Koreanska | Fraser - Personligt | Lyckönskningar

Lyckönskningar - Giftermål

Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen.
축하합니다. 세상에서 가장 행복한 두 분이 되길 바랍니다.
Används att gratulera ett nygift par
Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till er båda på er bröllopsdag.
두 분의 결혼식 날, 축하와 따뜻한 성원을 함께 보냅니다.
Används att gratulera ett nygift par
Grattis till giftermålet!
결혼을 너무너무 축하한다!
Informellt, används att gratulera ett nygift par som du känner ganska väl
Grattis till att ni sagt ja!
"한 평생 사랑하겠습니까?" 라는 질문에 "네!" 라고 대답할 너희들을 축복한다.
Informellt, används att gratulera ett nygift par som du känner ganska väl
Gratulationer till bruden och brudgummen med anledning av deras äktenskapliga förbindelse.
행복한 이 날, 신부와 신랑을 축하합니다.
Används att gratulera ett nygift par

Lyckönskningar - Förlovning

Grattis till förlovningen!
약혼을 축하드립니다!
Standardfras för att gratulera någon som förlovat sig
Lyckönskningar till er båda med anledning av er förlovning och allt som ligger framför er.
두 분의 약혼과 두 분의 앞길에 놓은 모든것을 축복합니다.
Används för att gratulera ett nyförlovat par
Grattis till er förlovning. Jag hoppas att ni kommer bli mycket lyckliga tillsammans.
약혼을 축하드립니다. 항상 행복하시길 바랍니다.
Används för att gratulera ett nyförlovat par
Grattis till er förlovning. Jag hoppas att ni kommer att vara till mycket glädje för varandra.
약혼을 축하드립니다! 서로 상대방을 행복하게 하며 지내시길 바랍니다.
Används för att gratulera ett nyförlovat par
Grattis till er förlovning. Har ni redan bestämt datum för er stora dag?
약혼을 축하합니다. 그럼 결혼은 언제인지 정해진건가요?
Används för att gratulera ett nyförlovat par som du känner väl och för att samtidigt fråga när bröllopet kommer att hållas

Lyckönskningar - Födelsedagar och årsdagar

Födelsedagshälsningar!
생일 축하합니다!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Grattis på födelsedagen!
생일 축하!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Ha den äran!
행복한 생일날 되세요!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Jag/Vi önskar dig all lycka på din speciella dag.
오늘같은 특별한 날 행복한 일들이 많이 생기길 바랍니다.
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Jag hoppas att alla dina önskningar går i uppfyllelse. Grattis på födelsedagen!
모든 소원이 이루어지길 바랍니다. 생일 축하해요.
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Jag/Vi önskar dig all lycka på din speciella dag. Ha en underbar födelsedag!
특별한 오늘, 가장 행복했으면 합니다. 멋진 생일 보내세요!
Allmän födelsedagshälsning, hittas vanligtvis på födelsedagskort
Grattis på årsdagen!
기념일을 축하드립니다!
Allmän årsdagshälsning, hittas vanligtvis på årsdagskort
Grattis på er ...-års bröllopsdag!
행복한 ... 기념일 되세요!
Årsdagshälsning som används för att fira en specifik årsdag (t.ex. 25-års silverbröllopsdag, 40-års rubinbröllopsdag)
... år och fortfarande starka tillsammans. Ha en trevlig bröllopsdag!
함께하신 ...년, 그리고 앞으로 다가올 수많은 축복의 날들. 멋진 기념일 보내세요!
Används för att betona längden på äktenskapet och för att önska en trevlig bröllopsdag
Grattis på er porslinsbröllopsdag!
결혼 20주년(도자기혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Används för att fira en 20-årig bröllopsdag
Grattis på er silverbröllopsdag!
결혼 25주년(은혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Används för att fira en 25-årig bröllopsdag
Grattis på er rubinbröllopsdag!
결혼 40주년(루비혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Används för att fira en 40-årig bröllopsdag
Grattis på er pärlbröllopsdag!
결혼 30주년(진주혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Används för att fira en 30-årig bröllopsdag
Grattis på er korallbröllopsdag!
결혼 35주년(산호비취혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Används för att fira en 35-årig bröllopsdag
Grattis på er guldbröllopsdag!
결혼 50주년(금혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Används för att fira en 50-årig bröllopsdag
Grattis på er diamantbröllopsdag!
결혼 60주년(다이아몬드혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Används för att fira en 60-årig bröllopsdag

