Tyska | Fraser - Personligt | Tillkännagivanden och inbjudningar

Brev | E-post | Tillkännagivanden och inbjudningar | Lyckönskningar | SMS- och webbspråk

Tillkännagivanden och inbjudningar - Födelse

Vi er glade for at meddele fødslen af...
Wir freuen uns über die Geburt von...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Jeg er glad for at fortælle jer at... nu har en lille søn/datter.
Ich freue mich, Ihnen/Euch berichten zu können, dass ... nun einen kleinen Sohn/eine kleine Tochter haben.
Används när en tredje part tillkännager ett barns födelse
Vi vil gerne meddele fødslen af vores nye baby.
Wir freuen uns über die Geburt unseres kleinen Sohnes/Töchterchens.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Vi er henrykte over at introducere dig for... vores nye søn/datter.
Es ist uns eine große Freude, die Geburt unserer Tocher/unseres Sohns bekanntzugeben.
Används när ett par vill meddela födelsen av deras barn, skrivs vanligtvis på kort med en bild på barnet
Ti små fingre, ti små tæer, og med disse nye fingre og tæer vokser vores familie... og er henrykt over at meddele fødslen af...
Wenn Träume Hand und Fuß bekommen und aus Wünschen Leben wird, dann kann man wohl von einem Wunder sprechen. Wir freuen uns über die Geburt von...
Vanligt talesätt på engelska som används när ett par vill meddela födelsen av deras barn
Med kærlighed og håb byder vi... velkommen til verdenen.
Wir sind überglücklich und dankbar für die Geburt unseres/unserer...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Vi er stolte over at præsentere/annoncere det nyeste medlem af vores familie...
Wir freuen uns, den neuesten Familienzuwachs bekanntzugeben...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Vi himmelhenrykt over at meddele ankomsten af vores søn/datter.
Wir sind überglücklich, die Geburt unseres Sohns/unserer Tochter bekanntzugeben.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

Tillkännagivanden och inbjudningar - Förlovning

... og... er forlovet.
... und ... haben sich verlobt.
Används för att kungöra en förlovning
... er glade for at kunne meddele deres forlovelse.
... freuen sich, ihre Verlobung bekanntzugeben.
Används då ett par vill tillkännage sin förlovning
Vi er glade for at kunne meddele forlovelsen af... og...
Wir freuen uns, die Verlobung von ... und ... bekanntzugeben.
Används för att kungöra en förlovning
Hr. og Fru. ... af ..., meddeler deres datters forlovelse,..., til..., søn af Hr. og Fru...., (også) af... . Et august bryllup er planlagt.
Herr und Frau ... aus ... geben die Verlobung ihrer Tochter ... mit ... , Sohn von Herrn und Frau ... (ebenfalls) aus ... , bekannt. Die Hochzeit ist für August geplant.
Traditionellt, används när föräldrar vill tillkännage sin dotters förlovning
Kom og deltag i en fest for... og... for at fejre deres forlovelse.
Feiern Sie mit uns die Verlobung von ... und ... .
Används i inbjudan till en förlovningsfest
I er hjerteligt inviteret til... og... forlovelsesfest på...
Sie sind herzlich zur Verlobungsfeier von ... und ... am ... eingeladen.
Används i inbjudan till en förlovningsfest

Tillkännagivanden och inbjudningar - Giftermål

Vi er glade for at meddele brylluppet/ægteskabet mellem... og...
Wir freuen uns, die Hochzeit von ... und ... bekanntzugeben.
Används för att tillkännage ett bröllop/äktenskap
Frk.... bliver snart Fru. ...
Frau ... wird bald Frau ... heißen.
Används att tillkännage en kvinnas äktenskap
Frk. ... og Hr. ... anmoder venligt om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup. Du er velkommen til at komme og nyde denne specielle dag med dem.
Herr ... und Frau ... würden sich über Ihre Teilnahme an ihrer Hochzeit sehr freuen. Sie sind herzlich eingeladen, diesen besonderen Tag mit Ihnen zu genießen.
Används av ett par när de bjuder in folk till sitt bröllop
Hr. ... Fru. ... anmoder om jeres tilstedeværelse ved ægsteskabet mellem deres søn/datter og... den...
Herr und Frau ... würden sich über Ihre Teilname an der Hochzeit ihres Sohns/ihrer Tochter am ... sehr freuen.
Används av föräldrarna till den man / kvinna som ska gifta sig för att bjuda in folk till bröllopet
Fordi I har været meget vigtige i deres liv, ... og... anmoder de om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup den... på...
Weil Du in unserem Leben eine wichtige Rolle spielst, würden wir uns sehr über Deine Teilnahme an unserer Hochzeit am ... im ... freuen.
Används av paret när de bjuder in nära vänner till deras bröllop

Tillkännagivanden och inbjudningar - Sammankomster / Särskilda evenemang

Vi ville være henrykte hvis I kunne deltage sammen med os den... på... for...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Du Dich uns am ... um ... für ... anschließen würdest.
Används för att bjuda in folk till en social sammankomst på en viss dag, vid en viss tidpunkt och på grund av en särskild anledning
Vi anmoder om fornøjelsen af jeres selskab ved en middag for at fejre...
Wir bitten zum Abendessen, um ... zu feiern.
Används för att bjuda in folk på middagsbjudning och för att ange orsaken till den
I er hjerteligt inviteret til...
Sie sind herzlich zu ... eingeladen.
Formellt, används för att bjuda in folk till ett formellt evenemang. Används vanligen för företags middagsbjudningar
Vi holder en fest mellem venner for at fejre... og vi ville være meget glade hvis du kunne komme.
Gemeinsam mit unseren Freunden wollen wir ... feiern. Wir würden uns sehr freuen, wenn Du kommen könntest.
Formellt, används för att bjuda in nära vänner till en viktig social sammankomst
Vi vil meget gerne have at du kommer.
Wir würden uns über Deine Teilnahme sehr freuen.
Används i en inbjudan efter att du har bett mottagaren att komma för att understryka att du gärna vill att de kommer
Kunne du tænke dig at komme til... til...?
Hättest Du Lust, für ... zu ... zu kommen?
Informellt, används för att bjuda in vänner av den enkla anledningen att du vill träffas