Koreanska | Fraser - Personligt | Lyckönskningar

Lyckönskningar - Giftermål

Chúc hai bạn hạnh phúc!
축하합니다. 세상에서 가장 행복한 두 분이 되길 바랍니다.
Används att gratulera ett nygift par
Chúc mừng hạnh phúc hai bạn!
두 분의 결혼식 날, 축하와 따뜻한 성원을 함께 보냅니다.
Används att gratulera ett nygift par
Chúc mừng bạn đã đưa chàng / nàng về dinh!
결혼을 너무너무 축하한다!
Informellt, används att gratulera ett nygift par som du känner ganska väl
Chúc mừng hoa đã có chủ!
"한 평생 사랑하겠습니까?" 라는 질문에 "네!" 라고 대답할 너희들을 축복한다.
Informellt, används att gratulera ett nygift par som du känner ganska väl
Chúc mừng cô dâu chú rể trong ngày trọng đại nhé!
행복한 이 날, 신부와 신랑을 축하합니다.
Används att gratulera ett nygift par

Lyckönskningar - Förlovning

Chúc mừng hai bạn đã đính hôn!
약혼을 축하드립니다!
Standardfras för att gratulera någon som förlovat sig
Chúc cặp đôi mới đính hôn may mắn và hạnh phúc!
두 분의 약혼과 두 분의 앞길에 놓은 모든것을 축복합니다.
Används för att gratulera ett nyförlovat par
Chúc mừng lễ đính ước của hai bạn. Chúc hai bạn hạnh phúc bên nhau!
약혼을 축하드립니다. 항상 행복하시길 바랍니다.
Används för att gratulera ett nyförlovat par
Chúc mừng lễ đính ước của hai bạn. Chúc hai bạn ở bên nhau hạnh phúc!
약혼을 축하드립니다! 서로 상대방을 행복하게 하며 지내시길 바랍니다.
Används för att gratulera ett nyförlovat par
Chúc mừng hai bạn đã đính hôn? Các bạn đã chọn ngày cho đám cưới chưa?
약혼을 축하합니다. 그럼 결혼은 언제인지 정해진건가요?
Används för att gratulera ett nyförlovat par som du känner väl och för att samtidigt fråga när bröllopet kommer att hållas

Lyckönskningar - Födelsedagar och årsdagar

Chúc mừng sinh nhật!
생일 축하합니다!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Sinh nhật vui vẻ!
생일 축하!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Chúc mừng sinh nhật!
행복한 생일날 되세요!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Chúc bạn sinh nhật vui vẻ!
오늘같은 특별한 날 행복한 일들이 많이 생기길 바랍니다.
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Chúc mọi điều ước của bạn thành sự thật. Sinh nhật vui vẻ!
모든 소원이 이루어지길 바랍니다. 생일 축하해요.
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Chúc bạn một sinh nhật vui vẻ và tuyệt vời!
특별한 오늘, 가장 행복했으면 합니다. 멋진 생일 보내세요!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới!
기념일을 축하드립니다!
Allmän årsdagshälsning, hittas vanligtvis på årsdagskort
Chúc mừng kỉ niệm... năm ngày cưới!
행복한 ... 기념일 되세요!
Årsdagshälsning som används för att fira en specifik årsdag (t.ex. 25-års silverbröllopsdag, 40-års rubinbröllopsdag)
... năm và vẫn hạnh phúc như ngày đầu. Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới!
함께하신 ...년, 그리고 앞으로 다가올 수많은 축복의 날들. 멋진 기념일 보내세요!
Används för att betona längden på äktenskapet och för att önska en trevlig bröllopsdag
Chúc mừng đám cưới Đồng/Sứ!
결혼 20주년(도자기혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Används för att fira en 20-årig bröllopsdag
Chúc mừng đám cưới Bạc!
결혼 25주년(은혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Används för att fira en 25-årig bröllopsdag
Chúc mừng đám cưới Ruby!
결혼 40주년(루비혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Används för att fira en 40-årig bröllopsdag
Chúc mừng đám cưới Ngọc trai!
결혼 30주년(진주혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Används för att fira en 30-årig bröllopsdag
Chúc mừng đám cưới San hô!
결혼 35주년(산호비취혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Används för att fira en 35-årig bröllopsdag
Chúc mừng đám cưới Vàng!
결혼 50주년(금혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Används för att fira en 50-årig bröllopsdag
Chúc mừng đám cưới Kim cương!
결혼 60주년(다이아몬드혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Används för att fira en 60-årig bröllopsdag