Lyckönskningar - Krya på dig-hälsningar

Krya på dig!
신속히 쾌차하시길 바랍니다.
Standard krya på dig-hälsning, hittas vanligtvis på kort
Jag hoppas att du tillfrisknar snabbt.
빨리 회복하시길 진심으로 바랍니다.
Standard krya på dig-hälsning
Vi hoppas att du blir frisk på nolltid.
저희 모두 신속히 쾌차하시길 기원합니다.
Standard krya på dig-hälsning från mer än en person
Tänker på dig. Jag hoppas att du mår bättre snart.
곧 완쾌하시고 일어나시길 바랍니다.
Standard krya på dig-hälsning
Från alla på/hos ..., krya på dig.
...의 모든사람이 보냅니다. 신속히 완쾌하시길 바랍니다.
Krya på dig-hälsningar från flera personer på ett kontor eller en arbetsplats
Krya på dig. Alla här tänker på dig.
신속히 완쾌하십시오. ...의 모든사람들이 사랑을 보냅니다.
Krya på dig-hälsningar från flera personer på ett kontor eller en arbetsplats

Lyckönskningar - Allmänna gratulationer

Gratulationer på/till ...
...를 축하합니다.
Standard grattisfras
Jag önskar dig lycka till med ...
...에서 하는 일마다 성공하고, 항상 행운이 함께 하길 바랍니다.
Används för att önska någon lycka till i framtiden
Jag önskar dig all framgång i ...
... 에서 늘 성공하시길 바랍니다.
Används för att önska någon lycka till i framtiden
Vi vill skicka våra gratulationer med anledning av ...
...를 축하드립니다.
Används för att gratulera någon som har åstadkommit något specifikt
Bra gjort med ...
...를 했다니, 축하드립니다.
Används för att gratulera någon som har åstadkommit något specifikt, mindre gratulerande
Grattis till avklarad uppkörning!
운전면허증 따신 것 축하드립니다!
Används för att gratulera någon som klarat av sin uppkörning
Bra jobbat. Vi visste att du skulle klara av det.
축하드립니다! 잘 해내실 줄 알고 있었어요!
Används att gratulera någon, vanligtvis en nära vän eller en familjemedlem
Grattis!
축하!
Informellt, ganska ovanligt och förkortning för gratulationer (på engelska), används att gratulera någon

Lyckönskningar - Akademiska framgångar

Grattis till examen!
졸업을 축하합니다!
Används att gratulera någon som erhållit universitetsexamen
Grattis till de godkända examensproven!
시험에 통과한 것을 축하합니다!
Används för att gratulera någon som avklarat sina examensprov
Vem är smartast i världen? Bra jobbat med tentan!
누가 이렇게 똑똑 한거야? 시험 너무 잘 봤어!
Informell och vardaglig fras, används då någon som du känner väl klarat av en tenta utomordentligt bra
Grattis till att du fått din magisterexamen och lycka till i arbetslivet.
박사학위 축하드리며, 앞으로의 미래에 행운이 함께 하길 빕니다.
Används för att gratulera någon som slutfört sin magisterexamen och för att önska dem lycka till i framtiden
Grattis till studenten och lycka till i framtiden.
멋진 시험 결과 축하드리구, 미래에도 좋은 일들만 있길 바랄게요.
Används för att gratulera någon som tagit studenten men som du är osäker på ifall de planerar att börja studera eller att skaffa ett jobb
Grattis till studentexamen. Jag önskar dig lycka till i din framtida karriär.
시험 결과를 축하드립니다. 미래에도 좋은 일들이 있길 바랍니다.
Används för att gratulera någon som tagit studenten och som du vet är ute efter att få tag i ett jobb
Bra jobbat med att komma in på universitetet. Njut av din studietid!
대학교 입학을 축하합니다! 멋진 시간 보내길 바랍니다.
Används för att gratulera någon som ska börja studera

Lyckönskningar - Kondoleanser

Vi är alla djupt chockade över att höra om ...s plötsliga bortgång och vi delar er sorg.
...의 갑작스런 사망 소식을 듣게 되어 저희 모두도 충격을 받았습니다. 큰 위로를 드립니다.
Används för att trösta någon då någon av deras nära anhöriga gått bort. Dödsfallet kan ha varit väntat eller oväntat
Vi är alla så ledsna över ...s bortgång.
안타까운 마음을 전합니다.
Används för att trösta någon då en nära anhörig gått bort
Tillåt mig att framföra mina djupaste kondoleanser med anledning av denna sorgens dag.
오늘, 제 가슴에서 우러나온 가장 깊은 위로의 말을 드리고 싶습니다.
Används för att trösta någon då en nära anhörig gått bort
Vi blev så ledsna då vi fick höra om din son / dotter / make / maka ...s tragiska bortgång.
안타까운 당신의 아들/딸/남편/부인의 소식에 깊은 위로의 말을 전합니다.
Används för att trösta någon då deras son / dotter / make / maka har gått bort (innehåller namnet på den avlidne/a)
Vänligen ta emot vårt djupaste och varmaste deltagande i denna svåra stund.
힘든 시기 잘 넘기시길 바라며, 위로의 말씀 드립니다.
Används för att trösta någon då en nära anhörig gått bort
Våra tankar är med dig och din familj i denna mycket svåra stund.
항상 생각하고, 안타까워 하고 있습니다. 어려운 시기 잘 이겨내시기 바랍니다.
Används för att trösta någon då en nära anhörig gått bort

