Italienska | Fraser - Personligt | Tillkännagivanden och inbjudningar

Brev | E-post | Tillkännagivanden och inbjudningar | Lyckönskningar | SMS- och webbspråk

Tillkännagivanden och inbjudningar - Födelse

Vi er glade for at meddele fødslen af...
Siamo felici di annunciare la nascita di...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Jeg er glad for at fortælle jer at... nu har en lille søn/datter.
Sono felice di annunciarti che ...e... hanno avuto un bambino/una bambina.
Används när en tredje part tillkännager ett barns födelse
Vi vil gerne meddele fødslen af vores nye baby.
Siamo lieti di annunciarvi la nascita di nostro figlio/nostra figlia...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Vi er henrykte over at introducere dig for... vores nye søn/datter.
Siamo lieti di presentarvi...
Används när ett par vill meddela födelsen av deras barn, skrivs vanligtvis på kort med en bild på barnet
Ti små fingre, ti små tæer, og med disse nye fingre og tæer vokser vores familie... og er henrykt over at meddele fødslen af...
Con mamma e babbo mio, annuncio al mondo che ci sono anche io!
Vanligt talesätt på engelska som används när ett par vill meddela födelsen av deras barn
Med kærlighed og håb byder vi... velkommen til verdenen.
Con grande amore annunciamo la nascita di... . Benvenuto/a!
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Vi er stolte over at præsentere/annoncere det nyeste medlem af vores familie...
Siamo orgogliosi di presentarvi l'ultimo/a arrivato/a in famiglia...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Vi himmelhenrykt over at meddele ankomsten af vores søn/datter.
Siamo felicissimi di annunciare a tutti voi la nascita del nostro bambino/della nostra bambina...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

Tillkännagivanden och inbjudningar - Förlovning

... og... er forlovet.
...e... annunciano il loro fidanzamento.
Används för att kungöra en förlovning
... er glade for at kunne meddele deres forlovelse.
Siamo felici di annunciarvi il nostro fidanzamento.
Används då ett par vill tillkännage sin förlovning
Vi er glade for at kunne meddele forlovelsen af... og...
Siamo felici di annunciarvi il fidanzamento di ...e...
Används för att kungöra en förlovning
Hr. og Fru. ... af ..., meddeler deres datters forlovelse,..., til..., søn af Hr. og Fru...., (også) af... . Et august bryllup er planlagt.
La Signora e il Signor... annunciano il fidanzamento della propria figlia, .... con ...., figlio di... . Vogliate festeggiare con noi il lieto evento in attesa delle nozze.
Traditionellt, används när föräldrar vill tillkännage sin dotters förlovning
Kom og deltag i en fest for... og... for at fejre deres forlovelse.
Festeggia con noi questo giorno di gioia per il fidanzamento di ...e...
Används i inbjudan till en förlovningsfest
I er hjerteligt inviteret til... og... forlovelsesfest på...
...e... ti invitano a festeggiare con loro il loro fidanzamento...
Används i inbjudan till en förlovningsfest

Tillkännagivanden och inbjudningar - Giftermål

Vi er glade for at meddele brylluppet/ægteskabet mellem... og...
...e... annunciano il loro matrimonio il giorno... a...
Används för att tillkännage ett bröllop/äktenskap
Frk.... bliver snart Fru. ...
Siamo felici di annunciarvi il matrimonio di...
Används att tillkännage en kvinnas äktenskap
Frk. ... og Hr. ... anmoder venligt om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup. Du er velkommen til at komme og nyde denne specielle dag med dem.
...e... ti invitano al loro matrimonio e sperano di poter condividere con te questo giorno di gioia.
Används av ett par när de bjuder in folk till sitt bröllop
Hr. ... Fru. ... anmoder om jeres tilstedeværelse ved ægsteskabet mellem deres søn/datter og... den...
La Signora e il Signor... annunciano il matrimonio della propria figlia.../del proprio figlio..., con .... .
Används av föräldrarna till den man / kvinna som ska gifta sig för att bjuda in folk till bröllopet
Fordi I har været meget vigtige i deres liv, ... og... anmoder de om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup den... på...
Continua a condividere con noi i momenti più importanti della nostra vita, partecipando alle nostre nozze il... a...
Används av paret när de bjuder in nära vänner till deras bröllop

Tillkännagivanden och inbjudningar - Sammankomster / Särskilda evenemang

Vi ville være henrykte hvis I kunne deltage sammen med os den... på... for...
Saremmo felici di vederti il...alle...per...
Används för att bjuda in folk till en social sammankomst på en viss dag, vid en viss tidpunkt och på grund av en särskild anledning
Vi anmoder om fornøjelsen af jeres selskab ved en middag for at fejre...
Ti aspettiamo il... a... in occasione di...
Används för att bjuda in folk på middagsbjudning och för att ange orsaken till den
I er hjerteligt inviteret til...
La ditta.... ti invita a partecipare a... il...
Formellt, används för att bjuda in folk till ett formellt evenemang. Används vanligen för företags middagsbjudningar
Vi holder en fest mellem venner for at fejre... og vi ville være meget glade hvis du kunne komme.
Stiamo organizzando una festa tra amici in occasione di... . Saremmo felici se tu potessi unirti a noi.
Formellt, används för att bjuda in nära vänner till en viktig social sammankomst
Vi vil meget gerne have at du kommer.
Contiamo sulla tua presenza.
Används i en inbjudan efter att du har bett mottagaren att komma för att understryka att du gärna vill att de kommer
Kunne du tænke dig at komme til... til...?
Hai voglia di vederci per...?
Informellt, används för att bjuda in vänner av den enkla anledningen att du vill träffas