Lyckönskningar - Krya på dig-hälsningar

Chúc bạn chóng bình phục!
신속히 쾌차하시길 바랍니다.
Standard krya på dig-hälsning, hittas vanligtvis på kort
Chúc bạn chóng khỏe.
빨리 회복하시길 진심으로 바랍니다.
Standard krya på dig-hälsning
Chúng tôi chúc bạn sớm khỏe.
저희 모두 신속히 쾌차하시길 기원합니다.
Standard krya på dig-hälsning från mer än en person
Mong bạn sớm khỏe lại.
곧 완쾌하시고 일어나시길 바랍니다.
Standard krya på dig-hälsning
Mọi người ở... chúc bạn chóng khỏe.
...의 모든사람이 보냅니다. 신속히 완쾌하시길 바랍니다.
Krya på dig-hälsningar från flera personer på ett kontor eller en arbetsplats
Chúc bạn chóng khỏe. Mọi người ở đây đều rất nhớ bạn.
신속히 완쾌하십시오. ...의 모든사람들이 사랑을 보냅니다.
Krya på dig-hälsningar från flera personer på ett kontor eller en arbetsplats

Lyckönskningar - Allmänna gratulationer

Chúc mừng bạn đã...
...를 축하합니다.
Standard grattisfras
Chúc bạn may mắn và thành công với...
...에서 하는 일마다 성공하고, 항상 행운이 함께 하길 바랍니다.
Används för att önska någon lycka till i framtiden
Chúc bạn thành công trên con đường...
... 에서 늘 성공하시길 바랍니다.
Används för att önska någon lycka till i framtiden
Chúng tôi muốn gửi lời chúc mừng bạn đã...
...를 축하드립니다.
Används för att gratulera någon som har åstadkommit något specifikt
Làm... tốt lắm!
...를 했다니, 축하드립니다.
Används för att gratulera någon som har åstadkommit något specifikt, mindre gratulerande
Chúc mừng bạn đã vượt qua bài thi lấy bằng lái xe!
운전면허증 따신 것 축하드립니다!
Används för att gratulera någon som klarat av sin uppkörning
Làm tốt lắm. Chúng tôi biết bạn sẽ thành công mà!
축하드립니다! 잘 해내실 줄 알고 있었어요!
Används att gratulera någon, vanligtvis en nära vän eller en familjemedlem
Chúc mừng!
축하!
Informellt, ganska ovanligt och förkortning för gratulationer (på engelska), används att gratulera någon

