Engelska | Fraser - Personligt | Tillkännagivanden och inbjudningar

Brev | E-post | Tillkännagivanden och inbjudningar | Lyckönskningar | SMS- och webbspråk

Tillkännagivanden och inbjudningar - Födelse

Vi er glade for at meddele fødslen af...
We are happy to announce the birth of…
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Jeg er glad for at fortælle jer at... nu har en lille søn/datter.
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Används när en tredje part tillkännager ett barns födelse
Vi vil gerne meddele fødslen af vores nye baby.
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Vi er henrykte over at introducere dig for... vores nye søn/datter.
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Används när ett par vill meddela födelsen av deras barn, skrivs vanligtvis på kort med en bild på barnet
Ti små fingre, ti små tæer, og med disse nye fingre og tæer vokser vores familie... og er henrykt over at meddele fødslen af...
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Vanligt talesätt på engelska som används när ett par vill meddela födelsen av deras barn
Med kærlighed og håb byder vi... velkommen til verdenen.
With love and hope we welcome…to the world.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Vi er stolte over at præsentere/annoncere det nyeste medlem af vores familie...
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Vi himmelhenrykt over at meddele ankomsten af vores søn/datter.
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

Tillkännagivanden och inbjudningar - Förlovning

... og... er forlovet.
…and…are engaged.
Används för att kungöra en förlovning
... er glade for at kunne meddele deres forlovelse.
…are happy to announce their engagement.
Används då ett par vill tillkännage sin förlovning
Vi er glade for at kunne meddele forlovelsen af... og...
We are happy to announce the engagement of…and…
Används för att kungöra en förlovning
Hr. og Fru. ... af ..., meddeler deres datters forlovelse,..., til..., søn af Hr. og Fru...., (også) af... . Et august bryllup er planlagt.
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Traditionellt, används när föräldrar vill tillkännage sin dotters förlovning
Kom og deltag i en fest for... og... for at fejre deres forlovelse.
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Används i inbjudan till en förlovningsfest
I er hjerteligt inviteret til... og... forlovelsesfest på...
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Används i inbjudan till en förlovningsfest

Tillkännagivanden och inbjudningar - Giftermål

Vi er glade for at meddele brylluppet/ægteskabet mellem... og...
We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Används för att tillkännage ett bröllop/äktenskap
Frk.... bliver snart Fru. ...
Miss…is soon to become Mrs. ...
Används att tillkännage en kvinnas äktenskap
Frk. ... og Hr. ... anmoder venligt om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup. Du er velkommen til at komme og nyde denne specielle dag med dem.
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Används av ett par när de bjuder in folk till sitt bröllop
Hr. ... Fru. ... anmoder om jeres tilstedeværelse ved ægsteskabet mellem deres søn/datter og... den...
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Används av föräldrarna till den man / kvinna som ska gifta sig för att bjuda in folk till bröllopet
Fordi I har været meget vigtige i deres liv, ... og... anmoder de om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup den... på...
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Används av paret när de bjuder in nära vänner till deras bröllop

Tillkännagivanden och inbjudningar - Sammankomster / Särskilda evenemang

Vi ville være henrykte hvis I kunne deltage sammen med os den... på... for...
We would be delighted if you would join us on..at…for…
Används för att bjuda in folk till en social sammankomst på en viss dag, vid en viss tidpunkt och på grund av en särskild anledning
Vi anmoder om fornøjelsen af jeres selskab ved en middag for at fejre...
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Används för att bjuda in folk på middagsbjudning och för att ange orsaken till den
I er hjerteligt inviteret til...
You are cordially invited to…
Formellt, används för att bjuda in folk till ett formellt evenemang. Används vanligen för företags middagsbjudningar
Vi holder en fest mellem venner for at fejre... og vi ville være meget glade hvis du kunne komme.
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Formellt, används för att bjuda in nära vänner till en viktig social sammankomst
Vi vil meget gerne have at du kommer.
We would very much like you to come.
Används i en inbjudan efter att du har bett mottagaren att komma för att understryka att du gärna vill att de kommer
Kunne du tænke dig at komme til... til...?
Would you like to come to…for…?
Informellt, används för att bjuda in vänner av den enkla anledningen att du vill träffas