Lyckönskningar - Karriärframgångar

Vi önskar dig lycka till med ditt nya jobb på/hos ...
...의 새로운 직장에서 하시는 일마다 성공하시길 바랍니다.
Används för att önska någon lycka till med ett nytt jobb
Från alla på/hos ... önskar vi dig lycka till med ditt nya jobb.
...의 친구들이 너의 새로운 직장에서 항상 행운이 함께 하길 빈다.
Används när tidigare kollegor önskar någon lycka till med ett nytt jobb
Vi önskar dig lycka till med din nya tjänst som ...
새 ... 자리에서 항상 행운이 함께 하길 바란다.
Används när tidigare kollegor önskar någon lycka till med en ny tjänst
Vi önskar dig lycka till med ditt senaste kliv på karriärstegen.
하는 일마다 성공하길 바래.
Används när tidigare kollegor önskar någon lycka till med ett nytt jobb
Grattis till det nya jobbet!
새 직장 얻은 것 축하해!
Används för att gratulera någon som fått ett nytt, vanligtvis lukrativt jobb
Lycka till på din första dag på/hos ...
..에서의 첫 날 무난히 지나가길 바래!
Används för att önska någon en bra första dag på ett nytt jobb

Lyckönskningar - Födelse

Vi blev så glada att höra om födelsen av er nyfödde pojke / nyfödda flicka. Grattis!
새 남자/여자 아기의 탄생소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Används för att gratulera ett par då de fått barn
Grattis till familjens nytillskott!
새 식구를 얻게 된것을 축하드립니다!
Används för att gratulera ett par då de fått barn
Till den nyblivna mamman. Varma hälsningar till dig och din son / dotter.
엄마가 되신것을 축하드립니다! 아기와 엄마 모두 건강하길 바랍니다.
Används för att gratulera en kvinna som fött barn
Grattis till er nyfödde vackra gosse / nyfödda vackra tös!
귀여운 아기를 낳으신 것 진심으로 축하드립니다!
Används för att gratulera ett par då de fått barn
Till ...s mycket stolta föräldrar. Grattis till nytillskottet. Jag är säker på att ni kommer att bli underbara föräldrar.
...의 자랑스런 부모님께 축하를 전합니다. 멋진 부모님이 되실거라고 믿습니다!
Används för att gratulera ett par då de fått barn

Lyckönskningar - Att tacka

Tusen tack för ...
깊은 감사드립니다.
Användas som allmänt tackmeddelande
Min man/fru och jag skulle vilja tacka dig ...
제 남편/아내와 저는 깊은 감사를 드립니다.
Används då du och någon annan vill tacka en person
Jag vet verkligen inte hur jag ska kunna tacka dig tillräckligt för ...
...에 대해 어떻게 감사를 드려야 할지 모르겠습니다.
Används då du är väldigt tacksam över något som någon gjort för dig
Som ett litet tecken på vår tacksamhet ...
깊은 감사함에 작은 정성을 준비해봤습니다.
Används när du ger någon en tackgåva
Vi vill framföra våra varmaste tack till ... för ...
...에 대한 깊은 감사와 따뜻한 마음을 전합니다.
Används då du är väldigt tacksam över något som någon gjort för dig
Vi är mycket tacksamma för att du ...
...것 진심으로 깊은 감사드립니다.
Används när du hjärtligt vill tacka någon för något som de har gjort för dig
Ingen orsak. Vi borde tvärtom tacka dig!
그런말씀 하지 마세요. 오히려 저희가 고마워해야 하는걸요.
Används när någon tackar dig för något du gjort men som också var till hjälp för dig

Lyckönskningar - Högtidshälsningar

God Jul och Gott Nytt År önskar ...
...에서 보내는 시즌 축하 인사
Används för att fira jul och nyår (US)
God Jul och Gott Nytt År!
행복한 크리스마스와 신년 되세요!
Används för att fira jul och nyår (UK)
Glad Påsk!
행복한 부활절 되세요!
Används i kristna länder för att fira påskdagen
Glad tacksägelse!
행복한 추수감사절 되세요!
Används i USA för att fira tacksägelse (Thanksgiving)
Gott Nytt År!
행복한 새해 되세요!
Används för att fira nyår
God helg!/God Jul och Gott Nytt År!
행복한 휴일되세요!
Används i USA och Kanada för att fira helgdagar (används särskilt runt jul/hanukka)
Trevlig hanukka!
행복한 하누카 되세요!
Används för att fira hanukka
Glad/Trevlig Diwali. Må den vara lika ljus som tidigare.
행복한 디왈리 되세요! 이번 디왈리를 가장 밝게 보내시길 바랍니다.
Används för att fira Diwali
God Jul!
Används i kristna länder för att fira jul
God Jul och Gott Nytt År!
God Jul och Gott Nytt År!