Lyckönskningar - Akademiska framgångar

Chúc mừng lễ tốt nghiệp của bạn!
졸업을 축하합니다!
Används att gratulera någon som erhållit universitetsexamen
Chúc mừng bạn đã vượt qua bài thi / bài kiểm tra!
시험에 통과한 것을 축하합니다!
Används för att gratulera någon som avklarat sina examensprov
Ai mà giỏi thế? Chúc mừng bạn đã hoàn thành tốt bài thi nhé!
누가 이렇게 똑똑 한거야? 시험 너무 잘 봤어!
Informell och vardaglig fras, används då någon som du känner väl klarat av en tenta utomordentligt bra
Chúc mừng bạn đã lấy được bằng thạc sĩ và chúc bạn đi làm may mắn!
박사학위 축하드리며, 앞으로의 미래에 행운이 함께 하길 빕니다.
Används för att gratulera någon som slutfört sin magisterexamen och för att önska dem lycka till i framtiden
Chúc mừng bạn đạt được kết quả tốt nghiệp cao. Chúc bạn may mắn trong tương lai.
멋진 시험 결과 축하드리구, 미래에도 좋은 일들만 있길 바랄게요.
Används för att gratulera någon som tagit studenten men som du är osäker på ifall de planerar att börja studera eller att skaffa ett jobb
Chúc mừng bạn đạt được kết quả tốt nghiệp cao. Chúc bạn may mắn trên con đường sự nghiệp!
시험 결과를 축하드립니다. 미래에도 좋은 일들이 있길 바랍니다.
Används för att gratulera någon som tagit studenten och som du vet är ute efter att få tag i ett jobb
Chúc mừng bạn đã trúng tuyển đại học! Chúc bạn tận hưởng quãng đời sinh viên của mình!
대학교 입학을 축하합니다! 멋진 시간 보내길 바랍니다.
Används för att gratulera någon som ska börja studera

Lyckönskningar - Kondoleanser

Chúng tôi vô cùng đau lòng khi hay tin... đã ra đi rất đột ngột, và muốn gửi lời chia buồn sâu sắc tới bạn.
...의 갑작스런 사망 소식을 듣게 되어 저희 모두도 충격을 받았습니다. 큰 위로를 드립니다.
Används för att trösta någon då någon av deras nära anhöriga gått bort. Dödsfallet kan ha varit väntat eller oväntat
Chúng tôi xin chia buồn với sự mất mát của bạn.
안타까운 마음을 전합니다.
Används för att trösta någon då en nära anhörig gått bort
Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc với sự mất mát lớn lao của bạn.
오늘, 제 가슴에서 우러나온 가장 깊은 위로의 말을 드리고 싶습니다.
Används för att trösta någon då en nära anhörig gått bort
Chúng tôi vô cùng bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của cháu / anh / chị...
안타까운 당신의 아들/딸/남편/부인의 소식에 깊은 위로의 말을 전합니다.
Används för att trösta någon då deras son / dotter / make / maka har gått bort (innehåller namnet på den avlidne/a)
Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới anh chị trong những giờ phút khó khăn này.
힘든 시기 잘 넘기시길 바라며, 위로의 말씀 드립니다.
Används för att trösta någon då en nära anhörig gått bort
Chúng tôi xin chia buồn với sự mất mát to lớn của anh / chị và gia quyến.
항상 생각하고, 안타까워 하고 있습니다. 어려운 시기 잘 이겨내시기 바랍니다.
Används för att trösta någon då en nära anhörig gått bort

Lyckönskningar - Karriärframgångar

Chúng tôi chúc bạn may mắn với công việc mới tại...
...의 새로운 직장에서 하시는 일마다 성공하시길 바랍니다.
Används för att önska någon lycka till med ett nytt jobb
Mọi người tại... chúc bạn may mắn với công việc mới.
...의 친구들이 너의 새로운 직장에서 항상 행운이 함께 하길 빈다.
Används när tidigare kollegor önskar någon lycka till med ett nytt jobb
Chúng tôi chúc bạn may mắn với công việc mới tại...
새 ... 자리에서 항상 행운이 함께 하길 바란다.
Används när tidigare kollegor önskar någon lycka till med en ny tjänst
Chúc bạn thành công với công tác mới.
하는 일마다 성공하길 바래.
Används när tidigare kollegor önskar någon lycka till med ett nytt jobb
Chúc mừng bạn đã kiếm được công việc mới!
새 직장 얻은 것 축하해!
Används för att gratulera någon som fått ett nytt, vanligtvis lukrativt jobb
Chúc bạn có ngày làm việc đầu tiên may mắn tại...
..에서의 첫 날 무난히 지나가길 바래!
Används för att önska någon en bra första dag på ett nytt jobb

