännage sin förlovning
We are happy to announce the engagement of…and…
Siamo felici di annunciarvi il fidanzamento di ...e...
Används för att kungöra en förlovning
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
La Signora e il Signor... annunciano il fidanzamento della propria figlia, .... con ...., figlio di... . Vogliate festeggiare con noi il lieto evento in attesa delle nozze.
Traditionellt, används när föräldrar vill tillkännage sin dotters förlovning
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Festeggia con noi questo giorno di gioia per il fidanzamento di ...e...
Används i inbjudan till en förlovningsfest
You are cordially invited to … and … engagement party on…
...e... ti invitano a festeggiare con loro il loro fidanzamento...
Används i inbjudan till en förlovningsfest

Tillkännagivanden och inbjudningar - Giftermål

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
...e... annunciano il loro matrimonio il giorno... a...
Används för att tillkännage ett bröllop/äktenskap
Miss…is soon to become Mrs. ...
Siamo felici di annunciarvi il matrimonio di...
Används att tillkännage en kvinnas äktenskap
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
...e... ti invitano al loro matrimonio e sperano di poter condividere con te questo giorno di gioia.
Används av ett par när de bjuder in folk till sitt bröllop
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
La Signora e il Signor... annunciano il matrimonio della propria figlia.../del proprio figlio..., con .... .
Används av föräldrarna till den man / kvinna som ska gifta sig för att bjuda in folk till bröllopet
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Continua a condividere con noi i momenti più importanti della nostra vita, partecipando alle nostre nozze il... a...
Används av paret när de bjuder in nära vänner till deras bröllop

Tillkännagivanden och inbjudningar - Sammankomster / Särskilda evenemang

We would be delighted if you would join us on..at…for…
Saremmo felici di vederti il...alle...per...
Används för att bjuda in folk till en social sammankomst på en viss dag, vid en viss tidpunkt och på grund av en särskild anledning
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Ti aspettiamo il... a... in occasione di...
Används för att bjuda in folk på middagsbjudning och för att ange orsaken till den
You are cordially invited to…
La ditta.... ti invita a partecipare a... il...
Formellt, används för att bjuda in folk till ett formellt evenemang. Används vanligen för företags middagsbjudningar
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Stiamo organizzando una festa tra amici in occasione di... . Saremmo felici se tu potessi unirti a noi.
Formellt, används för att bjuda in nära vänner till en viktig social sammankomst
We would very much like you to come.
Contiamo sulla tua presenza.
Används i en inbjudan efter att du har bett mottagaren att komma för att understryka att du gärna vill att de kommer
Would you like to come to…for…?
Hai voglia di vederci per...?
Informellt, används för att bjuda in vänner av den enkla anledningen att du vill träffas