Esperanto | Fraser - Personligt | Tillkännagivanden och inbjudningar

Brev | E-post | Tillkännagivanden och inbjudningar | Lyckönskningar | SMS- och webbspråk

Tillkännagivanden och inbjudningar - Födelse

Vi er glade for at meddele fødslen af...
Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Jeg er glad for at fortælle jer at... nu har en lille søn/datter.
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
Används när en tredje part tillkännager ett barns födelse
Vi vil gerne meddele fødslen af vores nye baby.
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Vi er henrykte over at introducere dig for... vores nye søn/datter.
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
Används när ett par vill meddela födelsen av deras barn, skrivs vanligtvis på kort med en bild på barnet
Ti små fingre, ti små tæer, og med disse nye fingre og tæer vokser vores familie... og er henrykt over at meddele fødslen af...
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Vanligt talesätt på engelska som används när ett par vill meddela födelsen av deras barn
Med kærlighed og håb byder vi... velkommen til verdenen.
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Vi er stolte over at præsentere/annoncere det nyeste medlem af vores familie...
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Vi himmelhenrykt over at meddele ankomsten af vores søn/datter.
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

Tillkännagivanden och inbjudningar - Förlovning

... og... er forlovet.
...kaj ... estas fianĉiĝinta.
Används för att kungöra en förlovning
... er glade for at kunne meddele deres forlovelse.
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
Används då ett par vill tillkännage sin förlovning
Vi er glade for at kunne meddele forlovelsen af... og...
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
Används för att kungöra en förlovning
Hr. og Fru. ... af ..., meddeler deres datters forlovelse,..., til..., søn af Hr. og Fru...., (også) af... . Et august bryllup er planlagt.
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
Traditionellt, används när föräldrar vill tillkännage sin dotters förlovning
Kom og deltag i en fest for... og... for at fejre deres forlovelse.
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Används i inbjudan till en förlovningsfest
I er hjerteligt inviteret til... og... forlovelsesfest på...
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
Används i inbjudan till en förlovningsfest

Tillkännagivanden och inbjudningar - Giftermål

Vi er glade for at meddele brylluppet/ægteskabet mellem... og...
Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
Används för att tillkännage ett bröllop/äktenskap
Frk.... bliver snart Fru. ...
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Används att tillkännage en kvinnas äktenskap
Frk. ... og Hr. ... anmoder venligt om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup. Du er velkommen til at komme og nyde denne specielle dag med dem.
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
Används av ett par när de bjuder in folk till sitt bröllop
Hr. ... Fru. ... anmoder om jeres tilstedeværelse ved ægsteskabet mellem deres søn/datter og... den...
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
Används av föräldrarna till den man / kvinna som ska gifta sig för att bjuda in folk till bröllopet
Fordi I har været meget vigtige i deres liv, ... og... anmoder de om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup den... på...
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Används av paret när de bjuder in nära vänner till deras bröllop

Tillkännagivanden och inbjudningar - Sammankomster / Särskilda evenemang

Vi ville være henrykte hvis I kunne deltage sammen med os den... på... for...
Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
Används för att bjuda in folk till en social sammankomst på en viss dag, vid en viss tidpunkt och på grund av en särskild anledning
Vi anmoder om fornøjelsen af jeres selskab ved en middag for at fejre...
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
Används för att bjuda in folk på middagsbjudning och för att ange orsaken till den
I er hjerteligt inviteret til...
Ni invitas al...
Formellt, används för att bjuda in folk till ett formellt evenemang. Används vanligen för företags middagsbjudningar
Vi holder en fest mellem venner for at fejre... og vi ville være meget glade hvis du kunne komme.
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
Formellt, används för att bjuda in nära vänner till en viktig social sammankomst
Vi vil meget gerne have at du kommer.
Ni devus tre multe kiel vi venus.
Används i en inbjudan efter att du har bett mottagaren att komma för att understryka att du gärna vill att de kommer
Kunne du tænke dig at komme til... til...?
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Informellt, används för att bjuda in vänner av den enkla anledningen att du vill träffas