Lyckönskningar - Födelse

Chúng tôi rất vui khi nghe tin bé trai/bé gái nhà bạn mới chào đời. Chúc mừng gia đình bạn!
새 남자/여자 아기의 탄생소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Används för att gratulera ett par då de fått barn
Chúc mừng gia đình bạn có thêm thành viên mới!
새 식구를 얻게 된것을 축하드립니다!
Används för att gratulera ett par då de fått barn
Chúc mừng mẹ tròn con vuông nhé!
엄마가 되신것을 축하드립니다! 아기와 엄마 모두 건강하길 바랍니다.
Används för att gratulera en kvinna som fött barn
Chúc mừng hai vợ chồng và bé trai/bé gái mới chào đời!
귀여운 아기를 낳으신 것 진심으로 축하드립니다!
Används för att gratulera ett par då de fått barn
Chúc mừng hai vợ chồng đã lên chức bố mẹ! Mình tin rằng hai bạn sẽ là những người bố người mẹ tuyệt vời.
...의 자랑스런 부모님께 축하를 전합니다. 멋진 부모님이 되실거라고 믿습니다!
Används för att gratulera ett par då de fått barn

Lyckönskningar - Att tacka

Cảm ơn bạn rất nhiều vì...
깊은 감사드립니다.
Användas som allmänt tackmeddelande
Hai vợ chồng tôi xin cảm ơn bạn vì...
제 남편/아내와 저는 깊은 감사를 드립니다.
Används då du och någon annan vill tacka en person
Thật không biết cảm ơn bạn bao nhiêu cho đủ vì đã...
...에 대해 어떻게 감사를 드려야 할지 모르겠습니다.
Används då du är väldigt tacksam över något som någon gjort för dig
Tôi xin gửi bạn một chút quà để cảm ơn bạn đã...
깊은 감사함에 작은 정성을 준비해봤습니다.
Används när du ger någon en tackgåva
Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới... vì đã...
...에 대한 깊은 감사와 따뜻한 마음을 전합니다.
Används då du är väldigt tacksam över något som någon gjort för dig
Chúng tôi vô cùng cảm ơn bạn đã...
...것 진심으로 깊은 감사드립니다.
Används när du hjärtligt vill tacka någon för något som de har gjort för dig
Không có gì đâu! Chúng tôi phải cảm ơn bạn mới phải.
그런말씀 하지 마세요. 오히려 저희가 고마워해야 하는걸요.
Används när någon tackar dig för något du gjort men som också var till hjälp för dig

Lyckönskningar - Högtidshälsningar

Chúc bạn Giáng sinh vui vẻ và Năm mới hạnh phúc!
...에서 보내는 시즌 축하 인사
Används för att fira jul och nyår (US)
Chúc bạn Giáng sinh vui vẻ và Năm mới hạnh phúc!
행복한 크리스마스와 신년 되세요!
Används för att fira jul och nyår (UK)
Chúc mừng ngày lễ Phục sinh!
행복한 부활절 되세요!
Används i kristna länder för att fira påskdagen
Chúc mừng lễ Tạ ơn!
행복한 추수감사절 되세요!
Används i USA för att fira tacksägelse (Thanksgiving)
Chúc mừng năm mới!
행복한 새해 되세요!
Används för att fira nyår
Chúc ngày lễ vui vẻ!
행복한 휴일되세요!
Används i USA och Kanada för att fira helgdagar (används särskilt runt jul/hanukka)
Chúc mừng lễ Hannukah!
행복한 하누카 되세요!
Används för att fira hanukka
Chúc bạn lễ Diwali vui vẻ và rạng rỡ!
행복한 디왈리 되세요! 이번 디왈리를 가장 밝게 보내시길 바랍니다.
Används för att fira Diwali
Giáng sinh vui vẻ! / Giáng sinh an lành!
Används i kristna länder för att fira jul
Chúc bạn Giáng sinh và Năm mới hạnh phúc!
God Jul och Gott Nytt År!